12 zvierat indiánskeho horoskopu - charakterové vlastnosti

Indiánsky horoskop je akousi metodológiou, ktorá má pomôcť pochopiť súvislosti medzi tým akí ste a akými by ste sa mohli stať. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme jednotlivé indiánske znamenia, ich charakterové vlastnosti a črty, s ktorými sa mnohí z vás možno aj stotožnia. Uvedené opisy majú korene z indiánskych pozorovaní povahových vlastností ľudí, ktorí sa narodili v určitom období, a následne sú spájané s 12-timi zvieracími totenmi.

Vydra - Vlk - Sokol
Bobor - Jeleň - Ďateľ
Losos - Medveď - Havran
Had - Sova - Hus

horoskop Foto: Pixabay

Indiánsky horoskop

Tento typ horoskopu sa zameriava skôr na výklad povahových čŕt človeka. Nie je pravidlom, že to čo vidíte napísané pri konkrétnom indiánskom zvierati bude na 100 % platiť aj pre vás. Väčšie a menšie odchýlky samozrejme existujú, no je len na vás, ku ktorej strane sa prikloníte. K dobrej alebo k tej zlej?

V jednotlivých zvieracích znameniach Indiánskeho horoskopu viete nájsť určitú podobnosť medzi človekom a zvieraťom, ktoré v horoskope predstavujete, avšak nie je rozumné to brať úplne doslova. Môžete sa vlastnosťami inšpirovať a snažiť sa byť lepším človekom.

Indiánske znamenia (1. polovica roka): elementy, vlastnosti, kompatibilita

Indiánske znamenie Vydra (20. 01. - 18. 02.)

 • Element: Vzduch
 • Západný zverokruh: Vodnár ♒
 • Vlastnosti: nekonvenčný, nezávislý, priateľský
 • Kompatibilita: Jeleň, Havran, Sokol

O tých, ktorí sa narodili pod symbolom vydry, je známe, že sú vysoko kreatívne, priateľské, nezávislé a intuitívne bytosti. Majú tendenciu pristupovať k životu jedinečným spôsobom, ktorý ich okolie nemusí vždy pochopiť. Vydry si môžu nájsť skvelých priateľov, ktorí budú v prípade potreby pozorne počúvať.

Taktiež sa ale môžu stať trochu rebelantskými, ak sa ich nekonvenčný pohľad dostane do rozporu so spôsobom myslenia iných. Napriek tejto tendencii k izolácii stále túžia po slobode a užívajú si život podľa vlastných predstáv bez vonkajšieho vplyvu a očakávaní. Hoci niektorí môžu takéto správanie vnímať ako hlúposť, často je to to, čo týchto jednotlivcov vedie na zaujímavé cesty, ktoré mnohí iní nikdy nepreskúmajú.

Indiánske znamenie Vlk (19. 02. - 20. 03.)

 • Element: Vzduch a Voda
 • Západný zverokruh: Ryby ♓
 • Vlastnosti: citlivý, intuitívny, veľkorysý
 • Kompatibilita: Medveď, Ďateľ, Had

Domorodí Američania majú silný vzťah k vlkovi, ktorého považujú za štedrého a starostlivého. Tí, ktorí sa narodili pod týmto zvieracím totemom, zdieľajú podobné črty so svojim duchovným sprievodcom – menovite je to citlivosť na prostredie okolo nich a prirodzenú pripútanosť k svojej svorke. Často hľadajú duchovné poznanie a zmysel života.

Napriek týmto pozitívnym vlastnostiam môže príliš veľa emocionálneho stresu spôsobiť, že sa stanú pomstychtivými, tvrdošijne odolnými voči zmenám alebo autoritám a niekedy vedia byť až nepraktickí. Je dôležité, aby im niekto poskytol podporu v ťažkých obdobiach. Treba dávať pozor na to, aby títo jedinci nešli po deštruktívnej ceste zúrivosti. V takýchto prípadoch, ale vyhrá ich sebaobetavosť a oni tak môžu vďaka podpore nájsť znova tú správnu cestu.

