Veľká noc a fašiangy 2024 - zvyky (pranostiky, šibačka, kraslice)

Veľká noc a s ňou spojené slávenie veľkonočných sviatkov je súčasťou našej kultúry od nepamäti. V rímskokatolíckej cirkvi sa Veľká noc nesie v znamení pôstu, modlitieb a slávenia zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Gréckokatolícka cirkev slávi Paschu - teda Pánov príchod, ktorej najdôležitejšou časťou je polnočnica a po nej utiereň vzkriesenia. No dávno pred slávením Veľkej noci ako ju poznáme dnes sa oslavoval príchod jari pohanskými zvykmi a obyčajmi.

Fašiangy, Veľká noc - zvyky
Veľkonočné sviatky
Veľká noc 2024 - prázdniny
Spln na Veľkú noc 2024
Symboly Veľkej noci
Veľkonočné dekorácie
Veľkonočné pranostiky

velka noc Foto: Pixabay

Fašiangy a veľkonočné sviatky - zvyky a tradície

Termín začiatku fašiangov sa datuje od sviatku Traja králi, teda 6. januára a trvá do posledného dňa pred slávením Popolcovej stredy. Od Popolcovej stredy 14. februára začína pôst a trvá až do 28. marca 2024. Predtým sa však slávia fašiangy v podobe maškarných sprievodov s hudobnými nástrojmi a spevmi. Táto tradícia sa drží najmä na vidieku.

Najkrajšie masky si odnášajú od obyvateľov provianty ako šišky, údené mäsko, pálenku a vajíčka a nejaký "groš". Veľa miest ešte uchováva túto tradíciu pochovávania basy a tancovaním na fašiangových zábavách. Keď v kalendári svieti pôst, všetci sa stíšia a pripravujú sa na najväčšie sviatky roka, Veľkú noc.

Veľkonočné sviatky 2024

Popolcová streda (1. deň pôstu)

Je 47. dňom pred Veľkonočnou nedeľou, kedy si veriaci ľudia pripomínajú pominuteľnosť pozemského života. Výrok: "Prach si a na prach sa obrátiš." o tom hovorí sám. Symbolom Popolcovej stredy je popol, ktorý sa v tvare kríža nanáša na čelá veriacich počas obradov v kostole. Popol, ktorý sa používa na znak požehnania tvoria spálené bahniatka z predošlého roka.

V tomto období si ľudia viac spytujú svoje svedomie a snažia sa na veci a situácie okolo sebe pozerať s vďačnosťou, pokojom a pokorou. Nie je to len o odriekaní jedla alebo nejakej zábavy, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Je to časom, kedy sa veriaci človek môže viac venovať tej duchovnej stránke a vnímať vnuknutia od Boha.

Katolícka cirkev od tohto dňa používa pri obradoch fialovú farbu a snaží sa dodržovať pôst, čo nie je ani na škodu pre človeka, ktorý sa týmto rituálom nevenuje s duchovným úmyslom. Význam Popolcovej stredy je takpovediac niečím ako Suchý február, obdobím zdržiavania sa materializmu a honbou za zábavou v podobe alkoholu, zábav, veľkých nákupov a prejedania sa. Je akýmsi spomalením a zdravením tela i duše.

Kvetná "palmová" nedeľa

Kedysi sa ľudia v tento deň umývali v studenej vode už počas skorých ranných hodín. Verili totižto, že im tento rituál dopomôže k tomu, aby boli zdraví, bez akýchkoľvek náznakov chorôb. Kvetná nedeľa bola považovaná za čarovný a magický deň. Dnes sa na Kvetnú nedeľu posväcujú kytičky z bahniatok, ktoré si ľudia nazbierali.

Pripomína sa biblická udalosť, kedy Ježiš prichádza do Nazaretu na osliatku a všetci ho v kraji vítajú s otvorenou náručou. Na znak úcty voči jeho prítomnosti pred ním mávajú palmovými listami a klaňajú sa mu. Tento rituál však netrvá večne a o niekoľko dní sa všetko prevráti hore nohami. Tí čo sa pred ním klaňali ho vzápätí začnú nenávidieť a budú si želať jeho smrť - ukrižovanie.

Zelený štvrtok

V tento deň sa pripomína Ježišova posledná večera, ktorú mal so svojimi učeníkmi. Na znak pokory im ukazuje, že nie je hanba druhému nohy umývať. Taktiež hovorí v metaforách, že jeho učeníci jedia chlieb a pijú víno, teda prijímajú jeho telo a krv. Odkazuje im: "Toto robte na moju pamiatku."

Kristus vie, že ho jeden z učeníkov zradí. Stal sa ním Judáš, ktorý všetko prezradil veľkňazom, ako napríklad: kde sa Ježiš nachádza, čomu sa venuje a pod.. Všetko len za chvíľku slávy a mešec peňazí. V tento deň sa, na rozdiel od sviatku sv. Patrika, nekonzumuje mäso, ale pripravujú sa zelené pokrmy. Nerobia sa žiadne zábavy a pod..

