Štátne sviatky v susedných krajinách 2024

Štátne a iné zaujímavé sviatky susedných štátov si zasluhujú našu pozornosť, aby sme nestratili prehľad o tom, čo sa tam "vonku" deje. Ako sa hovorí: "čím viac jazykov vieš, toľkokrát si človekom", platí aj o znalostiach zvyklostí našich blízkych i vzdialených susedov.

Poľsko – Rakúsko – Nemecko – Maďarsko – Česko

sviatky Foto: Pixabay

Štátne sviatky Poľsko 2024

Štát Poľsko ležiaci pri Baltskom mori hraničí s Nemeckom, Českom a Slovenskom, Ukrajinou a Bieloruskom, Litvou a Ruskom. Zaujímavosťou je, že sa delí na 16 vojvodstiev s 373 okresmi a 2483 obcami, v ktorých sa samozrejme slávia rôzne sviatky, ktoré vám uvedieme v tabuľke. Poliaci prikladajú oveľa väčší význam meninám než narodeninám, čo sa odzrkadľuje aj na množstve darov a forme oslavy. Aké sviatky sa slávia v Poľsku?

Štátne sviatky Dni pracovného pokoja Dátum 2024
Nový rok - 1.január
Veľkonočná nedeľa - 31.marec
Veľkonočný pondelok - 1.apríl
Národný sviatok - Sviatok práce - 1.máj

Národný sviatok - Ústavy (na pamiatku ústavy schválenej v roku 1791)

- 3.máj
- Zoslanie Ducha Svätého 19.máj
- Sviatok Božieho tela 30.máj
Nanebovzatie Panny Márie - 15.august
Všetkých svätých - 1.november
Národný sviatok nezávislosti - 11.november
Štedrý deň - 24.december
Prvý sviatok vianočný - 25.december
Druhý sviatok vianočný - 26.december

Okrem vyššie uvedených sviatkov sa v Poľsku slávi napríklad aj Mikuláš, ktorý pripadá na 6. december, 30. decembra zas Silvester a 31. augusta sa slávi Deň poľskej solidarity, ako i sviatky totožné s našimi na Slovensku, ako sú napríklad Turíce, Sviatok Svätej Trojice či Sviatok Božieho tela a krvi.

Plánujete počas sviatkov v Poľsku navštíviť svojich príbuzných? Nezabudnite sa informovať o aktuálnej situácii na cestách prostredníctvom navigácie Waze a pozrite si článok o tom, ako vybaviť diaľničnú známku Poľska, aby ste nedostali pokutu.

Štátne sviatky Rakúsko 2024

Rakúsko sa člení na 9 spolkových krajín (Burgenland, Dolné Rakúsko a Horné Rakúsko, Korutánsko, Salzbursko, Štajersko, Tirolsko, Viedeň a Voralbersko), ktoré sú ozdobené prekrásnym masívom Álp.

V Rakúsku je pomerne veľká zmes rôznych náboženstiev, ktoré majú svoje sviatky a tradície. Najviac zastúpené náboženstvá v Rakúsku sú tieto:

 • kresťanstvo (rímskokatolíci, luteráni a kalvíni, pravoslávni)
 • islam
 • budhizmnus
 • minoritizmus (Svedkovia Jehovovi, starokatolíci, židia, adventisti siedmeho dňa, hinduisti, sikhovia, baptisti)

Rakúšania si napriek veľkej náboženskej diverzite držia povesť nedeľného dňa, a to dňa pokoja a odpočinku. Kvôli tomu sú všetky potraviny a supermarkety, ako aj rôzne iné obchody zatvorené. Výnimkou tvoria reštaurácie a pohostinstvá, ako aj benzínové pumpy.

Ak plánujete dovolenku v Rakúsku, overte si platnosť diaľničnej známky, príp. si zadovážte novú. Informácie o tom ako sa vyhnete nepríjemnostiam spojenými s diaľničnou známku sa dozviete tu.

Štátne sviatky Dátum 2024
Nový rok 1.január
Traja králi 6.január
Veľkonočný pondelok 1.apríl

Národný sviatok - Sviatok práce

Sviatok sv. Jozefa robotníka, patróna všetkých pracujúcich

1.máj
Nanebovstúpenie Pána 9.máj
Svätodušný pondelok 20.máj
Božie telo (Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi) 30. máj
Nanebovstúpenie Panny Márie 15.august

Národný sviatok - Sv. Demeter, mučeník

Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie

26.október
Sviatok všetkých svätých 1.november
Nepoškvrnené počatie Panny Márie 8.december
Prvý sviatok vianočný 25.december
Sviatok sv. Štefana 26.december

Štátne sviatky Nemecko 2024

Nemecko, či Nemecká spolková republika, susedí s Dánskom, Poľskom a Českom, Rakúskom a Švajčiarskom, Francúzskom a Luxemburskom, Belgickom a Holandskom. Tvorí ho 16 spolkových krajín, ktorých slávenie štátnych sviatkov ani zďaleka neobchádza. Medzi spolkové krajiny Nemecka patrí:

 • Bádensko-Württembersko
 • Bavorsko
 • Berlín
 • Brandenbursko
 • Brémy
 • Dolné Sasko
 • Durínsko
 • Hamburg
 • Hesensko
 • Meklenbursko-Predpomoransko
 • Porýnie-Falcko
 • Sasko-Anhaltsko
 • Severné Porýnie-Vestfálsko
 • Šlezvicko-Holštajnsko

Ak chcete navštíviť Nemecko, poriadne si zbaľte kufre, natankujte do auta potrebné pohonné hmoty a informujte sa o tom, aké diaľničné poplatky vás čakajú. Bližšie informácie nájdete samozrejme aj v tomto článku.

