Nočná obloha dnes: najznámejšie súhvezdia a objekty na oblohe

Teplé letné noci s jasnou oblohou nás priam vyzývajú na skúmanie tajuplnej nočnej oblohy. Pripravili sme pre vás článok o najznámejších súhvezdiach a iných voľným okom viditeľných vesmírnych objektoch.

Čo je súhvezdieMapa onlineNa oblohe dnes – Malý a Veľký voz
Veľká medvedica – Orión – PerzeusLevRakBýkBaran
Panna – KasiopejaKozorožec – VodnárStrelec
ZverokruhJasné hviezdyVšetky súhvezdia

Najznámejšie súhvezdia na oblohe Foto: Pixabay

Hviezdy a súhvezdia na oblohe

Hviezdy od nepamäti ľudí fascinovali. Prisudzovali im rozličné mýtické vlastnosti, personifikovali si ich a odvodzovali z nich svoje božstvá. Skúšali z ich konštelácií vystopovať informácie o minulosti, ale aj zistiť budúcnosť. Dnes už o hviezdach vieme podstatne viac. Fascinácia týmito fantastickými žiariacimi telesami však neustáva – veď napokon, naša najbližšia hviezda - Slnko - podmienila vznik života na našej planéte.

Hviezdna obloha: čo je súhvezdie a ako súhvezdia vznikli

Výskum hviezd viedol ku vzniku množstva vedeckých disciplín, ale aj iných oblastí ľudskej činnosti. Mnohí ľudia si už na úsvite nášho druhu uvedomili, že hviezdy sa nepohybujú náhodne, ale v istých vzorcoch a intervaloch. Taktiež si všimli, že na nočnej oblohe vytvárajú rozličné obrazce. Poznatky o ich pravidelnom striedaní v rôznych ročných obdobiach umožnili lepšiu orientáciu a podnietili rozvoj moreplavectva.

Obrazce, ktoré hviezdy na oblohe vytvárajú, dostali názov súhvezdie. Aj keď sa nám môže zdať, že hviezdy v súhvezdí sú blízko seba, v skutočnosti zdanie klame – vzdialenosť medzi nimi môže byť doslova priepastná.

"Blízko seba" ich v skutočnosti situuje iba pohľad z našej pozemskej perspektívy – čím viac by sme sa vzďaľovali od Zeme, tým viac by sa obrazce súhvezdí menili, až by napokon zanikli. Nedá sa teda hovoriť o "vzniku" súhvezdí v pravom slova zmysle, ledaže o vzniku jednotlivých hviezd samotných. Súhvezdia tak v skutočnosti "vznikli" až momentom ich "vynájdenia" a pomenovania.

Oficiálny počet súhvezdí

Pochopiteľne, ľudská fantázia nepozná hraníc a keby mal každý z nás vyhotoviť vlastnú hviezdnu mapu, nenašla by sa azda ani jediná dvojica zhodných máp. Rôzni ľudia totiž na hviezdnej oblohe môžu vypozorovať rôzne obrazce a vzory – veď napokon, takto historicky súhvezdia vznikali.

Od istého momentu však vznikla potreba viesť do výskumu viditeľných telies istý poriadok. Vznikla tak Medzinárodná astronomická únia, ktorá vystupuje ako príslušná autorita v oblasti pomenúvania vesmírnych objektov. Únia v súčasnosti uznáva 88 súhvezdí.

Ako vznikli názvy súhvezdí

Väčšina názvov súhvezdí pochádza ešte z čias Rímskej ríše, preto sa dodnes štandardne udávajú (aj) v latinčine. Pri zavádzaní súhvezdí sa najviac vyznamenal chýrny grécky astronóm a astrológ Klaudios Ptolemaios. Rimania a Gréci ale čerpali aj zo skorších mezopotámskych systémov členenia.

Zoznam súhvezdí: najznámejšie súhvezdia severnej a južnej hviezdnej oblohy

Nočná obloha sa delí na severnú a južnú časť a preto sa aj súhvezdia členia na:

  • súhvezdia severnej oblohy
  • súhvezdia južnej oblohy

Najznámejšie severné i južné súhvezdia vám prinášame v prehľadných tabuľkách.