Indiánske znamenie Sokol (21. 03. - 19. 04.)

 • Element: Oheň
 • Západný zverokruh: Baran ♈
 • Vlastnosti: výkonný, spontánny, inteligentný
 • Kompatibilita: Losos, Sova

Sokol je považovaný za odvážneho vodcu v indiánskej astrológii. Toto stvorenie má silu prirodzeného nadhľadu a nikdy len tak ľahko nezakolíše, keď čelí životným neistotám. So zmyslom pre detail dokáže ľahko posúdiť každú situáciu a bez váhania podniknúť rozhodné kroky na dosiahnutie požadovaného výsledku.

Sokoli sú húževnatí, tvrdohlavo odhodlaní a občas sebavedomí; často vyvolávajú nadšenie vo svojom okolí. Nanešťastie, táto istá dôvera ich môže viesť k prílišnej namyslenosti alebo arogantnosti, čo by mohlo poškodiť medziľudské vzťahy, ak by sa dostatočne nekontrolovali. Okrem toho môže dôjsť k ich veľkej nespokojnosti, ak sa títo ľudia ocitnú v prostredí, ktoré neocení ich úsilie alebo prínos.

Indiánske znamenie Bobor (20. 04. - 20. 05)

 • Element: Oheň a Vzduch
 • Západný zverokruh: Býk ♉
 • Vlastnosti: praktický, pracovitý, spoľahlivý
 • Kompatibilita: Hus, Ďateľ, Medveď

Schopnosť bobra stavať podzemné tunely a príbytky na ochranu pred vonkajším svetom je celkom pozoruhodná. Jednotlivci patriaci do tohto znamenia sú tiež známi svojou túžbou po hromadení hmotného majetku, aby mohli viesť pohodlný život bez utrpenia. Z tohto dôvodu majú tendenciu myslieť logicky pri bežnom rozhodovaní a radšej sa držia existujúcich konvencií než by mali len tak riskovať.

Okrem toho, títo jedinci, sú svojou povahou lojálni a benevolentní. Taktiež vynaložia všetko úsilie na to, aby pre svojich blízkych zabezpečili uspokojenie všetkých fyzických i emocionálnych potrieb. To ale aj znamená, že bobry môžu príležitostne prejavovať manipulatívne tendencie, pokiaľ ich ambície prudko stúpajú, a to ich môže viesť neskôr do nepríjemných problémov.

Mali by si dávať veľký pozor na autoritatívne správanie, ku ktorému majú tendenciu skĺzavať. Navyše, ak sa hľadanie kontroly nad akoukoľvek situáciou ukáže ako príliš ťažké, môže to viesť bobra k pocitom zbabelosti alebo nadmernej úzkosti, či dokonca až zákernosti.

Indiánske znamenie Jeleň (21. 05. - 21. 06)

 • Element: Oheň a Zem
 • Západný zverokruh: Blíženci ♊
 • Vlastnosti: náladový, inteligentný, konverzačný
 • Kompatibilita: Havran, Vydra

Jeleň je podmanivý tvor, ktorý púta pozornosť všade, kam príde. Je obdivovaný pre svoju krásu, bystré zmysly a pôsobivú rýchlosť. Málokedy človek nájde toto zviera na tom istom mieste, pretože je stále v pohybe - rovnako ako tí, ktorí sa narodili v tomto znamení.

Ľudia s týmto symbolom majú tendenciu byť od prírody zvedaví a neustále hľadajú nové skúsenosti, vďaka ktorým môžu byť dosť nestáli. Sú hrdí na svoj vzhľad a radi vystupujú v spoločnosti ako nedotknuteľné bytosti. Okrem toho majú títo jednotlivci neuveriteľne bystrý intelekt, ktorý z nich robí fascinujúcich a zábavných partnerov na konverzáciu.