Kedy býva Veľká noc 2024 - dátum, prázdniny

Prázdniny pre deti začínajú v roku 2024 na Veľký piatok, a to 29. marca a trvajú do 1. apríla, kedy oslavujeme Veľkonočný pondelok. V tento deň mladí chlapci s partiami alebo s otcami chodia na šibačku. V každom kraji vládnu iné zvyky, ale všeobecne k nim patrí oblievačka, šibanie dievčat upletenými korbáčmi.

Následne na to, každá navštívená žena obdaruje svojich šibačov maľovanými vajíčkami, peniazmi a pohostením. Dátum začiatku veľkonočných sviatkov sa datuje podľa prvého splnu v mesiaci pred prvým jarným dňom - jarnej rovnodennosti. V ďalších riadkoch sa dozviete zaujímavosti o zvykoch a slávení veľkonočných sviatkov na Slovensku.

Veľký piatok

Ako iste viete, Ježiša vrhnú do žalára, kde ho mučia, posmievajú sa mu za jeho učenie a za jeho osobu. Všetko vyústi do toho, že s tŕňovou korunou a celý ponížený sa stretáva s Pilátom, ktorý sa povinnosti odsúdiť nevinného snažil zbaviť. Na znak toho si umýva ruky, že na Ježišovi nenachádza žiadnu vinu. Avšak jeho ľud ho nakoniec poriadne zastrašil a prehovoril. Namiesto prepustenia nevinného, pustil na slobodu zločinca, Barabáša.

Začína sa bičovanie a krviprelievanie počas dlhej cesty na Golgotu, kde Ježiš odnáša obrovský kríž, na ktorom ho majú popraviť. Celé je to dramatické, neľudské a naozaj ťažké. Z tohto dôvodu si kresťania pripomínajú smrť Božieho syna prísnym pôstom (neprejedajú sa, vyhýbajú sa mäsu, nehrá veselá hudba, sú stíšení) a veľkým pokáním.

V kostoloch je vystavený kríž, a spieva sa pri ňom: "Hľa drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta", odpovedá sa: "Poďme pokloňme sa". Ľudia si chodia symbolicky uctiť kríž, a to pokľaknutím, bozkom a modlitbami za seba a svojich blízkych.

Biela sobota "tzv. vigília"

V tento deň sa opäť pokračuje v biblickom príbehu a Ježišovo telo je uložené do kamennej hrobky so zapečateným a stráženým vchodom. V kostoloch sa v tento deň počas večernej liturgie sa číta, spieva bez hudobných nástrojov len za svetla zapálených a posvätených sviec. Svetlo sviec ma symbolizovať Ježiša Krista, ktorý čoskoro vstane z mŕtvych.

Magické obrady sa rozozvučia až vtedy, kým príde v modlitbách na to pravý čas. Rozozvučí sa organ, začne sa zvoniť a spievať pieseň Aleluja. Kedysi, ale i dnes práve na Bielu sobotu mohli katolícke obrady trvať aj dve až tri hodiny. Starí rodičia, ktorí navštevovali sväté omše o tom vedia určite svoje. Muselo sa prísť dostatočne včas, aby ste si našli miesto na sedenie. Taktiež sa museli teplo obliecť, lebo na Veľkú noc bývala aj poriadna zima a snehová fujavica.

Veľkonočná nedeľa

Nedeľa je dňom, kedy sa slávi prekonanie smrti ukrižovaného Ježiša Krista a jeho následné nanebovstúpenie. V tento deň sa zvyknú navštevovať rodiny, kde sa hostia výborným veľkonočným jedlom. Môžete si vybrať s výbornej údenej šunky, ktorú doplníte vareným vajíčkom, zeleninou, chrenom a chlebom.

Rôzne zákusky, kysnuté koláče a slávnostný obed pripomínajú Vianoce na jar. Na žiadnom stole nechýba veľkonočná výzdoba v podobe zlatého dažďa, bahniatok, narcisov i tulipánov, ako i košíček plný maľovaných vajíčok.

Veľkonočný pondelok "tzv. Pondelok Baránka"

V tento deň as zvyklo na stôl ako aj v kostoloch ukladať na viditeľné miesto barančeka. V domácnostiach nesmel chýbať pečený baranček s cukrovou polevou, ktorý sa svojim cestom podobá na bábovku. Ako býva zvykom, na Veľkonočný pondelok sa stretli viacerí muži a chlapci vyzbrojení voňavkou, studenou vodou a ručne upleteným vŕbovým prútom so stužkami.

Pri každej šibačke a oblievačke žena uviaže šibačovi novú stuhu na korbáč, pohostí ho páleným a dobrým jedlom a odovzdá mu výslužku. Tá pozostáva z maľovaných vajíčok, niečoho sladkého, peňazí. Na Slovensku našťastie týmto zvykom ešte neodzvonilo a to čo sa dialo dávno v minulosti ešte pretrváva dodnes, sem tam možno v pozmenenej forme.

sipka Vyskúšajte upiecť netradičnú bábovku na Veľkú noc a potešte svojich blízkych.