Severná obloha (najznámejšie súhvezdia): latinsky, anglicky, skratka

Slovenský názov Latinský názov Anglický názov Skratka
Súhvezdie Orión Orion Orion Ori
Súhvezdie Veľká medvedica Ursa Maior Big bear UMa
Súhvezdie Malý medveď Ursa Minor Little bear UMi
Súhvezdie Perzeus Perseus Perseus Per
Súhvezdie Lev Leo Lion Leo
Súhvezdie Rak Cancer Crab Cnc
Súhvezdie Býk Taurus Bull Tau
Súhvezdie Baran Aries Ram Ari
Súhvezdie Panna Virgo Virgin Vir
Súhvezdie Kasiopeja Cassiopeia Cassiopeia Cas

Južná obloha (hlavné súhvezdia): latinsky, anglicky, skratka

Slovenský názov Latinský názov Anglický názov Skratka
Súhvezdie Kozorožec Capricornus Capricorn Cap
Súhvezdie Vodnár Aquarius Water Bearer Aqr
Súhvezdie Strelec Sagittarius Archer Sgr

Hviezdna obloha (mapa) online – aplikácia "hviezdna obloha" free (iPhone, Android)

Pokiaľ patríte k nadšencom astronómie, okrem klasických analógových pomôcok a máp hviezdnej oblohy dnes môžete využiť už aj moderné technológie. K dispozícii máte množstvo úchvatných online máp, ale aj appiek, ktorý si môžete nainštalovať priamo do vášho mobilu. S vaším mobilom v ruke sa tak aj vy môžete stať odborníkom na hviezdnu oblohu.

Google Sky Maps app: mapa súhvezdí a hviezdnej oblohy do mobilu podľa dátumu (mapa v aplikácii)

Vlastnú hvezdársku aplikáciu vyvinula aj spoločnosť Google pod názvom Sky Map. Dnes už tento produkt nevlastní Google. Firma sa ho totiž rozhodla venovať širokej verejnosti, ktorá ho tak môže využívať ako slobodný open-sourcový softvér.

Appka Sky Map dokonca umožní "cestovanie v čase" – manuálne si nastavíte dátum (či už minulý, alebo budúci) a vaša kompaktná vrecková hvezdáreň vám zobrazí hviezdnu mapu, zodpovedajúcu vami zadanému dátumu.

Je iba na vás, či si zobrazíte dnešnú mapu súhvezdí ako pomôcku na sledovanie v teréne, alebo sa prenesiete v čase. Pokiaľ by ste sa radi presunuli aj priestorovo do tajuplných diaľav vesmíru, určite oceníte aj dokumentárne filmy o vesmíre – v ponuke ich majú napríklad platformy Netflix alebo Skyshowtime.

Súhvezdia, planéty a úkazy na oblohe dnes: september 2023

Aj september 2023 bude pomerne bohatý na zaujímavé astronomické úkazy. Perzeidy už síce majú svoj vrchol za sebou (13. augusta), avšak jednotlivé meteory sa budú dať pozorovať až do polovice septembra. Zo súhvezdí sú najvýraznejšie Kasiopeja, Perzeus, Pegas a Andromeda. Z planét budú dobre viditeľné Merkúr, Venuša, Jupiter i Saturn. Mars, naopak, už nebude možné pozorovať.

Nadšenci astronómie spozorneli pri správach o objavení novej kométy Nishimura, pomenovanej po svojom objaviteľovi z Japonska. Ten ju objavil iba prednedávnom, 12. augusta, keď prechádzala súhvezdím Blíženci. Pozorovať ju bude možné približne do polovice septembra, 1-2 hodiny pred východom Slnka, ale iba mimo mestských svetiel pomocou ďalekohľadu či teleskopu.

Zaujímavé úkazy na oblohe – september 2023
Objekt Typ objektu Pozorovateľnosť
Merkúr planéta V druhej polovici mesiaca ráno, nízko nad východným obzorom v súhvezdí Leva.
Venuša planéta Ráno nad východným obzorom v súhvezdí Raka, neskôr Leva.
Mars planéta Nebude v septembri prakticky vôbec pozorovateľný, nakoľko sa pohybuje na dennej oblohe.
Jupiter planéta Počas celej noci okrem večera, od východného po juhozápadný obzor v súhvezdí Barana.
Saturn planéta Počas celej noci od juhovýchodného po juhozápadný obzor v súhvezdí Vodnára.
Nishimura kométa Začiatkom septembra bude prechádzať súhvezdím Raka. Okolo 5. septembra sa cez kosákovitý útvar, tvoriaci hlavu Leva, presunie do súhvezdia Leva.