Takáto osobnosť však môže mať aj nevýhody; ľudia v znamení jeleňa často prejavujú známky sebectva alebo lenivosti, kvôli ich neustále sa meniacej nálade a nedostatku sústredenia alebo oddanosti, keď je to potrebné. Dá sa to prirovnať k nášmu znameniu zverokruhu, Blížencom - ktoré je známe svojimi dvojtvárnymi vlastnosťami.

Indiánske znamenie Ďateľ (22. 06. - 22. 07)

 • Element: Voda
 • Západný zverokruh: Rak ♋
 • Vlastnosti: ochranný, citlivý, podporný
 • Kompatibilita: Had, Vlk, Bobor

Ľudia narodení pod znamením ďateľ sú známi tým, že sú oddaní tým, ktorých milujú. Majú tendenciu sústrediť všetku svoju energiu na iných, no často na úkor seba. To ich môže viesť k tomu, že akceptujú sami seba na základe toho, ako veľmi ich druhý miluje a akceptuje ich späť. Je preto dôležité, aby si títo jedinci zapamätali, že skutočné šťastie musí vychádzať skôr zvnútra, než sa spoliehať len na vonkajšie zdroje.

Zvuk bubnovania, ktorý vydáva ďateľ proti stromu, má osobitný význam. Verí sa, že tento rytmus odráža tlkot srdca samotnej Matky Zeme a dokonca vyvoláva hromy z nebies! Šamani používajú bubny alebo hrkálky, ktoré napodobňujú tento rytmus, aby využili mocnú medicínu pri vstupe do iných rovín alebo dimenzií počas duchovných ciest.

Navyše, keď ďateľ vŕta diery do stromov a hľadá potravu, symbolizuje tak potrebu emocionálnej perspektívy – naučiť sa odpútať sa a používať hlavu namiesto bezohľadného nasledovania emócií. Nájdením rovnováhy medzi srdcom, mysľou a telom sa môže ďateľ dostať bližšie k svojmu vnútornému, spirituálnemu ja a lepšie tak fungovať vo svete.

sipka Sledujte lunárny kalendár pre rok 2023 a predvídajte.

Indiánske znamenia (2. polovica roka): živly, vlastnosti, kompatibilita

Indiánske znamenie Losos (23. 07. - 22. 08)

 • Element: Oheň a Voda
 • Západný zverokruh: Lev ♌
 • Vlastnosti: hrdý, energický, sebavedomý
 • Kompatibilita: Sova, Sokol

Toto znamenie ľudí priťahuje, pretože sa prezentuje činmi, ktoré prejavujú vášeň a nadšenie, vďaka čomu sa chcete spolu s nimi vydať na cestu plnú zábavných aktivít s pozitívnym koncom. Ľudia narodení v znamení lososa potrebujú niečo hodnotné, o čo sa môžu usilovať a snažiť sa nikdy nepodľahnúť chamtivosti alebo vlastným záujmom.

Čo sa týka vzťahov, Losos prejavuje nesmiernu kreativitu a zároveň si vytvára hlboké putá s tými, ktorých miluje. V konečnom dôsledku im táto vlastnosť poskytuje nezabudnuteľnú skúsenosť vedúcu k rastu v prospech toho druhého. Lososy majú talent inšpirovať ostatných, ako aj vymýšľať nápadité riešenia životných výziev.

Okrem toho majú priateľské vlastnosti a ľahko vytvárajú pozitívne prostredie, čo ich robí prístupnými a veľkorysými. Avšak na druhej strane môžu byť títo jedinci príliš hrdí alebo odmietaví voči želaniam iných ľudí. Navyše, ak niekto nesplní ich očakávania, môže to viesť k pocitom zranenej hrdosti v ich vnútri.

