Čo znamená normostrana a aký má počet znakov, formát a parametre

Ak študujete alebo sa živíte písaním, pravdepodobne ste sa už stretli s výrazom normostrana. Aká je jej presná definícia? Koľko znakov má jedna strana? Aké sú odporúčané parametre formátovania? Ako ich nastaviť vo Worde prípadne v Libre Office? Zisťovali sme to za vás a o výsledky sa s vami radi podelíme.

DefiníciaPočet znakovMedzeryNastaveniaWord
KalkulačkaZahraničieZáverečné práceCenaFAQ

Čo je normostrana: počet znakov, formát, nastavenia Foto: Pixabay

Čo je jedna normostrana (SK): čo to znamená, definícia, význam slova, pravidlá, počet znakov a slov

Ak potrebujete vedieť presnú a stručnú definíciu slova normostrana (skrátene NS), tak skrátka a jasne: je to štandardizovaná strana s 1800 znakmi, pričom do tohto počtu sa zaratúvajú aj medzery a interpunkčné znamienka.

Ku štandardizácii počtu znakov 1 NS došlo zo zrejmého dôvodu – pre možnosť objektívneho stanovenia rozsahu textu. Ten je dôležitý zakaždým, keď má autor určený limit, do ktorého sa musí zmestiť. Dá sa teda povedať, že normostrana je mernou jednotkou – tak ako s centimetrami či palcami meria fyzická vzdialenosť, tak sa pomocou NS meria dĺžka textu.

Koľko znakov je normostrana?

Nijako neprekvapí, že s normostranou sa v praxi najčastejšie stretávajú študenti či profesionáli, ktorí sa živia písaním textov. Tí vám kedykoľvek povedia – aj keby ste ich zobudili o polnoci, že jedna normostrana má presne 1800 znakov.

👉 1 štandardná normostrana (NS) = 1800 znakov vrátane medzier a interpunkcie

Čo sa ráta do 1800 znakov (1 normostrana): počet znakov vrátane medzier vs. bez medzier, poznámky pod čiarou

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, slovenská norma prikazuje počítať do normostrany aj medzery. Pokiaľ by ste sa však z nejakého dôvodu museli riadiť trebárs zahraničnými normami, môžete použiť aj koeficient 1500 znakov bez medzier. Častou otázkou je tiež, či sa poznámky pod čiarou rátajú do normostrany. Odpoveď znie: áno, počítajú sa.

1 normostrana textu vs. 1 strana: vzor a aké sú rozdiely

Z vyššie uvedeného vyplýva, že normostrana vyjadruje počet znakov, nie počet fyzických strán. Rovnaké množstvo textu čo-do počtu znakov sa dá totiž nastavením okrajov, veľkosti písma, riadkovania a iných parametrov rozlične natiahnuť alebo stlačiť. Preto je rozsah textu vyjadrený v normostranách oveľa presnejší ako počítanie fyzických strán.

Jedna normostrana teda môže mať fyzicky rôzny rozsah. Ak však dodržíme všetky odporúčané nastavenia formátovania, jedna vzorová normostrana bude zodpovedať približne jednej fyzickej strane formátu A4 s 30 riadkami po približne 60 znakov. V priemere má takýto text približne 250 slov.

sipka Mohlo by vás zaujímať: Emoji, emotikony, smajlíci – význam a ako ich písať.

Normostrana: náležitosti, parametre, rozsah

Štandardizovaný počet znakov v normostrane a rozvrhnutie 30 riadkov x 60 znakov pochádza ešte z obdobia, kedy sa na písanie používali mechanické písacie stroje. Tie používali písmená s rovnakou dĺžkou – toto radenie dnes poznáme pod označením monospace.

V praxi však, pochopiteľne, vôbec nie je nutné držať sa vzorovej normostrany. Text je totiž členitý, delí sa na rôzne dlhé vety a odstavce, pričom spravidla obsahuje aj rôzne podnadpisy. Text tiež môžu dopĺňať rôzne tabuľky, grafy či obrázky, nehovoriac o tom, že aj počítačové textové editory rôznym spôsobom text zalamujú a členia. Opakujeme, že normostrana je "iba" mernou jednotkou – nič viac, nič menej.

