Ako sa stať vojakom: podmienky, skúšky, plat

Záujem o povolanie profesionálneho vojaka neustáva ani v súčasnosti. Mladých mužov – ale aj ženy – láka najmä vidina istoty a stabilného zárobku. Mnohých však motivuje aj punc privilegovanosti a čestnosti vojenského povolania. Ako sa stať profesionálnym vojakom a aké podmienky treba splniť? Poďme sa na to spoločne pozrieť.

Podmienky prijatiaŽiadosť o prijatieTestyVýcvikPlat
Dôchodok5. PŠUBranná povinnosťDobrovoľníci

Ako sa stať vojakom z povolania – testy, výcvik, plat Foto: Pixabay

"Budem vojak SK": ako sa stať vojakom (podmienky a info)

Všetky profesionálne vojenské sily Slovenskej republiky sú zastrešené pod Ozbrojenými silami Slovenskej republiky (OS SR). Tie riadi vláda prostredníctvom ministerstva obrany, pričom im velí prezident SR a náčelník Generálneho štábu OS SR. Medzi základné zložky OS SR patria:

 • Pozemné sily OS SR
 • Vzdušné sily OS SR
 • Sily pre špeciálne operácie OS SR
 • Ďalšie jednotky a útvary, podriadené priamo Generálnemu štábu

Profesionálny vojak z povolania – podmienky

Aby ste sa mohli stať profesionálnym vojakom v službách OS SR, musíte v súlade so zákonom č. 281/2015 Z. z. splniť nasledovné podmienky:

 • vek 18 – 30 rokov (v prípade veku nad 30 rokov je možné udeliť výnimku)
 • slovenské občianstvo
 • trvalý pobyt na území SR
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
 • fyzická zdatnosť a psychická spôsobilosť
 • žiadne trestné stíhanie vedené voči záujemcovi

Okrem funkcie profesionálneho vojaka je možné uchádzať sa aj o nasledovné funkcie:

 • študent vojenskej akadémie
 • budúci dôstojník (príprava pre absolventov vysokých škôl)
 • vojak v aktívnych zálohách
 • dobrovoľník vo vojenskej príprave

Kampaň "Staň sa vojakom": regrutácia, formulár, info

Pre záujemcov o funkciu vojaka z povolania pripravili OS SR webstránku Budemvojak.sk (prípadne Regrutacia.sk), na ktorej nájdete všetky podstatné informácie. Nechýba ani formulár, pomocou ktorého môžete kontaktovať najbližšiu regrutačnú skupinu.

Nábor do armády SR 2024: ako sa uchádzať v OSSR o voľné pracovné pozície (postup)

 1. Vyplňte registračný formulár na webe Budemvojak.sk a počkajte si na reakciu vami zvolenej regrutačnej skupiny (Trenčín, Banská Bystrica, Prešov, Žilina, Nitra, Košice) – alternatívne môžete využiť aj iné kontakty, uvedené na webe Budemvojak.sk/kontakty
 2. Po nadviazaní komunikácie s regrutačnou skupinou postupujte podľa ich pokynov
 3. Pracovníkom regrutačnej skupiny predložte občiansky preukaz, žiadosť o prijatie a potvrdenie ošetrujúceho lekára o spôsobilosti vykonať previerku fyzickej zdatnosti
 4. Podľa pokynov regrutačnej skupiny sa dostavte na testy fyzickej pripravenosti a predpísané vyšetrenia
 5. V prípade potreby predložte ďalšie požadované dokumenty

Fyzická, psychická a zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka z povolania

Vašu pripravenosť si regrutačná skupina preverí prostredníctvom nasledovných testov / vyšetrení:

 1. Testy fyzickej pripravenosti – 3 disciplíny (viď nižšie)
 2. Psychodiagnostické vyšetrenie (rozumové, intelektové, osobnostné a interpersonálne predpoklady)
 3. Zdravotná prehliadka v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP, Ružomberok

Profesionálny vojak z povolania SK: fyzické skúšky na vojaka (výberové konania)

Neodmysliteľnou súčasťou vstupných testov adeptov na výkon povolania vojaka OS SR sú aj fyzické skúšky. Tie pozostávajú z 3 disciplín – jednej povinnej a dvoch voliteľných:

 • Povinná disciplína pre mužov i ženy: 12-minútový beh
 • Muži: ľah-sed s otáčaním trupu alebo zhyby na hrazde
 • Muži: člnkový beh 10 x 10 m alebo beh na 60 m
 • Ženy: ľah-sed s otáčaním trupu alebo skok do diaľky
 • Ženy: člnkový beh 10 x 10 m alebo beh na 60 m

sipka Pri príprave na testy fyzickej pripravenosti sa vám môžu zísť naše články v rubrike zdravie.