Indiánske znamenie Medveď (23. 08. - 22. 09)

 • Element: Voda a Zem
 • Západný zverokruh: Panna ♍
 • Vlastnosti: praktický, skromný, pracovitý
 • Kompatibilita: Hus, Bobor

Domorodé kmene dávajú medveďovi hlboký obdiv, hlavne kvôli jeho vyrovnanosti a prirodzenej intuícii. Považujú ho za ideálneho mentora – takého, ktorý je vždy ochotný poskytnúť fundovanú radu, keď čelí ťažkej situácii. Okrem toho sú tieto stvorenia známe svojou štedrosťou. Majú veľké srdcia, ktoré slobodne rozdávajú svoju lásku a starostlivosť tým, ktorí to potrebujú.

Okrem toho medvede disponujú výbornými analytickými schopnosťami, ktoré z nich robia skvelých poradcov, ktorí rýchlo porozumejú zložitým detailom. Na druhej strane, niektorí môžu namietať, že Medvede sú lenivé a niekedy introvertné a váhavé.

Žiaľ, tieto vlastnosti im bránia správne preskúmať neznáme situácie a prostredia. Je známe, že zlá skúsenosť spôsobuje, že sa Medvede sťahujú do ústrania, kde namiesto interakcie so spoločnosťou okolo nich dominuje horkosť a možno aj tvrdohlavosť.

Indiánske znamenie Havran (23. 09. - 23. 10)

 • Prvok: Zem a Vzduch
 • Západný zverokruh: Váhy ♎
 • Vlastnosti: mierumilovný, priateľský, diplomatický
 • Kompatibilita: Vydra, Jeleň

Tí, ktorí sa narodili v znamení havrana, sú väčšinou mierumilovné stvorenia. Sú známi svojou pokročilou diplomaciou a tým, že sa dokážu ľahko vyhnúť konfliktom a vyriešiť ich. Havrany sú tolerantní, romantickí a priateľskí, no v ťažkých situáciách môžu byť zlomyseľní, drsní a nároční. Bežnou radou pre Havrany je pracovať na budovaní svojho odhodlania a odvahy, aby dosiahli emocionálnu stabilitu a lepšie vzťahy s ostatnými.

Domorodí Američania veria, že tento vták začal svoj život ako biely a zmenil farbu kvôli nesprávnym činom a obetiam, čo symbolizovalo jeho vnútorné a vonkajšie ja. O Havranoch je známe, že vyvažujú extrémy dvoch strán, čo z nich robí múdrych starých mužov, ku ktorým mnohí vzhliadajú kvôli ich názorom a radám.

Indiánske znamenie Had (24. 10. - 22. 11)

 • Element: Voda a Zem
 • Západný zverokruh: Škorpión ♏
 • Vlastnosti: impulzívny, tajnostkársky, duchovný
 • Kompatibilita: Ďateľ, Vlk

Had je tajomný tvor, často obávaný a uctievaný v rovnakej miere. Tí, ktorí sa narodili pod jeho vplyvom, zdieľajú mnohé z týchto vlastností. Môžu byť tajomní, tajnostkársky a veľmi cieľavedomí. Keďže si svoje emócie nechávajú prevažne pre seba, niekedy im môže byť naozaj ťažké dôverovať. Hady sú napriek tomu prirodzene súcitné a starostlivé.

Tí, ktorí im ublížia, však môžu očakávať silnú a niekedy až násilnú reakciu. Hady sú tiež známe ako vynikajúci liečitelia na duchovnej aj emocionálnej úrovni. Majú schopnosť omladzovať sa a sú vnímaví, čo im umožňuje bystrú myseľ a intuíciu. Len zriedka sa nechajú oklamať.

Pokiaľ ide o ich vlastné záujmy, Hady majú tendenciu byť tvrdohlavé a ľahko rozhorčené. Celkovo možno povedať, že ľudia narodení v znamení Hada môžu trpieť komplexami. Taktiež sa môže javiť , že sú nároční na pochopenie. Keď však majú pozitívny pohľad na vec, dokážu byť neuveriteľne milujúci a podporujúci.