Normostrana: ako nastaviť okraje, rozmery, odstavce, osadenie, písmo

Pokiaľ sa predsa len chcete priblížiť dokonalej normostrane – teda 1 NS na 1 fyzickú stranu, je potrebné nastaviť riadkovanie na 1,5 a z ponuky fontov si zvoliť niektorý z kategórie monospace, ideálne Courier New. Všetky parametre nájdete v tabuľke nižšie.

Normostrana – nastavenia: typ a veľkosť písma, font, riadkovanie, formátovanie

Okraje stránky sprava a zľava 3 cm
Okraje stránky zhora a zdola 4 cm
Zarovnanie textu k obom okrajom
Riadkovanie 1,5
Font Courier New
Veľkosť písma 12

Zdroj: Lexika.sk

Normostrana – nastavenie vo Worde: ako nastaviť normostranu v editore Word (nastavenie šablóny)

Pokiaľ sa budete k formátu štandardizovanej normostrany opakovane vracať, nie je nič jednoduchšie, ako uložiť vami zadané nastavenia ako wordovú šablónu. Spravíte tak pomocou známej funkcie "Uložiť ako...". Následne môžete šablónu kedykoľvek znovu vyvolať a použiť ju ako základ nového dokumentu.

Normostrana v Libreoffice: ako nastaviť parametre v alternatívnom textovom editore

Pokiaľ namiesto Wordu používate bezplatný Libre Office, nemusíte zúfať, že by ste v ňom nemohli vytvoriť šablónu, či nebodaj ani nastaviť vyššie uvedené parametre. Väčšina fontov, ako aj základné nastavenia, ktoré poznáte z Wordu (okraje, riadkovanie, zarovnanie a pod.), sú rovnaké alebo veľmi podobné.

Možnosť vytvoriť novú šablónu nájdete v sekcii /Súbor/Uložiť ako/. Následne si z ponuky vyberte jeden z preferovaných formátov šablóny (napr. Šablóna textového dokumentu ODF). Ponuku šablón vyvoláte v /Súbor/Šablóny/Spravovať šablóny/, prípadne klávesovou skratkou Ctrl + Shift + N. Vami uloženú šablónu nájdete v záložke "Moje šablóny".

sipka Do vašej pozornosti: Poznáte pravidlá písania čiarok?

Normostrana – znaky a slová: prepočet

Počet znakov i slov si môžete bez problémov skontrolovať nielen po skončení práce na aktuálnom texte, ale aj počas nej.

Microsoft Word:

  1. V textovom dokumente kliknite na stavový riadok vľavo dole "Počet slov".
  2. Otvorí sa okno so štatistikami ako počet strán, slov, znakov bez medzier i znakov s medzerami.
  3. Štatistika, ktorá vás v tejto chvíli zaujíma najviac, je "Počet znakov (vrátane medzier)".

Libreoffice:

  1. V textovom dokumente si všimnite vľavo dole stavový riadok, ktorý vám aj bez rozkliknutia zobrazuje počet slov a počet znakov (s medzerami).
  2. Po rozkliknutí sa vám otvorí podrobnejšia štatistika aj s inými údajmi.
  3. Štatistika, ktorú potrebujete, je položka "Znaky vrátane medzier".

Prepočet a kalkulačka normostrán: výpočet, online kalkulačka

Ak ste už zistili celkový počet znakov (vrátane medzier), počet normostrán vypočítate jednoducho podľa nasledovného vzorca:

👉 Počet znakov s medzerami / 1800 = počet normostrán

sipka Ilustračný príklad: zo stavového riadku textového editora ste vyzistili, že ste napísali celkovo 3748 znakov vrátane medzier. Následne číslo iba dosadíte do vzorca:

3748 : 1800 = 2,0822

Napísali ste teda niečo vyše 2 NS. Je už len na vás – resp. na vašej dohode s klientom, ako sa počet NS zaokrúhli, resp. vyúčtuje.

Ak si celý výpočet chcete ešte viac zjednodušiť, tak použite niektorú z online kalkulačiek pre prepočet znakov na normostrany – napríklad TU. Stačí celý váš text skopírovať do príslušného okna a následne si skontrolovať výsledok.

Normostrana A4 anglicky | v zahraničí: angličtina a iné jazyky

Samozrejme, Slovensko nie je jedinou krajinou, používajúcou nejaký normatívny štandard ku kvantifikácii textov. Menšie zmätky občas vyvoláva fakt, že v zahraničí môžu fungovať iné normy. V anglicky hovoriacich krajinách sa môžeme stretnúť s označením standard page, ktoré zodpovedá našej normostrane.

Istá nekompatibilita panuje vo vzťahu medzi Slovenskom a Európskou úniou. Na pôde európskych inštitúcií sa totiž uplatňuje iný prístup: za normostranu sa považuje 1500 znakov bez medzier.

Nižšie si môžete pozrieť porovnanie s EÚ i niektorými členskými krajinami. Uvedené čísla ale berte iba ako orientačné. Konkrétne štandardy totiž často závisia od konkrétnej inštitúcie alebo typu dokumentu.

Krajina Počet znakov Počet slov Medzery Počet riadkov/znakov
Slovensko 1800 250 Vrátane 30/60
Česko 1800 250 Vrátane 30/60
1500 300 Bez 30/60
Poľsko 1800 * 250 Vrátane 30/60
Nemecko 1500 ? Vrátane 30/60
Taliansko 1800 ** 250 Vrátane 25-30/60-70
Chorvátsko 1500-1800 250 Vrátane 30/60
Francúzsko 1500 ? ? 25/60, 15/100
Dánsko 2000-2400 *** ? Vrátane 40/60

* V prípade súdnych prekladov 1125 znakov.

** V prostredí médií 1500 znakov.

*** V školskom zákone figuruje 1300 znakov.

Zdroj: Skutecnost.cz

Jazykové okienko: normo strana, normostrana, normovaná strana, norma strana či NS?

Nechceme pôsobiť ako prehnane pedantní jazykoví puntičkári, no je však potrebné upozorniť aj na často sa opakujúce chyby v súvislosti s pojmom normostrana. Ten vznikol skrátením z pôvodného spojenia "normovaná strana", takže aj zložený tvar je správny. Takisto skratka NS je správna.

Našepkávače z webových vyhľadávačov ale naznačujú, že ľudia si informácie často vyhľadávajú aj pod nesprávnymi spojeniami ako "normo strana" či dokonca "norma strana".

Normostrana: bakalárska práca, diplomová práca, seminárna práca – počet normostrán (Katuščák)

Nemusíme ani zdôrazňovať, že s pojmom normostrana sa okrem prekladateľov, korektorov či copywriterov najčastejšie stretávajú študenti. Akoby nestačilo, že ich po nociach máta pán Katuščák so svojimi prísnymi štandardmi ohľadom písania záverečných prác, neustále musia mať na pamäti aj ich požadovaný rozsah.

Práve pri bakalárkach či diplomovkách vystupuje do popredia vyššie spomínaný bežný nesúlad medzi normostranou a fyzickou stranou. Predpísaná úprava záverečných prác totiž priamo vylučuje, aby vám 1 NS vyšla fyzicky na celú stranu. A koľko NS majú mať jednotlivé typy vysokoškolských prác? Vždy to, samozrejme, závisí od témy a spôsobu spracovania, v princípe ale platí nasledovné:

Typ práce Počet NS
Seminárna práca 5-7 NS
Bakalárska práca 30-60 NS
Diplomová práca 60-80 NS
Dizertačná práca do 120 NS

Normostrana a cena za prácu – preklad, korektúra, copywriting: cena v NS alebo hodinách?

Medzi profesionálov, ktorí predávajú svoje texty (často ako freelanceri, teda pracujúci na voľnej nohe), patria trebárs copywriteri, prekladatelia alebo korektori. Cena, ktorú si ten-ktorý profesionál účtuje za 1 NS, sa môže rôzniť – záleží nielen od náročnosti zadania, ale aj od konkurencie na strane ponuky či od dopytu po službách.