Zdroj: Astropresov.sk, Startitup.sk

Súhvezdie Malý voz a Veľký voz: anglické názvy súhvezdí a ich skutočný štatút

Ak sa povie súhvezdie, našinca zrejme ako prvé napadnú Veľký voz a Malý voz. Kým označenie Malého voza ako súhvezdia je správne, pri Veľkom voze už panujú zmätky. V skutočnosti je totiž Veľký voz (americká angličtina: Big Dipper, britská angličtina Plough) súčasťou súhvezdia Veľká medvedica.

Veľký voz – súhvezdie alebo asterizmus?

Samotný Veľký voz teda netvorí samostatné súhvezdie, je "iba" asterizmom – teda voľne viditeľnou skupinou hviezd, tvoriacich výrazný vzorec, ktorá však nie je zaradená Medzinárodnou astronomickou úniou medzi 88 oficiálnych súhvezdí. V prípade Malého voza (anglicky Little Dipper) sa situácia líši: v podstate sa jedná o alternatívny názov súhvezdia Malý medveď.

Veľký voz (hviezdna mapa): ako nájsť hviezdy v súhvezdí Veľký voz na oblohe?

Asterizmus Veľký voz plní nezastupiteľnú úlohu pri orientácii na hviezdnej oblohe severnej pologule. Tvorí ho 7 jasných hviezd, ktorých kľúčovou vlastnosťou je ich cirkumpolárna poloha – to znamená, že z pohľadu pozorovateľa na severnej pologuli nikdy nezapadajú. Práve Veľký voz je teda tým pevným referenčným bodom, o ktorý sa môžeme oprieť pri našej snahe o identifikáciu telies na oblohe.

Súhvezdie Veľká medvedica, Malá medvedica a ďalšie cirkumpolárne súhvezdia

Z nášho územia teda môžeme vidieť Veľký voz po celý rok. To však neznamená, že by sa jeho poloha na oblohe nemenila: na jar dosahuje najvyššiu pozíciu, kým na jeseň je, naopak, najnižšie.

Medzi nikdy nezapadajúce súhvezdia patria okrem Veľkej medvedice aj Malý medveď, Drak, Cefeus, Žirafa a Kasiopeja. Môžeme ich teda počas jasných nocí obdivovať v priebehu celého roka.

Ako nájsť Malý voz (súhvezdie) na oblohe

Identifikácia Veľkého voza by mala byť počas jasných nocí relatívne ľahká. Ak chceme nájsť aj Malý voz, začiatočníkom sa odporúča najsamprv identifikovať Polárku (Polaris), ktorá zakončuje oje súhvezdia.

Pre nájdenie Polárky je potrebné si v mysli predstaviť predĺženie úsečky, ohraničenej dvoma zadnými hviezdami Veľkého voza (Merak a Dubhe), a preniesť na imaginárnu čiaru približne päťnásobok úsečky. Niekde v týchto miestach by sme mali nájsť jasnú hviezdu – je ňou Polárka.

Od Polárky ako posledného bodu oja Malého voza už následne dokážeme odvodiť zvyšné časti súhvezdia Malý voz, resp. Malý medveď (nazývaného aj súhvezdie Malej medvedice).

Orión – hlavné súhvezdie zimnej severnej oblohy

Medzi najznámejšie súhvezdia našej severnej hemisféry patrí Orión. Patrí do skupiny 48 súhvezdí, ktoré pomenoval a zaviedol ešte Ptolemaios. Astronóm ho pomenoval po mýtickom lovcovi Oriónovi, ktorého na oblohu umiestnil samotný Zeus.

Orión nepatrí medzi cirkumpolárne objekty, takže ho môžeme vidieť iba obmedzený čas v roku – najlepšie podmienky pre jeho pozorovanie sú v zime. Je známy pre trojicu jasných hviezd – tzv. Oriónov pás – či pôsobivé hmloviny, ale aj pre prúd meteoroidov Orionidy.