Náboženstvá a štátne sviatky v Nemecku

Taktiež aj príslušníci rôznych náboženstiev menia štatistiku slávenia sviatkov, pretože každé z nich sa venuje inej tradícii a spôsobu slávenia. Aké náboženstvá sú najviac zastúpené v Nemecku?

 • kresťanstvo (rímskokatolíci, luteráni a kalvíni, pravoslávni)
 • islam
 • budhizmnus
 • minoritizmus (Svedkovia Jehovovi, starokatolíci, židia, adventisti siedmeho dňa, hinduisti, sikhovia, baptisti, pentekostalisti a metodisti, mormóni)

Avšak štátne sviatky, ktoré sú platné pre celú Nemeckú spolkovú republiku alebo len pre niektoré regióny, vám predstavíme v nasledujúcej tabuľke.

Štátne sviatky Platné pre región Dátum 2024
Nový rok všetky regióny 1.január
Traja králi

Bádensko-Württembersko

Bavorsko

Sasko-Anhaltsko

6.január
MDŽ Berlín, hl.mesto 8.marec
Veľký piatok všetky regióny 29.marec
Veľkonočný pondelok všetky regióny 1.apríl
Sviatok práce všetky regióny 1.máj
Nanebovstúpenie Pána všetky regióny 9.máj
Svätodušný pondelok všetky regióny pohyblivý sviatok
Božie telo

Bádensko-Württembersko

Bavorsko a Hesensko

Severné Porýnsko-Vestfálsko

Porýnsko-Falcko

Sársko a Sasko a Durínsko

16.apríl
Mierový festival Augsburg, mesto 8.august
Nanebovstúpenie Panny Márie Sársko, Bavorsko 15.august
Svetový deň detí Thüringen 20.september
Deň zjednotenia Nemecka všetky regióny 3.október
Deň reformácie

Meklenbursko-Predpomoransko

Sasko a Brandenbursko

Sasko-Anhaltsko

Durínsko a Brémy

Dolné Sasko, Hamburg

Šlezvicko-Holštajnsko

31.október
Všetkých svätých

Bádensko-Württembersko

Bavorsko a Sársko

Porýnsko-Falcko

Severné Porýnsko-Vestfálsko

1.november
Deň pokánia a modlitieb

Sasko

16.november
Prvý sviatok vianočný

všetky regióny

25.december
Druhý sviatok vianočný

všetky regióny

26.december

sipka Prečítajte si ako slávia v Nemecku vianočné sviatky.

Štátne sviatky Maďarsko 2024

Maďarsko, ktoré susedí so Slovenskom, Slovinskom a Rakúskom, Ukrajinou a Rumunskom, Srbskom a Chorvátskom, si zasluhuje vašu pozornosť už len z toho dôvodu, že pozostáva až zo 42 nezameniteľných regiónov, kde je 19 žúp a 23 miest so župným právom.

Ak sa vyberiete do niektorého z regiónov Maďarska, nezabudnite si pozrieť trasu cesty, vybavte si cestovné poistenie, ako aj maďarskú diaľničnú známku, ktorú budete zaiste potrebovať. Pre zaujímavosť vám uvádzame regióny Maďarska, ktoré sa určite oplatí navštíviť aj počas sviatkov.

Základné regióny Maďarska
Západné Zadunajsko
Stredné Zadunajsko
Južné Zadunajsko
Stredné Maďarsko
Severné Maďarsko
Severná Dolná zem (Észak-Alföld)
Južná Dolná zem (Dél-Alföld)

Keď sa vyberiete do niektorého zo spomínaných regiónov bolo by určite vhodné sa poistiť tým, že si zistíte, v ktoré dni majú v Maďarsku štátne sviatky a teda aj tým, čo je v tejto dobe otvorené. Vo väčšine prípadov sú v týchto dňoch otvorené len gastro-podniky, žiaľ iné obchody len vo výnimočných prípadoch. V našej tabuľke nájdete štátne sviatky a dni pracovného pokoja Maďarska, o ktorých by ste mali vedieť.

Štátne sviatky Dni pracovného pokoja Dátum 2024
Nový rok - 1.január
Deň revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848-49 - 15.marec
- Veľkonočný pondelok 1.apríl
Sviatok práce - 1.máj
- Svätodušný pondelok pohyblivý sviatok
Sviatok ústavy a kráľa sv. Štefana - 20.august
Deň republiky - 23.október
Deň všetkých svätých - 1.november
- Štedrý deň 24.december
Prvý sviatok vianočný - 25.december
Druhý sviatok vianočný - 26.december

Počas sviatkov v Maďarsku v obchodoch nič nekúpite, výnimkou je Štedrý deň, kedy sú obchody otvorené najneskôr do 14-tej hodiny. Ak si myslíte, že obchody v Maďarsku sú počas našich sviatkov (6. január, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. a 15. september, 28. október, 17. november) zatvorené, mýlite sa. Navyše bez ohľadu na to, či je voľný alebo pracovný deň si bez problémov vybavíte aj diaľničnú známku. Inšpirujte sa týmto návodom.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v Česku

Česko alebo Česká republika susedí s Nemeckom, Poľskom, Slovenskom a Rakúskom, teda štátmi s vlastnou kultúrou a históriou. Taktiež aj Česká republika si z histórie veľa pamätá, čo sa dnes prejavuje u uvedomelých občanov v slávení štátnych sviatkov či počas dní pracovného pokoja.

Napríklad už len z historického hľadiska si dnes Česko zachovalo územia, podľa ktorých viete rozlíšiť, kde sa nachádzate a aké vrchy a pekné zákutia tam viete vidieť. Jedná sa o tieto tri oblasti: Česko, Morava a Sliezsko.

Aké sú dni pracovného pokoja 2024 v Čechách?

Dni pracovného pokoja Dátum 2024
Veľký piatok 29. marec
Veľkonočný pondelok 1. apríl
Sviatok práce 1.máj
Štedrý deň 24.december
Prvý sviatok vianočný 25.december
Druhý sviatok vianočný 26.december

Štátne sviatky: Česko 2024

Štátne sviatky Dátum 2024
Deň obnovy samostatného Českého štátu, Nový rok 1.január
Deň oslobodenia od fašizmu - 1945 8.máj
Deň slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda 5.júl
Deň upálenia majstra Jana Husa - 1415 6.júl
Deň Českej štátnosti 28.september
Deň vzniku samostatného Československého štátu - 1918 28.október
Deň boja za slobodu a demokraciu - 1989 17.november

Obchody v Čechách počas sviatkov

Ak sa vyberiete za svojimi priateľmi alebo za rodinou práve do Čiech a ešte počas sviatkov, berte na vedomie fakt, že cesty sú v tomto období najviac frekventované.

Využite radšej dovolenku z práce a vyberte sa do Českej republiky ešte pár dní pred sviatkami. Samozrejme si nezabudnite kúpiť českú diaľničnú známku, aby ste mali všetko pokryté a na tento dôležitý detail nezabudli.

Ak si potrebujete nakúpiť, urobte to radšej deň dopredu, inak môžete prísť na návštevu s prázdnymi rukami. Počas niektorých sviatkov sú okrem obchodov v Čechách zatvorené aj záložne, bazáre a výkupne odpadu. Takže v nich nič nevybavíte ani nekúpite.

Nemajte však obavy, v našej tabuľke uvádzame otváracie hodiny počas sviatkov v Čechách, aby ste si vedeli rozplánovať svoj harmonogram ešte pred cestou. Upozorňujeme, že uvedené otváracie hodiny počas sviatkov sa môžu z neznámeho dôvodu líšiť, preto si vždy konkrétne obchody overte na webe.

Sviatky v Českej republike Dátum 2024 Otváracia doba obchodov
Nový rok 1.január
Veľký piatok 29.marec
Veľkonočný pondelok 1.apríl
Sviatok práce 1.máj
Deň víťazstva nad fašizmom 8.máj
Deň slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda 5.júl
Deň upálenia majstra Jána Husa 6.júl
Deň českej štátnosti 28.september
Deň vzniku samostatného československého štátu 28.október
Deň boja za slobodu a demokraciu 17.november
Štedrý deň 24.december ❌ od 12:00
Prvý sviatok vianočný 25.december
Druhý sviatok vianočný 26.december

Predtým ako vycestujete do zahraničia za vašou rodinou alebo známymi dobre nakúpte. Nezabudnite sa však informovať o otváracej dobe obchodov pred a počas Veľkej noci na Slovensku, aby ste sa na návštevu neprišli s prázdnymi rukami.

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

Halloween 1

Kedy sa slávi Halloween 2024? Masky, tekvice, nápady na recepty

Spoznajte zvyky "strašidelného sviatku", Halloween-u ☠️ Zabavte sa s priateľmi na Halloweenskej párty, tvorbou pestrých masiek a...

diaľnicna-znamka.jpg

Prehľadné informácie o slovenskej diaľničnej známke 2024

Hľadáte aktuálny prehľad poplatkov a cien za slovenské diaľničné známky? V článku nájdete informácie o platených úsekoch, eznámke a cenách...

stol

Štátne a cirkevné sviatky na Slovensku 2024

Štátne a cirkevné sviatky Slovenska predstavujú deň voľna pre pracujúcich ľudí. Aké sviatky slávime na Slovensku a čoho sa týkajú vám dnes...