Veľká noc - spln v apríli 2024

Veľká noc bola a je úzko spojená s tradíciami a zvykmi starých Slovanov, ktorí sa lúčili so zimou a vítali zrodenie nového života, jar. Oslavy príchodu jari sa konali dávno predtým, ako sa u nás ujali kresťanské tradície, ktoré sme opisovali vyššie. Veľkú noc si Slovania často spájali s magickou silou, ktorá môže všetko meniť. Starí Slovania boli úzko spätí s prírodou a obradmi, ktoré im mali pomôcť prečkať zimu a priniesť nádej na prežitie ďalšieho obdobia.

Taktiež s meniacimi sa fázami Mesiaca vedeli prispôsobiť chod svojej domácnosti, predpovedať výdatnosť pestovaných plodín a vôbec dostupnosť a konzumáciu potravy. Pôst sám o sebe sa vykryštalizoval do dnešnej podoby práve cez to, čo bolo v minulosti v danom mesiaci dostupné a čo nie. Starí Slovania Mesiacu pripisovali čarovnú moc a vážili si ho.

sipka 24. apríla 2024 vychádza fáza Mesiaca - spln. Ste citlivý na zmeny fáz Mesiaca? Riadite sa lunárnym kalendárom? Podeľte sa s nami v komentároch.

Symboly Veľkej noci

 • sviečky - symbol nádeje, vnútorného sveta človeka
 • kraslice (maľované vajíčka)
 • baránok (baranček) - symbol nevinnosti a boja so zlom, obetovania sa za spásu sveta
 • oheň - element prírody, nosič energie, vášne, sily a odhodlania, symbol víťazstva nad temnotou a smrťou
 • voda - element prírody, symbol zdravia, očisty a prúdenia životnej sily človeka
 • zajačik - symbol príchodu jari a plynutia času, šťastia a zmyselnosti, skromnosti a pokory
 • korbáč - symbol sily a mužnosti
 • kríž - symbol večnosti a prepojenia 2 svetov (ľudského a božského)
 • bahniatka - symbol prebúdzania sa jari

Veľkonočné dekorácie (kraslice a farby na vajíčka)

K veľkonočným sviatkom neodmysliteľne patrí aj výroba korbáčov a maľovaných vajíčok. Hotové veľkonočné dekorácie môžete zohnať v rôznych obchodoch Tesco, Lidl, Kaufland, ale i Tedi, Kik a pod. Ak by ste chceli vyrobiť niečo svojpomocne, stačí vám nazbierať si prírodný materiál, doplniť ho vajíčkami a soškami zajačikov i kuriatok.

Všetko to môžete naaranžovať aj k výsadbe jarných kvetov alebo do samostatnej dekoračnej nádoby. Postačí vám k tomu košík, mach, pár jarných kvetov, ktoré ešte nerozkvitli a veľkonočné vajíčka a zápichy. V nasledujúcom videu vám ponúkame návod na veľkonočné dekorácie.

Návod na to ako upliesť korbáč

V nasledujúcom videu sa môžete rýchlo a jednoducho naučiť spôsob ako upliesť korbáč pre vášho syna alebo pre seba. Ak sa chcete dozvedieť viac o tradícii pletenia korbáčov, prečítajte si náš článok, ktorý sa venuje výlučne tejto problematike.

Veľkonočné pranostiky

Pranostiky sú ustálené slovné spojenia, ktoré vedeli predpovedať počasie, od ktorého sa odvíjala aj kvalita úrody. My vám chceme predstaviť pár z nich. Poznáte aj iné? Podeľte sa s nami o ne v komentároch.

 • Keď cez Veľkonočnú nedeľu prší, každý pondelok až do svätého Ducha čakaj dážď.
 • Veľkopiatkový a veľkonočný dážď zriedka prináša žatve požehnanie.
 • Veľkonoce krásne, úrodu nám dajú, ak slniečko hasne, lúky sucho majú.
 • Veľkonočné dažde suchý rok zvestujú.
 • Saď zemiaky na Zelený štvrtok, v jeseni sa potešíš!
 • Ak na Veľký piatok prší, dúfaj v dobrú úrodu.
 • Pekná a jasná Veľká noc znamená bohatú úrodu.
 • Keď je na Veľký piatok mráz, býva veľa hríbov.
 • Ak prší na Bielu sobotu, bude málo čerešní.

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

stol

Štátne a cirkevné sviatky na Slovensku 2024

Štátne a cirkevné sviatky Slovenska predstavujú deň voľna pre pracujúcich ľudí. Aké sviatky slávime na Slovensku a čoho sa týkajú vám dnes...

sviatky

Štátne sviatky v susedných krajinách 2024

Nielen na Slovensku, ale i v zahraničí majú ľudia na čo spomínať a dôvod sláviť. Poznáte sviatky susedných štátov? Ak nie, tu ste na...

Veľká noc, vajíčka, výzdoba - Zdroj Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB, Profimedia

Otváracie hodiny Veľká noc 2024

Otváracie hodiny počas Veľkej noci 2024 🐰 v obchodoch Lidl, Kaufland, Billa, Tesco, Coop Jednota, DM drogérie a ďalšie sú k dispozícii v...