Orionidy sú v skutočnosti úlomkami z Halleyho kométy a Zem nimi prechádza v druhej polovici októbra. Horiace úlomky je možné sledovať ako intenzívny meteorický roj. Jeho radiant (teda bod, z ktorého zdanlivo meteory vylietajú) sa nachádza práve v súhvezdí Orión.

Súhvezdie Perzeus: meteorický roj, Mliečna cesta a superkopa galaxií

Svoj "vlastný" meteorický roj (tzv. Perzeidy) má aj súhvezdie Perzeus. Ptolemaios ho pomenoval po legendárnom hrdinovi gréckej mytológie, premožiteľovi ohavnej Medúzy. Súhvezdie je najlepšie viditeľné v decembri. Na severe susedí so súhvezdím Kasiopeja a na juhu so súhvezdiami Barana a Býka.

Keďže súhvezdím prechádza časť Mliečnej cesty, v jeho oblasti môžeme pozorovať veľké množstvo hviezdokôp, hviezdnych polí a hmlovín. Obzvlášť obľúbenou u nadšencov je dvojica hviezdokôp h Persei a Chí Persei. Viditeľná je aj Kopa galaxií Perzeus (nazývaná aj Abell 426), obsahujúca vyše 500 galaxií.

Čo sú to hviezdokopy?

  • Skupiny hviezd, ktoré gravitácia drží pokope.
  • Rozlišujeme guľové hviezdokopy, združujúce státisíce veľmi starých hviezd, a otvorené hviezdokopy so stovkami mladších hviezd.
  • Na rozdiel od súhvezdí, hviezdokopy tvoria hviezdy, ktoré spolu reálne navzájom súvisia (vzdialenosťou, dobou vzniku, atď.).

Súhvezdia Lev a Malý Lev

Súhvezdie Leva patrí medzi tzv. zvieratníkové súhvezdia. Patrí medzi najľahšie rozoznateľné konštelácie, čo súvisí najmä s jasnosťou jeho hviezd a charakteristickým tvarom, pripomínajúcim prikrčeného leva.

Najlepšie ho môžeme pozorovať v skorom jarnom období. Je situovaný medzi súhvezdiami Rak a Panna, priamo pod Veľkou medvedicou. Vďaka jeho špecifickej polohe v ňom môžeme raz za čas nájsť aj planéty či Mesiac.

Podobne ako Veľká medvedica, aj Lev má svojho menšieho nebeského "brata" – Malého leva. Patrí medzi horšie viditeľné súhvezdia jarnej oblohy s menej jasnými hviezdami. Dajú sa v ňom pozorovať aj galaxie, vrátane úchvatnej, čelne natočenej špirálovitej galaxie NGC 3344. Má to však háčik – voľným okom ju neuvidíte, budete potrebovať kvalitný ďalekohľad.

Súhvezdie Rak

Ďalším menej výrazným zvieratníkovým súhvezdím je súhvezdie Raka. Dá sa však na nočnej oblohe pomerne ľahko nájsť – leží medzi súhvezdiami Leva a Blížencov. Najlepší čas na pozorovanie sa naskytá počas marcových večerov.

Súhvezdie Býk a hviezdokopa Plejády

Súhvezdie Býka môžeme z nášho územia pozorovať od októbra do apríla. Ideálne podmienky na jeho pozorovanie sú v januári. Súhvezdie je pomerne ľahko identifikovateľné vďaka dvom výrazným charakteristikám:

  • skupina hviezd v tvare písmena "V"
  • jasné hviezdokopy Plejády a Hyády

Okrem toho nadšenci astronómie poznajú súhvezdie Býka aj pre výskyt planétok a najmä Krabej hmloviny.

Plejáda hviezd vo hviezdokope Plejády (Sedem sestier) – kde ich nájsť na oblohe?

Plejády bývajú laikmi často mylne označované za súhvezdie, v skutočnosti sa však jedná o otvorenú hviezdokopu. Poznáme ju aj pod alternatívnymi označeniami ako Sedem sestier, Kuriatka, Subaru, Messier 45 alebo NGC 1435. Výskumníkom sa v nej zatiaľ podarilo identifikovať okolo 1 000 hviezd. Súčasťou hviezdokopy je aj známa trojhviezda Atlas.

