Štátne a cirkevné sviatky na Slovensku 2024

Na Slovensku máme dni, kedy by sme mali oddychovať a pripomínať si hlboký význam, ktorý štátne a cirkevné sviatky zosobňujú. O tom aké sviatky sa na Slovensku slávia sa dočítate aj v našom článku.

Štátne sviatky - Dni pracovného pokoja
Cirkevné sviatky - Pamätné dni

stol Foto: Pixabay

Štátny sviatok: definícia

Pod pojmom štátny sviatok sa rozumie deň pracovného pokoja, kedy človek môže oddychovať doma s rodinou, tráviť čas na chalupe. Je to jeden z tých dní, ktorý vás núti zastaviť sa.

Zoznam štátnych sviatok Slovenskej republiky je zhrnutý v zákone č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

Ak si zadovážite kalendár sviatkov, nestratíte prehľad o tom, čo sa kedy deje a taktiež si budete vedieť pozrieť aj otváraciu dobu obchodov, či už počas Veľkej noci alebo počas vianočných sviatkov.

Štátne sviatky 2024 Slovensko, 1. september Deň ústavy SR

Väčšina obchodov a služieb je v deň štátneho sviatku zatvorená, Bližšie informácie o otváracích hodinách na Slovensku nájdete aj tu.

Ak oddychujete v Čechách, mali by ste sa dopredu informovať o otváracích hodinách počas štátnych sviatkov, ktoré sme pre vás zhrhnuli v tomto článku.

Kalendár 2024 sviatky

Ako každý rok, aj tento rok 2024 ste si mohli pripomenúť a ešte môžete pripomínať tieto štátne sviatky:

 • 1. januára si pripomíname Deň vzniku Slovenskej republiky (Nový rok)
 • 5. júla sa slávi sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda
 • 29. augusta nezabúdame na výročie Slovenského národného povstania
 • 1. september je Dňom Ústavy Slovenskej republiky
 • 28. október nie je dňom pracovného pokoja, ale i tak pripomína Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu
 • 17. novembra sa slávi Deň boja za slobodu a demokraciu (počas tohto dňa môžete využiť otváracie hodiny čerpacích staníc, Metra a niektorých reštaurácií a barov, inak by malo byť všetko zatvorené)

Štátne sviatky 2024

Počas štátnych sviatkov by ste si mohli dobre oddýchnuť v pohodlí domova alebo na nejakom výlete na hrady a zámky alebo sprístupnené jaskyne. Treba však myslieť dopredu na to, že pred obdobím sviatkov je potrebné zabezpečiť seba a svoju rodinu vhodným nákupom, pretože počas štátnych sviatkov býva väčšina obchodov a služieb, úradov a zdravotníckych zariadení zatvorená.

V článku, v ktorom je zhrnutá otváracia doba obchodov, ako i otváracie hodiny iných prevádzok, nájdete informácie, ktoré môžu byť pre vás vodítkom k tomu, aby ste nič nenechali na náhodu a dopredu si všetko zariadili.

Dni pracovného pokoja 2024

Pod dňami pracovného pokoja môžete rozumieť štátne sviatky (s výnimkou 28. októbra), ako i nedele a tieto sviatky:

Dni pracovného pokoja Dátum
Zjavenie Pána / Traja králi 6. január
Veľký piatok a Veľkonočný pondelok * pohyblivý
Sviatok práce 1. máj
Deň víťazstva nad fašizmom 8. máj
Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska 15. september
Všetkých svätých 1. november
Štedrý deň 24. december
Prvý sviatok vianočný 25. december
Druhý sviatok vianočný / Sviatok Štefana 26. december

* najkrajšie sviatky roka, nevynímajú ani Zelený štvrtok, Bielu sobotu a Veľkonočnú nedeľu sviatok, hoc nie sú uznané ako sviatky pracovného pokoja

V roku 2024 pripadajú dni pracovného pokoja a štátne sviatky na tieto dni v týždni:

Štátny sviatok / deň pracovného pokoja Dátum Deň v týždni
Deň vzniku SR / Nový rok 1. január pondelok
Zjavenie Pána / Traja králi 6. január sobota
Veľký piatok 29. marec piatok
Veľkonočný pondelok 1. apríl pondelok
Sviatok práce 1. máj streda
Deň víťazstva nad fašizmom 8. máj streda
Sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júl piatok
Výročia SNP 29. august štvrtok
Deň ústavy SR 1. september nedeľa
Sedembolestná Panna Mária 15. september nedeľa
Sviatok všetkých svätých 1. november piatok
Deň boja za slobodu a demokraciu / Deň študentstva 17. november nedeľa
Štedrý deň 24. december utorok
Prvý sviatok vianočný 25. december streda
Druhý sviatok vianočný 26. december štvrtok

sipka Oslávte so svojou rodinou veľkonočné sviatky podľa starých slovenských tradícií.

Sviatky: Vianoce a Veľká noc 2024

Veľkonočné sviatky doma i v zahraničí majú síce svoje odlišnosti, čo sa týka forma slávenia, no jedno majú spoločné. Rodiny a priatelia sa spolu radi stretnú, niečo dobré a slávnostné zjedia, oddýchnu si a zabavia sa.

Sviatky Vianoc pre rok 2024 pripadli na stred týždňa (od utorka do štvrtka), tak by ste si mohli vziať voľno, aby ste mali viac času tešiť sa na spoločné chvíle s vašou rodinou.