Regrutácia – fyzické testy vojakov OSSR: preskúšanie budúcich vojakov z telesnej pripravenosti (tabuľka)

Normy pohybovej výkonnosti, ktoré je na základe aktuálnych podmienok potrebné počas fyzických testov dosiahnuť, nájdete v našej tabuľke.

Fyzické testy pre adeptov na vojakov OS SR
Disciplína Veková kategória Norma pohybovej výkonnosti
Muži Ženy
Beh na 12 minút Do 25 rokov 1 944 m 1 616 m
26-30 rokov 1 864 m 1 560 m
31-35 rokov 1 792 m 1 504 m
36-40 rokov 1 728 m 1 456 m
41-45 rokov 1 664 m 1 408 m
46-50 rokov 1 608 m 1 360 m
51 a viac rokov 1 480 m 1 264 m
Člnkový beh 10 x 10 m Do 25 rokov 33,2 s 37,0 s
26-30 rokov 33,7 s 37,8 s
31-35 rokov 34,3 s 38,5 s
36-40 rokov 34,8 s 39,0 s
41-45 rokov 35,1 s 39,6 s
46-50 rokov 35,6 s 40,2 s
51 a viac rokov 36,6 s 41,2 s
Beh na 60 metrov Do 25 rokov 10,8 s 12,0 s
26-30 rokov 11,0 s 12,2 s
31-35 rokov 11,2 s 12,4 s
36-40 rokov 11,5 s 12,7 s
41-45 rokov 11,7 s 12,9 s
46-50 rokov 12,0 s 13,2 s
51 a viac rokov 12,9 s 14,1 s
Ľah-sed s otáčaním trupu Do 25 rokov 36 opak. / min 29 opak. / min
26-30 rokov 33 opak. / min 26 opak. / min
31-35 rokov 30 opak. / min 24 opak. / min
36-40 rokov 28 opak. / min 22 opak. / min
41-45 rokov 26 opak. / min 20 opak. / min
46-50 rokov 24 opak. / min 18 opak. / min
51 a viac rokov 21 opak. / min 15 opak. / min
Zhyby na hrazde Do 25 rokov 5 opakovaní
26-30 rokov 4 opakovania
31-35 rokov 3 opakovania
36-40 rokov 2 opakovania
41-45 rokov 2 opakovania
46-50 rokov 1 opakovanie
51 a viac rokov 1 opakovanie
Skok do diaľky z miesta Do 25 rokov 139 cm
26-30 rokov 133 cm
31-35 rokov 128 cm
36-40 rokov 124 cm
41-45 rokov 120 cm
46-50 rokov 116 cm
51 a viac rokov 109 cm

Základný 7-týždňový vojenský výcvik 2024 (vojenský útvar Martin Sever) – muži aj ženy

Žiadosti o prijatie do OS SR je možné odovzdať kedykoľvek, nielen počas vyhlásených výberových konaní. Z adeptov, ktorí úspešne prešli celým prijímacím konaním, si následne prijímacia komisia vyberá tých najvhodnejších pre výkon povolania.

Adepti následne absolvujú základný vojenský výcvik v rozsahu 7 týždňov, spojený s odborným výcvikom v trvaní od 3 do 4 týždňov. Tí, ktorí už v minulosti pracovali v ozbrojených zložkách (polícia, finančná správa, záchranné či vojenské zbory), nemusia výcvik absolvovať a rovno po prijatí sú pridelení na príslušnú pracovnú pozíciu. Obdobie výcviku je ukončené pridelením na konkrétny útvar v súlade so vzdelaním, skúsenosťami a výsledkami dosiahnutými počas výcviku.

Celý prijímací proces od momentu podania žiadosti až po nástup na výcvik môže trvať 2-4 mesiace v závislosti od potrieb OS SR.

Vojenský výcvik Slovensko: fyzické testy, podmienky, cena, fórum

Výcvik je bezplatný, pričom adepti majú počas jeho trvania zabezpečené bývanie i stravu. Pochopiteľne, vstupnými testami sa fyzické testovanie nekončí. Počas základného výcviku sa vyžaduje prísna disciplína, vrátane skorého vstávania. Adepti sa počas výcviku kontinuálne vzdelávajú, otužujú a vylepšujú svoju fyzickú pripravenosť.

Neodškriepiteľnou súčasťou výcviku je teória a prax ovládania strelných zbraní, príprava v oblasti taktiky, ochrany pred rôznymi typmi ohrozenia (radiácia a pod.) či poskytnutia prvej pomoci. 7-týždňový výcvik sa končí slávnostnou prísahou. Adepti plynule prechádzajú do odbornej prípravy, ktorej detaily i trvanie závisia od konkrétnej odbornosti.

Bližšie informácie o povahe základného vojenského výcviku získate prostredníctvom oficiálnych kontaktných miest. O tom, ako to na výcviku v Martine vyzerá, si však môžete vytvoriť obraz aj na základe skúseností, o ktoré sa absolventi podelili na internetových fórach.

Základňa výcviku v Martine (predtým známa ako Prápor výcviku – kasárne Martin – Sever)

Základný vojenský výcvik sa tradične koná v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine (na adrese Jilemnického 6, Martin – Sever). Zariadenie mnohí poznajú pod starším názvom Prápor výcviku Martin. K reorganizácii a premenovaniu základne došlo 1. novembra 2016.

Profesionálny vojak z povolania (plat): skutočný nástupný plat vojaka

Jedným z najdôležitejších aspektov, ktoré lákajú mladých ľudí do vojska, je stabilný a relatívne slušný príjem. Ten dopĺňa možnosť kariérneho rastu. U vojakov 2. stupňa sa nástupná hrubá mzda pohybuje niekde medzi 1 651 € až 1 745 €, čo v čistom zodpovedá približne 1 150 € až 1 270 €.

Regrúti, ktorí sú okamžite zaradení na pozíciu veliteľa čaty alebo dôstojníka, môžu rátať s nástupnou hrubou mzdou od 2 300 € (cca 1670 € v čistom). Dokonca aj kadeti, teda študenti Akadémie ozbrojených síl, dostávajú plat vo výške 700 € v hrubom.

Tabuľka platov vojakov 2024 (skutočné tabuľkové platy vojakov) – plat vojaka v čistom

Platy v OS SR sú rôznorodé a závisia nielen od funkcie, ale aj od hodnosti (aj plánovanej) a miesta výkonu služby. Plat pozostáva z nasledovných zložiek:

 • hodnostný plat (hodnostná + funkčná tarifa)
 • zvýšená funkčná tarifa
 • príplatok za ohrozenie života a zdravia
 • stabilizačný príspevok

Nakoľko plat vojaka z povolania sa považuje za príjem zo závislej činnosti, daňové priznanie zaňho na jeho žiadosť podáva zamestnávateľ.

Zvýšenie (valorizácia) platov vojakov 2024

Mesačný plat vojaka sa postupne navyšuje v závislosti od počtu odslúžených rokov, ale aj od dosiahnutej hodnosti. Okrem toho však čas od času dochádza aj k celoplošnému navyšovaniu platov (tzv. valorizácii), napríklad v reakcii na infláciu. Ku zvýšeniu došlo aj  v roku 2023 – od 1. januára zarábali vojaci o 7 % viac ako v roku 2022. Či sa v podobnom trende bude pokračovať aj v roku 2024, ešte nie je známe.

Výsluhové dôchodky vojakov: kedy vzniká nárok na výsluhový dôchodok

Ďalším benefitom, ktorému sa príslušníci ozbrojených síl môžu tešiť, sú výsluhové dôchodky. Systém výsluhového zabezpečenia reflektuje špecifickú povahu povolania profesionálneho vojaka, vrátane zvýšenej fyzickej či psychickej záťaže, rizík spojených s ohrozením zdravia či dokonca života, atď..

Priemerný výsluhový dôchodok vojakov: kalkulačka na výpočet výsluhového dôchodku vojaka

Výsluhový dôchodok získavate po odslúžení 25 rokov. Ak by ste sa aj rozhodli odísť skôr, už po 10 rokoch vám vzniká nárok na tzv. výsluhový príspevok. Pri výpočte výsluhového dôchodku sa zohľadňujú všetky relevantné skutočnosti (počet rokov, hodnosti, pozície, funkcie a pod.), takže ich výška sa rôzni. V roku 2022 bola priemerná výška na úrovni 918,25 €.

Kedy vzniká nárok na vdovský výsluhový dôchodok po vojakovi?

Na vdovský (resp. vdovecký) výsluhový dôchodok má nárok každá vdova (resp. vdovec) po vojakovi z povolania, ktorý ku dňu úmrtia odslúžil zákonom predpísaných 25 rokov v OS SR. Vdovský dôchodok vzniká aj v prípade, že vojak zomrel v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, alebo ak mu vznikol nárok na invalidný výsluhový dôchodok.

Podľa najnovšej zákonnej úpravy, ktorá bola poslancami NR SR schválená v máji 2023, sa obdobie poberania tohto dôchodku zvýši z jedného na dva roky (možné je aj opätovné čerpanie). Výška vdovského dôchodku zodpovedá 60 % z výšky výsluhového dôchodku.

Valorizácia výsluhových dôchodkov vojakov 2024: výpočet, kalkulačka, fórum, tabuľka

Dávky výsluhových dôchodkov porástli 1. júla 2023 o 11,8 % na základe medziročného rastu spotrebiteľských cien (inflácia). Tento mechanizmus by mal zostať v platnosti aj naďalej – k ďalšej mimoriadnej valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia by tak malo dôjsť 1. júla 2024.

Okrem toho boli k 1. júlu 2023 schválené aj významné zmeny v systéme sociálneho zabezpečenia vojakov vo výslužbe: najnovšie nebudú poberať iba výsluhový dôchodok, ale aj čiastkový starobný dôchodok.

Mnohí vojaci totiž odpracovali časť života (napr. pred nástupom do OS SR) v civilnom sektore – podľa doterajšej právnej úpravy však mali nárok na starobný dôchodok iba v prípade 15 odpracovaných rokov v civile. Nová zákonná úprava túto podmienku odstránila. Rovnicu pre výpočet nájdete po kliknutí na tento odkaz.

13. výsluhový dôchodok vojaka

Najnovšie legislatívne zmeny sa nijako nedotkli nároku na tzv. 13. dôchodok – vojaci vo výslužbe naň budú mať nárok i naďalej. Vypláca ho tá istá inštitúcia, ktoré vypláca penziu aj v priebehu roka, teda Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Seniori nad 62 rokov, poberajúci vojenský výsluhový dôchodok, majú ako osobitá skupina dôchodcov nárok na štandardné dôchodcovské benefity, vrátane cestovania vlakom zadarmo.

5. pluk špeciálneho určenia (5. PŠU Žilina): adresa, fyzické testy, podmienky, tričko, výzbroj

5. pluk špeciálneho určenia (skrátene 5. PŠU) patrí medzi elitné zložky Síl pre špeciálne operácie OS SR. Pluk je známy aj pod alternatívnym názvom Žilinský pluk Jozefa Gabčíka a sídli v Žiline na adrese Rajecká cesta 18. Aktuálne v ňom slúži okolo 450 vojakov, vycvičených na vykonávanie najrozmanitejších úloh aj v tých najnáročnejších klimatických či geografických podmienkach.

Aj keď 5. PŠU používa štandardnú výzbroj OS SR, má prístup aj k modernejším zbraniam. Do jeho výzbroje patria napríklad pištole Glock 17, nemecké samopaly Heckler & Koch MP5, UMP, HK416, HK417 či G36, československé samopaly Vzor 58, belgický guľomet FN Minimi či sovietska protitanková zbraň RPG-7.

Na to, aby ste sa stali členom elitného výsadkárskeho pluku, potrebujete splniť rad mimoriadne náročných testov fyzickej, psychickej a osobnostnej pripravenosti. Do elitného pluku sa dostane len hŕstka záujemcov – tí najlepší z najlepších. Záujemcovia, ktorí splnia podmienky, doň môžu vstúpiť už po základnom 7-týždňovom výcviku.

Aktuálnym veliteľom červených baretov je plukovník Peter Žochňák – do funkcie bol zvolený v júli 2022. Žilinskí výsadkári (hovorovo aj paragáni) oslavovali v júni 2023 okrúhle 30. výročie svojho vzniku. Verejnosti pri tejto príležitosti predviedli ukážky zoskokov, zlaňovania, boja i streľby. Nadšenci vojenskej symboliky si dokonca môžu objednať aj merch 5. PŠU, ktorý je k dispozícii v rôznych e-shopoch s armádnou tematikou.

52. výsadkový prápor Trebišov | Sily pre špeciálne operácie

Súčasťou Síl pre špeciálne operácie je aj 52. výsadkový prápor, ktorý vznikol v septembri 2021 v Trebišove. Vznikol reorganizáciou 23. motorizovaného práporu Trebišov. Okrem 5. PŠU a 52. VP sú súčasťou Síl pre špeciálne operácie aj 51. výcviková základňa Žilina, 57. samostatný oddiel Martin a Výcvikové stredisko špeciálnych operácií.

Kedy bola zrušená povinná vojenská služba na Slovensku (SK)?

Na území Slovenska (a predchádzajúcich štátnych útvarov) existovala všeobecná branná povinnosť dlhých 137 rokov. Táto éra sa skončila dňom 31. decembra 2005. Od tohto momentu sa armáda SR plne sprofesionalizovala a od mladých mužov sa už povinná vojenská služba nevyžaduje.

Základná vojenská služba: dĺžka, dôchodok, spomienky

Dĺžka povinnej vojenskej služby v Československu bola vyše 40 rokov (1949-1990) nemenná a trvala presne 24 mesiacov. Neskôr sa tento čas postupne znižoval a pribúdali aj rôzne výnimky. Posledné dva roky (2004-2005) trvala "vojna" už iba 6 mesiacov.

Z hľadiska vyplácania dôchodkov sa čas strávený na základnej vojenskej službe (ZVS) ráta do poistného obdobia. Okrem toho chlapom, ktorí ZVS absolvovali, zostalo aj plné priehrštie najrozličnejších spomienok. Množstvo vtipných, ale aj tých vážnejších príhod možno nájsť v rôznych fórach či skupinách na sociálnych sieťach.

Povinná základná vojenská služba Slovensko 2024

Aj keď v súčasnosti povinná vojenská služba neexistuje, neznamená to, že by povinnosť brannej povinnosti zanikla úplne. V prípade vyhlásenia vojny alebo vojnového stavu totiž môžu byť bojaschopní muži od 19 do 55 rokov povolaní na tzv. mimoriadnu službu.

Pokiaľ s ňou niekto z rôznych dôvodov (pacifistické presvedčenie, náboženské dôvody, atď.) nesúhlasí, môže podať Vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby. Následne bude žiadateľ zaradený do zoznamu občanov, ktorí by v prípade povolania v čase vojny vykonávali alternatívnu civilnú službu v zázemí.

Povinná vojenská služba na Slovensku, v Európe a vo svete

Väčšina krajín na svete (113) – vrátane Slovenska – od svojich občanov nevyžaduje povinnú vojenskú službu v žiadnej forme. Nejakú formu základnej vojenskej služby možno identifikovať v 58 krajinách sveta. Naproti tomu, 19 krajín nemá prakticky žiadnu stálu armádu (napr. Kostarika).

V Európe funguje základná vojenská služba v nejakej podobe v 16 krajinách (viď tabuľka nižšie). Nie vo všetkých sa však uplatňuje celoplošne a napr. vo Francúzsku vstúpi táto povinnosť do platnosti až v roku 2024.

Rakúsko Dánsko Estónsko Fínsko
Francúzsko Grécko Litva Švédsko
Rusko Nórsko Bielorusko Cyprus
Švajčiarsko Ukrajina Turecko Moldavsko

Dobrovoľná vojenská príprava (DVP) 2024: zamestnanie, recenzie, fórum, skúsenosti

Istou alternatívou voči zrušenej ZVS – a doplnkom plne profesionalizovanej armády – je dobrovoľná vojenská príprava. Tá je určená mužom a ženám, ktorí/é sa zaujímajú o branné záležitosti a aj keď sa neplánujú stať plnohodnotnou súčasťou OS SR, radi by absolvovali základný výcvik.

Uchádzať sa môžu bezúhonní občania od 21 rokov s aspoň stredoškolským vzdelaním, ktorí neodopreli výkon mimoriadnej služby. Dobrovoľníci sú počas trvania výcviku zákonom chránení pred prepustením (pokiaľ sú v tom čase zamestnaní). Viac informácií priamo od účastníkov môžete nájsť na rôznych diskusných fórach.

Dobrovoľný vojenský výcvik na Slovensku: plat, prihláška

Výcvik dobrovoľníkov prebieha v Martine a trvá 11 týždňov. Účastníci DVP majú okrem príspevku vo výške 1 300 € v čistom (za jeden mesiac) a refundácie cestovných nákladov zabezpečené bývanie aj stravu. OS SR im na nevyhnutný čas prepožičia všetku potrebnú výbavu, výstroj i výzbroj. Samozrejmosťou je aj kryté poistenie. Prihlášku si možno podať na webe Budemvojak.sk.

Systém vojenských hodností na Slovensku: typy a funkcie vojakov

Na záver ešte prikladáme základný prehľad o systéme hodností, ktorý využívajú OS SR. Hodnosti sú očíslované od najvyššej po najnižšiu.

🎖️ Hodnosti v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
Hierarchia Názov hodnosti Skratka
Generáli
1. Generál gen.
2. Generálporučík genpor.
3. Generálmajor genmjr.
4. Brigádny generál brig. gen.
Dôstojníci
5. Plukovník plk.
6. Podplukovník pplk.
7. Major mjr.
8. Kapitán kpt.
9. Nadporučík npor.
10. Poručík por.
Poddôstojníci
11. Štábny nadrotmajster šbnrtm.
12. Nadrotmajster nrtm.
13. Rotmajster rtm.
14. Rotný rtn.
15. Čatár čat.
Mužstvo
16. Desiatnik des.
17. Slobodník slob.
18. Vojak 2. stupňa voj. 2. st.
19. Vojak 1. supňa voj. 1. st.

Vojaci a civilní zamestnanci v armáde (OS SR): aktuálny pomer

Podľa správy z roku 2020 o celkových početných stavoch vojakov a zamestnancov OS SR je aktuálne v službe 19 500 vojakov, ktorých dopĺňa 4 208 civilných zamestnancov.

Profesionálny vojak z povolania: práca, dôchodok, skúsenosti | Ako na to

Povolanie profesionálneho vojaka je veľkým lákadlom pre mnohých. Množstvo mladých ľudí v ňom vidí nielen vyriešenie otázky príjmov a životných istôt, ale láka ich aj dôstojnosť tejto funkcie. K tomu treba prirátať aj benefity vrátane výsluhového dôchodku či možnosť získať zaujímavé životné skúsenosti. V konečnom dôsledku sa teda niet čo čudovať, ak záujem o toto povolanie stále pretrváva. Záujemcovia môžu začať aj hneď teraz, kliknutím na oficiálnu regrutačnú stránku.

sipka Chcete začať nový život, ale nie v armáde? Začnite podnikať!

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

Muž neveriacky pozerá na dokument - Zdroj Profimedia

Ako a v čom začať podnikať? Zoznam voľných živností 2024

Aktuálny zoznam živností pre rok 2024 + obsahové vymedzenie, všeobecné podmienky, správne poplatky a ohlásenie živnosti online.

Prieskumy volebných preferencií

Volebné preferencie a prieskumy politických strán

Najaktuálnejšie preferencie politických strán 🛡️ v prieskumoch agentúr Focus, AKO, Polis a Median SK. Ako funguje volebná kalkulačka a koho...

serial-policie-modrava.png

Seriál Policie Modrava - všetky epizódy online, herci a archív

Český kriminálny seriál Policie Modrava vznikal v produkcii televízie Nova medzi rokmi 2011-2022 a boli natočené 4 série a 40 epizód....