Podľa všetkého patria Plejády medzi historicky najdlhšie poznané objekty na oblohe – archeologické nálezy naznačujú, že už ľudia v dobe bronzovej Plejády poznali a zobrazovali. Nečudo, že dodnes je táto jasne viditeľná hviezdokopa opradená mnohými mýtmi a legendami.

Súhvezdie Baran

Medzi súhvezdím Rýb na západe a súhvezdím Býka na východe môžete pozorovať aj menšie súhvezdie Barana. Vynímajú sa v ňom prinajmenšom 3 jasné hviezdy. V našich zemepisných šírkach sa dá pozorovať od augusta do apríla. Ideálne podmienky na to nastávajú počas decembra.

Súhvezdie Panna

Pri menovaní najdôležitejších súhvezdí nemôžeme opomenúť ani súhvezdie Panny, druhé najväčšie na severnej oblohe. Nájdete ho západne od súhvezdia Leva a východne od súhvezdia Váh. Veľmi dobrým identifikačným bodom, podľa ktorého ho môžete ľahko nájsť, je hviezda Spika – jedna z najjasnejších hviezd na nočnej oblohe vôbec. Súhvezdie môžete pozorovať na jar, ideálne v máji.

Súhvezdie Kasiopeja (Casiopea) – pocta kráľovnej Kasiopeji

Ani súhvezdie Kasiopeja nie je výnimkou z hľadiska vzniku názvu – taktiež bolo pomenované podľa postavy z gréckeho bájoslovia, kráľovnej Kasiopeji (aj Kassiopeia alebo Kassiopea). Mimochodom, aj podľa jej mýtickej dcéry je pomenované jedno zo súhvezdí, totiž Andromeda.

Aj Kasiopeja patrí medzi Ptolemaiových pôvodných 48 súhvezdí. V našich geografických súradniciach je možné pozorovať ju po celý rok, keďže na severnej pologuli nezapadá.

Na nočnej oblohe ju nájdete jednoducho: ak sa vám podarilo úspešne identifikovať Polárku, ktorú si predstavíte ako stredový bod, Kasiopeju nájdete na opačnej strane oproti Veľkej medvedici. Je charakteristická tvarom pripomínajúcim písmeno "W", čo ju taktiež radí medzi významné orientačné body. Môžete v nej nájsť otvorené hviezdokopy, ale aj hmloviny.

Súhvezdie Kozorožec (Capricorn)

Súhvezdie Kozorožca nájdeme medzi súhvezdiami Vodnár a Strelec. V blízkosti sú ďalšie tzv. vodné súhvezdia – Veľryba, Ryby a Južná ryba. Súhvezdie Kozorožec je najmenším zvieratníkovým súhvezdím. Pozorovať ho môžeme po väčšinu roka, v úplnosti si ho však môžeme vychutnať predovšetkým v júli a auguste.

Súhvezdie Vodnára

Aj napriek jeho rozsiahlosti nenájdeme v súhvezdí Vodnár príliš jasné hviezdy, ktoré by vytvárali nejaký zreteľný obrazec. Aby ste v ňom vystopovali aspoň aké-také kontúry postavy vodnára, budete koncom augusta potrebovať okrem jasnej oblohy aj dávku predstavivosti. Konšteláciu hľadajte okolo polnoci nad južným obzorom, blízko súhvezdia Kozorožec.

Súhvezdie Strelec

Súhvezdie Strelca má jednu zvláštnu vlastnosť – v našich zemepisných šírkach nikdy nevychádza nad obzor celé. Prechádzajú ním tie najkrajšie a najpôsobivejšie časti Mliečnej dráhy, vrátane jadra našej galaxie – to však, žiaľ, nie je vidno pre husté prachoplynové mraky, pohlcujúce jeho žiaru.

Patrí medzi pomerne vzácne súhvezdia, s krátkou dobou pozorovania. Jeho najjasnejšie hviezdy môžeme prvýkrát obdivovať až začiatkom apríla. Konštelácia vystupuje najvyššie v mesiacoch júl a august.