Namiesto pestovania hnevu za to, že to nevyšlo na iné dni v týždni, v ktorom by ste si mohli sviatočné chvíle predĺžiť dovolenkou v práci. Nič vám nebráni v tom, aby ste tak urobili dostatočne dopredu a naplánovali si voľno dlhšie ako len na 3 dni a strávili Vianoce v pohodovej atmosfére.

Pamätné dni na Slovensku (pracovné dni)

Pamätné dni Dátum
Medzinárodný deň žien 8. marec
Deň zápasu za ľudské práva 25. marec
Deň nespravodlivo stíhaných 13. apríl
Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii 1. máj
Výročie úmrtia M. R. Štefánika 4. máj
Deň detí * 1. jún
Výročie Memoranda národa slovenského 7. jún
Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991 21. jún
Deň pamiatky obetí komunistického režimu 24. jún
Deň Slovákov žijúcich v zahraničí

5. júl

Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky 17. júl
Deň Matice slovenskej 4. august
Deň obetí banských nešťastí 10. august
Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968 21. august
Deň obetí holokaustu a rasového násilia 9. september
Deň vzniku Slovenskej národnej rady 19. september
Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie 6. október
Deň samizdatu 12. október
Deň černovskej tragédie 27. október
Deň narodenia Ľudovíta Štúra 29. október
Výročie Deklarácie slovenského národa 30. október
Deň reformácie 31. október
Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu / Silvester 30. december

*v tento deň je pre deti v predškolskom veku, ako i pre školopovinné deti pripravený bohatý a zábavný program nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.

Cirkevné a štátne sviatky na Slovensku 2024

Za cirkevné sviatky sa považujú dni, kedy si cirkev pripomína významného svätca, teologické prvky alebo udalosti zo Svätého písma. Cirkevné sviatky sa delia na rôzne stupne aj na základe vierovyznania.

Rímsko-katolícka cirkev

 • prikázané sviatky rímsko-katolíckej cirkvi
Prikázané sviatky Dátum
Panny Márie Bohorodičky 1. január
Zjavenie Pána 6. január
Nanebovstúpenie Pána 40-ty deň od Veľkej noci (slávi sa vo štvrtok)
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 60-ty deň po Veľkonočnej nedeli (slávi sa vo štvrtok)
Svätých apoštolov Petra a Pavla 29. jún
Nanebovzatie Panny Márie 15. august
Všetkých svätých 1. november
Nepoškvrnené počatie 8. december
Narodenie nášho Pána Ježiša Krista 25. december
 • slávnosti
Slávnosti Dátum
Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie 19. marec
Zvestovanie Pána 25. marec
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania pohyblivý sviatok: apríl
Zoslanie Ducha Svätého 50-ty deň po Veľkej noci
Najsvätejšej Trojice nedeľa po slávnosti Zoslania Ducha Svätého
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v piatok po slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Narodenie svätého Jána Krstiteľa 24. jún
Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov 5. júl
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 15. september
Krista Kráľa 34-tá nedeľa v období cez rok
Výročie posviacky kostola

pre každú farnosť je deň slávenia individuálny / ak nie je známy deň vysviacky, pripadá to na 26. október

 • 12 veľkých sviatkov
Veľké sviatky Dátum
Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny 8. september
Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom 14. september
Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu 21. november
Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 25. december
Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 6. január
Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 2. február
Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne 25. marec
Vstup Pána do Jeruzalema Kvetná nedeľa (pohyblivý sviatok)
Pánovo nanebovstúpenie pohyblivý sviatok
Nedeľa Päťdesiatnice / Zostúpenie Svätého Ducha pohyblivý sviatok
Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 6. august
Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny 15. august

Grécko-katolícka a pravoslávna cirkev

 • veľké sviatky
 • stredné alebo tiež polyjelejné sviatky s bdením a polyjelejné bez bdenia
 • malé (tzv. šestiričné) s veľkým slávoslovím a bez veľkého slávoslovia
 • dni bez sviatočného znaku (všedné)
 • prikázané sviatky
Prikázané sviatky Dátum
Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou 8. december
Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 25. december
Zbor presvätej Bohorodičky 26. december
Obrezanie nášho Spasiteľa Ježiša Krista 1. január
Bohozjavenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista 6. január
Zvestovanie presvätej Bohorodičke 25. marec
Veľký piatok pohyblivý sviatok
Svetlý pondelok pohyblivý sviatok
Nanebovstúpenie Pána pohyblivý sviatok
Svätí apoštoli Peter a Pavol 29. jún
Zosnutie presvätej Bohorodičky 15. august

O tom aké sviatky v dôsledku globalizácie sa dostali na Slovensko, či aké štátne sviatky sa slávia v Poľsku a  Rakúsku, Česku a Nemecku, vám predstavíme v nasledujúcom článku.

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

Obchody počas sviatkov

Otváracie hodiny 29.8., 1.9. a 15.9. - Kaufland, Lidl, Billa

Otváracie hodiny 29. 8., 1. 9. a 15. 9. 2024 - . Lidl, Kaufland, Billa, Tesco, Coop Jednota, DM drogérie, Metro, Fresh, Möbelix, Teta,...

Nakupovanie počas 17. novembra

Otváracie hodiny počas 17. novembra - Tesco, Lidl a ďalšie

Pozrite sa, ako majú otvorené obchody počas sviatku 17. novembra 2024. Tesco, Kaufland, Lidl, Billa, Metro, Teta drogérie a ďalšie.

Otváracie hodiny obchodov na Cyrila a Metoda

Otváracia doba obchodov 5. 7. na sviatok svätého Cyrila a Metoda

Potrebujete nakúpiť počas štátneho sviatku? Pozrite sa, ktoré predajne sú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené.