Prevody jednotiek dĺžky v zahraničí: míle, yardy, stopy, palce

Pri nákupoch alebo iných bežných činnostiach sa môžeme stretnúť s cudzokrajnými jednotkami dĺžky ako napríklad míľa, yard, stopa alebo palec (cól). V našom článku vám prinesieme kompletné prevody na metrickú sústavu, ukážeme vám, ako hodnoty poľahky premieňať online, a odkryjeme aj niečo z histórie meracích jednotiek.

HistóriaSústavy jednotiekPalce na cmMíle na km
Stopy na cmYardy na cmPrepočtyVšetky jednotky

Prevody jednotiek dĺžky u nás a v zahraničí Foto: Pixabay

Jednotky dĺžky: história

Prakticky už od samotného úsvitu ľudského rodu vznikla potreba rôznym spôsobom porovnávať dĺžku, hmotnosť, objem či obsah rôznych predmetov. Naši predkovia sa veľmi rýchlo naučili používať najvyšší výtvor evolučných procesov – ľudský rozum. Prišli na to, že vlastnou cieľavedomou prácou dokážu pretvoriť prírodniny okolo seba na rôzne užitočné predmety ako nástroje, zbrane na lov, ale aj odev či ozdoby.

Netrvalo dlho a človek sa naučil zhotoviť si vlastný prístrešok. Neskôr kúzlo zasiateho zrniečka spôsobilo neolitickú revolúciu – kmene po celom svete sa postupne usádzali a prechádzali na poľnohospodársku výrobu. Rozvíjali sa aj prvé formy výmenného obchodu. Pri vykonávaní všetkých týchto činností bolo nevyhnutné pracovať s dĺžkami. Od porovnávania dĺžky jednotlivých predmetov bol už len krôčik k vytvoreniu prvých primitívnych mierok a sústav.

Prvé zdokumentované miery pochádzajú ešte z obdobia 3000-4000 rokov p. n. l.. Celé tisícročia boli tieto miery veľmi diverzifikované – spravidla každý región, komunita, resp. štátny útvar si vytvárali vlastné jednotky. Starobabylonské a staroegyptské zdroje naznačujú, že na meranie dĺžky sa používali trebárs ruky a prsty (čo bol trochu problém, keďže ľudia majú rôzne dĺžky končatín).

Až nové výrobné vzťahy, ktoré postupne nahrádzali feudálne režimy, vytvorili úplne novú situáciu. Rýchly rozmach medzinárodného obchodu v 18. a 19. storočí, ako aj rad nových vynálezov, podnietil štandardizáciu merných jednotiek.

Imperiálne jednotky dĺžky vs. metrické jednotky dĺžky

Časom sa vyprofilovali dva dominantné systémy. Imperiálny systém vznikol v centre Britského impéria, vo Veľkej Británii. Ten mnohí poznajú aj pod názvami britsko-americká alebo anglosaská sústava. V Európe sa medzitým vyprofilovala alternatíva v podobe metrického systému. K jeho plnej štandardizácii došlo v roku 1875, kedy odborná konferencia zjednotila celú sústavu jednotiek.

Jednotky miery: anglické miery dĺžky | metrický systém (tabuľka)

Najpoužívanejšie jednotky dĺžky
Metrický systém Imperiálny systém
kilometer km míľa mi, m
meter m yard yd
centimeter cm stopa ft, '
milimeter mm palec (cól) in, "

Dnes sa britská imperiálna sústava jednotiek používa už iba v trojici štátov: USA, Mjanmarsko a Libéria – azda preto by dnes bolo presnejšie hovoriť o amerických jednotkách namiesto imperiálnych či britských. K oficiálnej Medzinárodnej sústave jednotiek sa už pridala aj Veľká Británia, zákonom z roku 1965. Nakoľko však USA stále zostáva najväčšou veľmocou sveta so značným vplyvom, existuje množstvo oblastí, v ktorých sa aj v našich zemepisných šírkach môžeme stretnúť s imperiálnymi jednotkami.

Ako premeniť palce na centimetre (cm) – TV, potrubie a iné (kalkulačka)

S britskými jednotkami dĺžky sa často stretávame pri nákupoch. Každý, kto si niekedy kupoval novú televíziu alebo obrazovku, sa určite stretol s palcami (anglicky inch). Spravidla platí, že čím viac palcov, tým viac si môžeme vychutnať naše obľúbené seriály a programy.

Ďalšou oblasťou, v ktorej má anglosaská sústava dodnes svoje uplatnenie, je inštalatérstvo. Rozmery potrubí či hadíc sa zvyknú udávať v cóloch, čo je vlastne iný názov pre palec. Môžeme ho tak vlastne označiť za najčastejšie sa vyskytujúcu jednotku imperiálnej sústavy (míľa, yard, stopa, palec). Ak sa v nich ťažko orientujete, dnes už máte k dispozícii rôzne online kalkulačky, s ktorými si hravo poradíte.

Jednotky palce vs. cm (ako ich premeniť): premena 1 palec (cól) na centimetre (cm), milimetre (mm), metre (m)

S online kalkulačkami tak vôbec nemusíte poznať prevody medzi jednotkami. Nie je však na škodu ovládať ich – zíde sa vám to napríklad v situácii, keď sa ocitnete bez internetu. Preto vám prezradíme, aký je pomer medzi 1 palcom a centimetrom, resp. inými bežnými jednotkami (viď tabuľka nižšie).

Prepočet 1 cól (inch) na cm, mm, m: koľko je jeden cól (tabuľka)

Palec (inch / in) Metrické jednotky
1 palec (cól) 2,54 cm
1 palec (cól)
25,4 mm
1 palec (cól) 0,0254 m

Koľko je jedna míľa: prepočet míle na kilometre (km), metre (m)

Aj keď u nás sa na označovanie dlhších vzdialeností používa kilometer (km), v rôznych súvislostiach sa môžeme stretnúť aj s jednotkou míľa (anglicky mile). Okrem USA a niekoľkých menších krajín sa ako pozostatok britského imperiálneho systému stále používa aj vo Veľkej Británii.

A aký je teda rozdiel medzi míľou a kilometrom? Aj keď mnohí ľudia sa mylne domnievajú, že rozdiel medzi nimi nie je veľký a že míle sa s kilometrami môžu voľne zamieňať, pravde je inde. V skutočnosti je totiž 1 míľa podstatne dlhšia ako 1 km (viď tabuľka).

Míľa (mile / mi, m) Metrické jednotky
1 míľa 1,60934 km
1 míľa 1609,34 m

Míle vs. kilometre: 1 km na míle

Ak by ste z nejakého dôvodu potrebovali vzťah otočiť a zistiť, koľko je 1 kilometer v míľach, prinášame vám aj opačný prevod: 1 km = 0,62137 míľ.

1 námorná míľa na kilometer (km)

Trochu zmätku do prevádzania jednotiek z rôznych sústav vnáša aj fakt, že neexistuje len jeden druh míle. Príslušníci ozbrojených síl veľmi dobre vedia, že v námorníctve sa používa aj tzv. námorná míľa (anglicky nautical mile). Okrem toho sa zvykne používať aj v medzinárodnom práve.

O jej dôležitosti svedčí aj to, že figuruje v zozname oficiálnej Medzinárodnej sústavy jednotiek ako vedľajšia jednotka. 1 námorná míľa sa ešte štandardne delí na 10 káblových dĺžok (anglicky cable length).

Námorná míľa (nautical mile / NM) Metrické jednotky
1 námorná míľa 1,852 km
1 námorná míľa 1852 m

Anglická zemepisná míľa v dnešnej Veľkej Británii

Britský parlament ešte v roku 1965 rozhodol o oficiálnom prijatí metrického systému. Nasledovalo prechodné obdobie, ktoré malo byť ukončené v roku 1995. V skutočnosti sa však v UK stále používajú isté pozostatky pôvodnej sústavy jednotiek. Vzdialenosť medzi mestami a obcami sa totiž bežne udáva v míľach, resp. yardoch.

1 míľa za hodinu v km/h

Okrem toho sa aj rýchlosť namiesto kilometrov za hodinu (km/h) udáva v míľach za hodinu (m/h). Ak chcete rýchlosť udanú v m/h previesť na našu tradičnú jednotku km/h, postačí, keď danú hodnotu vynásobíte číslom 1,60934 (viď prevod medzi km a míľou vyššie), lebo: 1 míľa za hodinu = 1,60934 km/h.

Míľa v kultúre: Míľa pre mamu a iné

S míľou sa často môžeme stretnúť aj v kultúre – trebárs vo filmoch z americkej alebo britskej produkcie. Niektoré známe filmy ju majú dokonca priamo v názve (Zelená míľa, 8. míľa). Míľa dokonca figuruje aj v názve obľúbenej rodinnej kampane Míľa pre mamu, sprevádzajúcej v posledných rokoch Deň matiek.

Dalo by sa preto povedať, že pod vplyvom anglosaskej kultúry sa pojem míľa udomácňuje aj u nás. Pri oficiálnych meraniach sa však stále používajú staré známe kilometre.

Jednotka stopa (ft) – miera: ako premeniť stopy na metre (m), centimetre (cm)

Ďalšou anglosaskou veličinou, ktorá je pomerne známa aj v našom svete, je stopa (anglicky foot, mn. feet). Používa sa spravidla na meranie takých vzdialeností, pri ktorých je palec prikrátky, no yard už pridlhý.

1 stopa na meter (m), centimeter (cm), milimeter (mm)

Stopa (foot / ft) Metrické jednotky
1 stopa 0,3048 m
1 stopa 30,48 cm
1 stopa 304,8 mm

Prevody jednotiek dĺžky: yardy (jardy) na metre (m), centimetre (cm), milimetre (mm)

Yard (niekde sa píše aj jard) je jednotka, ktorá by sa dala označiť za ekvivalent nášho metra – v skutočnosti je však 1 yard o takmer 9 cm kratší ako meter. Yardy sa v našich zemepisných šírkach používajú iba minimálne, ak vôbec. Neznamená to však, že by sme sa s nimi nemohli vôbec stretnúť – dôverne ich poznajú napríklad fanúšikovia amerického futbalu, keďže všetky rozmery a dĺžky sa tradične udávajú v yardoch.

Americké miery na cm: 1 yard (yd) v metroch a centimetroch

Yard (yard / yd) Metrické jednotky
1 yard 0,9144 m
1 yard 91,44 cm
1 yard 914,4 mm

Americké (pôvodne britské) miery – prepočet medzi sebou navzájom

Ešte sme vám zostali dlžní prevody medzi imperiálnymi jednotkami navzájom. Tie vám prinášame v podobe prehľadnej tabuľky.

Jednotka Anglicky Skratka Rovná sa
Palec (cól) Inch in, " = 1/12 ft
Stopa Foot ft, ' = 12 in
Yard Yard yd = 3 ft = 36 in
Míľa Mile mi, m = 1760 yd = 5280 ft

Všetky anglosaské (americké) jednotky dĺžky

Vedeli ste, že v imperiálnej sústave existuje aj jednotka dĺžky väčšia ako míľa? Je to skutočne tak – u nás takmer neznáma jednotka league (skrátene lea), nazývaná aj pešia hodina. Je to vzdialenosť, ktorú by priemerný človek mal prejsť peši za hodinu, čo činí presne 3 míle (teda 4,83 kilometrov).

Pre úplnosť uvádzame všetky jednotky dĺžky pôvodnej imperiálnej sústavy – mnohé z nich sa však už nepoužívajú a majú skôr historický charakter.

Všetky jednotky imperiálneho systému jednotiek
Základné jednotky dĺžky palec, stopa, yard, míľa, league
Poľné jednotky dĺžky článok, prút, reťaz, brázda
Námorné jednotky dĺžky siaha, kábel, námorná míľa, námorná legua
Ďalšie jednotky tisícina coulu, kaliber, bod, čiara, zrno, prst, dlaň, krok

Premena jednotiek dĺžky (príklady)

Ako vieme, prevody jednotiek sú neodmysliteľnou súčasťou učebných osnov základných škôl. Pochopiteľne, dominujú v nich predovšetkým úlohy a príklady s prevodmi metrických jednotiek.

Príklady s prevodmi medzi oboma hlavnými sústavami je zatiaľ pomerne ťažké nájsť. Ako je však zrejmé aj z nášho článku, nie je to nič, čo by sa nedalo naučiť. Chcete spraviť z vašich školopovinných detí hviezdy matematických hodín v školskom roku 2023/2024? Doučte ich prevody medzi metrickou a imperiálnou sústavou a nechajte ich zažiariť na hodine – učiteľ/ka to isto ocení!

sipka Prečítajte si tiež: prázdniny v školskom roku 2023/2024

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

robot

Ako vybrať robotický vysávač? Informácie a kritéria

Robotický vysávač je samochodným typom vysávača, ktorý zbiera nečistoty po vašom dome. Jednoducho sa nabíja a používa.

Tepovanie a čistenie kobercov, matracov a sedačiek

Tepovanie a čistenie kobercov, matracov a sedačiek

Chystáte sa tepovať a neviete, ako na to? Alebo hľadáte spoľahlivú firmu, ktorá vám s tým pomôže? Pokračujte v čítaní a dozviete sa ako na...

Ako správne načapovať pivo

Ako správne čapovať pivo a akým chybám sa vyhnúť (+ video)

Slováci patria dlhodobo medzi pivárske veľmoci – aspoň čo sa spotreby týka. Aj napriek tomu sa však dodnes stretávame s častými chybami pri...