Súhvezdia Veľký pes | Žirafa | Pastier oviec | Ryby | Blíženci

Medzi vyhľadávané súhvezdia patrí aj Veľký pes. Jeho súčasťou je aj najjasnejšia hviezda na oblohe Sírius, ako aj známy asterizmus Zimný trojuholník. Medzi menej nápadné súhvezdia patrí Žirafa, ktorá je síce rozlohou veľká, ale s nejasnými hviezdami. Pomerne chudobné na jasné hviezdy je aj súhvezdie Rýb.

Konštelácia Pastiera sa vyznačuje okrem iných aj niekoľkými jasnými hviezdami, vrátane oranžového obra Arktúra – 4. najjasnejšej hviezdy na nočnej oblohe. Súhvezdie Blíženci (Gemini) je zase známe pre výskyt pozoruhodných častí Mliečnej cesty, vrátane impozantných hviezdokôp. Medzi nimi vyniká najmä M35 s jasnosťou až 5,3 magnitúd, často označovaná za najkrajšiu zimnú hviezdokopu.

Súhvezdia zverokruhu – ktoré sú zvieratníkové súhvezdia?

Osobité postavenie medzi 88 oficiálnymi súhvezdiami majú tzv. zvieratníkové súhvezdia. Patrí medzi nich 13 konštelácií, ktoré majú spoločnú polohu na tzv. ekliptike – teda kružnicovej dráhe, po ktorej sa Slnko zdanlivo pohybuje. Slnko v priebehu roka postupne prechádza všetkými súhvezdiami zverokruhu (viď tabuľka nižšie).

Súhvezdie Latinský názov Slnko v súhvezdí
Baran Aries 19. 04. - 13. 05.
Býk Taurus 14. 05. - 19. 06.
Blíženci Gemini 20. 06. - 20. 07.
Rak Cancer 21. 07. - 09. 08.
Lev Leo 10. 08. - 15. 09.
Panna Virgo 16. 09. - 30. 10.
Váhy Libra 31. 10. - 22. 11.
Škorpión Scorpius 23. 11. - 29. 11.
Hadonos Ophiuchus 30. 11. - 17. 12.
Strelec Sagittarius 18. 12. - 18. 01.
Kozorožec Capricornus 19. 01. - 15. 02.
Vodnár Aquarius 16. 02. - 11. 03.
Ryby Pisces 12. 03. - 18. 04.

Súhvezdie a znamenie Hadonos

Jediným zvieratníkovým súhvezdím, po ktorom nebolo nazvané žiadne znamenie v horoskope, je Hadonos (latinsky Ophiuchus; nemýliť si so súhvezdím Had / Serpens). Hadonos je znázorňovaný ako muž držiaci hada (známy symbol zdravotníckych inštitúcií).

Samotné súhvezdie je pomerne rozsiahle, pričom jeho súčasťou je niekoľko jasných a ľahko rozlíšiteľných hviezd či dvojhiezd. Aj keď ním Slnko prechádza viac ako 18 dní (čo je viac, ako napr. v prípade súhvezdia Škorpión), astrológovia práve Hadonosa vyškrtli zo zverokruhu.

Koľko je zvieratníkových súhvezdí, resp. znamení vo zverokruhu?

Dochádza tak k nepomeru medzi počtom astronomických zvieratníkových súhvezdí (13) a astrologických znamení zverokruhu (12). Príčiny treba hľadať v 3 000 rokov starých koreňoch astrológie, ktoré položili starí Babylončania. A aj keď sa odvtedy polohy súhvezdí pomenili, astrológovia zostali verní "tradičnému" členeniu.

A čo na to astronómovia? Väčšina z nich astrológiu nepovažuje za serióznu vedu a teda nepociťuje potrebu podávať nejaké vedecké "usmernenia" či "rady" pre tvorcov horoskopov.

sipka Mohlo by vás zaujímať: Indiánsky horoskop

Najjasnejšie objekty: najžiarivejšia hviezda na oblohe

Jeden z najčastejších mýtov sa týka hviezdy Polárka, známej aj pod starším názvom Severka. Je síce pravdou, že je dôležitým záchytným bodom, pomocou ktorého sa dá rýchlo zorientovať.

Na druhej strane sa však mýlia tí, ktorí ju zároveň považujú za najjasnejšiu hviezdu na oblohe – tou je totiž Sírius (ak nerátame naše Slnko) zo súhvezdia Veľký pes. Zoznam 10 najžiarivejších hviezd (okrem Slnka) prikladáme v tabuľke nižšie.

Hviezda Súhvezdie
Sírius Veľký pes
Canopus Kýl
Arktúr Pastier
Alfa Centauri A Kentaur
Vega Lýra
Capella Povozník
Rigel Orión
Prokyón Malý pes
Achemar Eridanus
Betelgeuze Orión
Hadar Kentaur

Ako nájsť planéty a súhvezdia na oblohe: ďalekohľad na sledovanie vesmírnych objektov

Aj počas tej najjasnejšej noci, ďaleko od mesta a civilizácie, možno na oblohe vidieť iba mizivý zlomok vesmíru. Aj napriek tomu však je sa na čo dívať – obrovské množstvo vesmírnych telies, vrátane súhvezdí, je viditeľných aj voľným okom.

Pri iných si už musíte pomôcť povestnou "extenziou zmyslov" (slovami filozofa Marshalla McLuhana) – teda ďalekohľadom. Kvalitné hvezdárske ďalekohľady si môžete kúpiť aj v našich obchodoch – napr. v Kauflande alebo v bežných e-shopoch.

Všetky súhvezdia na Slovensku na nočnej oblohe

Na záver ešte prikladáme kompletný tabuľkový prehľad všetkých 88 oficiálnych súhvezdí, ktorá uznáva Medzinárodná astronomická únia.

Letné | Jesenné | Zimné | Jarné súhvezdia na nočnej oblohe (atlas online)

Andromeda Baran Blíženci Býk
Cefeus Ďalekohľad Delfín Drak
Eridanus Fénix Had Hadonos
Havran Herkules Hodiny Holubica
Hydra Chameleón Indián Jašterica
Jednorožec Južná koruna Južná ryba Južný kríž
Južný trojuholník Kasiopeja Kentaur Kompas
Koník Korma Kozorožec Kružidlo
Kýl Labuť Lev Lietajúca ryba
Líška Lýra Maliar Malý lev
Malý medveď Malý pes Mečiar Mikroskop
Mucha Oktant Oltár Orión
Orol Panna Pastier Páv
Pec Pegas Perzeus Plachty
Pohár Poľovné psy Povozník Pravítko
Rajka Rak Ryby Rydlo
Rys Severná obloha Sextant Sieť
Sochár Stolový vrch Strelec Šíp
Škorpión Štít Trojuholník Tukan
Váhy Veľká medvedica Veľký pes Veľryba
Vlasy Bereniky Vlk Vodnár Vodný had
Výveva Zajac Žeriav Žirafa

Súhvezdie: tetovanie, symbol, zaujímavosti

Súhvezdia spolu s ostatnými vesmírnymi štruktúrami a telesami odpradávna inšpirovali ľudské myslenie i fantáziu. Viedli ku vzniku bájí a legiend, podnietili zrod mýtov o vzniku sveta a tým aj výrazne ovplyvnili vývoj náboženských predstáv ľudí.

Množstvo symbolov, spojených so súhvezdiami, sa stalo neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva ľudstva. Táto fascinácia neopadáva ani vo veku moderných technológií. Množstvo laických nadšencov astronómie neustále rastie. Existujú dokonca aj takí, ktorí si svoje obľúbené súhvezdia radi nechajú zvečniť na koži.

sipka Prečítajte si tiež: Dúha pri Mesiaci

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

Lunárny kalendár - nov a spln

Lunárny kalendár: nov a spln v aktuálnom roku - dátumy a info

Akým spôsobom vplýva Mesiac vo svojich jednotlivých fázach na človeka? Na čo by sme si mali dávať pozor a čomu sa vyvarovať? Lunárny...

ab

Polárna žiara - Aurora borealis a Aurora australis

Polárna žiara je fenoménom oblohy. Chcete vedieť ako vzniká, kde je bežne viditeľná a prečo sa jej hovorí Aurora borealis či australis?...

ls

Letný slnovrat, Svätojánska noc: informácie a význam

Letný slnovrat ukončuje astronomickú zimu jednoducho preto, aby prišlo leto. Najdlhší deň v roku s najkratšou nocou prichádza pravidelne...