Indiánske znamenie Sova (23. 11. - 21. 12)

 • Element: Zem a Oheň
 • Západný zverokruh: Strelec ♐
 • Vlastnosti: dobrodružný, otvorený, nezávislý
 • Kompatibilita: Sokol, Losos

Ľudia narodení v znamení Sovy patria k najmúdrejším. Taktiež sú nepokojnými hľadačmi poznania a pravdy. Majú potenciál získať v živote obrovskú múdrosť a filozofické osvietenie vďaka svojej prirodzenej schopnosti jasne vidieť v tme.

Sovy sú veľmi dobré v poskytovaní rád, pokiaľ ide o život a jeho zmysel, a taktiež sú skvelými poslucháčmi. Ak sú však príliš ovplyvnené negativitou, môžu sa stať extrémne sebeckými. Taktiež nebudú dbať na nič, čo súvisí s morálkou alebo etikou, pokiaľ ide o napĺňanie ich plytkých a sebastredných cieľov.

Sovy sú známe svojou bystrozrakosťou a dokážu sa ľahko preniesť cez zmätok, aby sa dostali k jadru veci. Je nepravdepodobné, že budú tolerantné k hlúposti a ich rady môžu byť priamejšie, než by bolo očakávané. Tieto bytosti môžu byť svojou povahou záhadné a nevyspytateľné, čo z nich robí ideálneho spoločníka pri hľadaní pravdy a poznania.

Je zaujímavé poznamenať, že členovia tohto klanu sú celkom podobní svojmu zvieraciemu totemu. Je to preto, že sú to veľmi spoločenské zvieratá, najmä pokiaľ ide o nočné vychádzky. Akýmsi spôsobom takto predstavujú dualitu spájajúcu hlboké pochopenie života s túžbou žiť ho naplno.

Indiánske znamenie Hus (22. 12. - 20. 01)

 • Element: Zem a Vzduch
 • Západný zverokruh: Kozorožec ♑
 • Charakteristika: spoľahlivý, ambiciózny, metodický
 • Kompatibilita: Bobor, Medveď, Havran

Hus je symbolom ambicióznosti, spoľahlivosti a metodického života. Formácia v tvare písmena V, kde kŕdeľ vedie najsilnejšia samica, je znakom strategického prístupu k životu. Ľudia narodení pod týmto znamením sú poháňaní a odhodlaní dosiahnuť svoje ciele bez ohľadu na cenu.

Známi sú aj svojou praktickosťou a serióznosťou v práci. Vedia byť veľmi štedrí a láskaví k rodine a blízkym. Ľudia narodení v tomto znamení sú ctižiadostiví a odhodlaní. Hus s trpezlivým odhodlaním pôjde za svojimi cieľmi, kým nedosiahne svoje sny.

Husi majú tendenciu mať vysoké očakávania od seba, ako aj od ostatných, čo z nich robí náročných šéfov v práci. Môžu byť frustrovaní, keď veci nespĺňajú ich štandardy. Taktiež aj skleslí, ak nemôžu veci napraviť. Celkovo je Hus symbolom odhodlania a ambícií. Dokáže inšpirovať tých, ktorí ju nasledujú, aby dosiahli svoje ciele a nikdy sa nevzdávali.

sipka Kedy nastane zimný slnovrat pre rok 2023?

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

cas

Kedy sa posúva (mení) čas z letného na zimný a naopak?

Rok čo rok je zmena času na 🕰️ súčasťou života každého z nás. Informácie o tom, kedy sa posúva letný čas na zimný a naopak, sa dozviete v...

dramatic-g70a2710be-1280.jpg

Kedy bude piatok trinásteho - prečo je nešťastný, význam a povery

Piatok trinásteho je v mnohých krajinách považovaný za nešťastný deň. Kde sa však táto povera vzala? Kedy bude piatok trinásteho v roku...

Horoskop - Zdroj Profimedia

Horoskop na dnešný deň a na zajtra 2024

Prinášame vám kompletný horoskop ✨ pre všetky znamenia. Chcete vedieť ako sa vám bude najbližšie dni dariť? Prečítajte si náš článok a...