Ako si naceniť korektúry a preklady (normostrana): cena za preklad v NS vs. v hodinách

Vo všeobecnosti ale platí, že pre pracujúcich v týchto oblastiach je výhodnejšie nechávať si účtovať hodinovú sadzbu. Sadzba za 1 NS totiž nemusí v plnej miere zohľadňovať náročnosť – 1 NS banálneho textu totiž zaberie rádovo oveľa menej času v porovnaní s 1 NS náročnejšieho textu.

To si však mnohí freelanceri jednoducho nemôžu dovoliť: nielenže sú vo všeobecnosti pod značným tlakom už beztak vysokej konkurencie medzi sebou navzájom, ale pridáva sa aj hrozba tzv. technologickej nezamestnanosti. Mnohí experti odhadujú, že pokrok v umelej inteligencii – a osobitne v oblasti inteligentných prekladačov – čoskoro učiní mnohých prekladateľov nadbytočnými.

Normostrana vs. autorský arch (hárok)

Normostrana nie je jedinou jednotkou na meranie rozsahu textov. V zahraničí sa trebárs často uprednostňuje počet slov alebo riadkov – tie však nie sú zrovna najpresnejšie, veď si len vezmime, aká variabilná je dĺžka slov.

Pri rozsahom väčších prácach sa používajú špeciálne jednotky – autorské hárky (nazývané aj autorské archy) a vydavateľské archy. Autorský hárok (AH) zodpovedá 20 NS, takže spolu ho tvorí 36 000 znakov. V AH sa vyjadruje trebárs minimálny rozsah niektorých druhov diel – napríklad monografia = minimálne 3 AH.

sipka Prečítajte si tiež: Slovenské stávkové kancelárie – prehľad a bonusy


Normo strana: čo to je, počet znakov a slov, formát, prepočet, kalkulačka, cena (FAQ)

Na záver nášho článku ešte pripájame odpovede na niektoré často sa opakujúce otázky ohľadom normostrán.

1️⃣ Koľko znakov má normostrana?

Jedna normostrana má podľa slovenských štandardov 1800 znakov vrátane medzier. Podľa štandardov EÚ je to 1500 znakov bez medzier. Pre viac informácií kliknite SEM.

2️⃣ Počítajú sa medzery a interpunkčné znamienka do normostrany?

Áno, na Slovensku sa za účelom kvantifikácie rozsahu textov počítajú do celkového počtu znakov aj medzery a interpunkčné znamienka.

3️⃣ Počítajú sa poznámky pod čiarou do normostrany?

Áno. Poznámky pod čiarou sú osobitou súčasťou textu, takže štandardne sa počítajú do celkového počtu znakov.

4️⃣ Aká je štandardná cena za 1 normostranu prekladu?

Cena za 1 NS prekladu je veľmi premenlivá a jej výška závisí od množstva faktorov: jazyk, náročnosť prekladu, ponuka na strane poskytovateľov, dopyt po danej službe, dohoda medzi klientom a poskytovateľom.

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťKomentáre

Ďakujem za parádny článok, presne toto som potreboval :)

Inak normostranu je možné vypočítať aj cez online kalkulačku
https://www.pocetznakov.sk/sk/normostrana

Aj my ďakujeme za pochvalu, sme radi, že sme pomohli ;)

SÚVISIACE ČLÁNKY

Clo a DPH na tovar z Číny

Koľko sa platí clo a DPH za tovar z Číny: Aliexpress, Wish

Koľko zaplatíte clo a DPH za zásielky z Číny? Slovenská pošta má pre Aliexpress a Wish nové pravidlá. Čo v prípade Banggood, Alibaba či...

iban

Čo je IBAN? Ako ho zistiť? Čo je kalkulačka IBAN a číslo účtu?

IBAN čo to je a ako ho môžete zistiť? K čomu je potrebný? Kde ho môžete nájsť? 💸Viac informácií nájdete v texte.

rodc

Ako zistiť rodné číslo - formát a z čoho sa skladá?

Rodné číslo je unikátny osobný údaj jednotlivca. O tom, kde môžete nájsť rodné číslo, aký je jeho formát a mnohé ďalšie informácie, sa...