Tipy na básne + termíny a kolá na Hviezdoslavov Kubín

Za báseň možno považovať literárne dielo, ktoré je napísané vo veršoch v krátkom rozsahu s lyrickým ladením. Pomocou básne sa spisovateľ snaží vyjadriť svoj postoj voči skutočnosti, ktorú opisuje alebo ktorá sa mu stala inšpiráciou. Aké básničky sa hodia pre vaše deti na Hviezdoslavov Kubín, na recitovanie na Deň matiek a pod.? Viac inšpirácie nájdete v našom článku.

Hviezdoslavov Kubín 1. až 3. ročník
Hviezdoslavov Kubín 6. až 9. ročník
Deň matiek básne
Básničky pre starých rodičov
Verše o láske
Vinše k narodeninám a meninám
Detské básne, riekanky, uspávanky

básne Foto: Pixabay

Hviezdoslavov Kubín 2024

Každoročné kultúrne podujatie, ktorého sa zúčastňujú tí najlepší recitátori zo základných, stredných či vysokých škôl, si zachováva tradíciu už od roku 1954 až dodnes. Slovenská, no celoštátna súťažná prehliadka, ktorá hodnotí umelecký prednes poézie a prózy, funguje v štyroch kolách, a to v školskom, spádovom, obvodnom a krajskom.

Súťaž v prednese prózy a poézie majú na starosti školy, centrá voľného času, kultúrne a osvetové strediská. Veľmi pekne nastrojení a pripravení súťažiaci si merajú sily v piatich kategóriách. Tí, čo zvíťazia, budú aj ocenení.

Slovenská postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy je dostupná pre deti, mládež a dospelých, ktorí sa tento rok stretnú už pri oslave slušného 70-ročného jubilea od jeho začiatku.

Kedy je Hviezdoslavov Kubín? Termíny kôl

Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční 18. – 22. júna 2024 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

 • školské kolá budú prebiehať do 26. 01. 2024
 • obvodné kolá sa konajú do 23. 02. 2024
 • okresné kolá sa uskutočnia do 28. 03. 2024
 • regionálne kolá budú do 19. 04. 2024
 • krajské kolá trvajú do 07. 05. 2024
 • krajské kolá odovzdajú výsledky, hodnotiace správy a videá do 10. 05. 2024
 • celoštátne kolo sa uskutoční v dňoch od 18. 06. – 22. 06. 2024

Celoštátne kolo Hviezdoslavov Kubín

Ak sa vám podarí dostať sa až na celoštátnu métu, mali by ste vedieť, že miesto konania bude v Dolnom Kubíne, dňa 18. 06. až 22. 06. 2024. Vyhlasovateľom a odborným garantom tohto kola je Národné osvetové centrum, ktoré vám dokáže podať bližšie informácie napr. TU. V prípade záujmu o bližšie informácie využite kontakty uvedené nižšie:

Hviezdoslavov Kubín
Kontakt: renata.jurcova@nocka.sk, 02/204 71 249
Organizačný garant: Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Zodpovedná osoba: Mgr. Martina Mesárošová
Kontakt: riaditel@msksdk.sk, 043 / 586 22 69

Súťažné kategórie pre rok 2024

Tento rok si súťažiaci zmerajú sily v 5 kategóriách. Bude sa jednať o súťaž jednotlivcov a súťaž kolektívov. V nasledujúcej tabuľke si môžete prečítať bližšie informácie.

Umelecký prednes detí (jednotlivci)
I. Kategória Žiaci 2. až 4. ročníka ZŠ
ZUŠ vo veku od 7 do 10 rokov
umelecký prednes poézie po dobu od 2 do 5 minút
umelecký prednes prózy od 2 do 5 minút

II. Kategória

Žiaci 5. až 6. ročníka ZŠ a prímy
8-ročných gymnázií
ZUŠ vo veku od 10 do 12 rokov
umelecký prednes poézie po dobu od 3 do 5 minút
umelecký prednes prózy od 3 do 6 minút
III. Kategória Žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ a sekundy
8-ročných gymnázií
ZUŠ vo veku od 12 do 15 rokov
umelecký prednes poézie po dobu od 3 do 7 minút
umelecký prednes prózy od 3 do 8 minút
Umelecký prednes mládeže (jednotlivci)
IV. Kategória Žiaci 1. až 4. ročníka SŠ
5. až 8. ročníka 8-ročných a bilingválnych gymnázií
ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane
umelecký prednes poézie od 3 do 8 minút
umelecký prednes prózy minimálne od 3 do 10 minút
Umelecký prednes dospelých (jednotlivci)
V. Kategória študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek
žiaci 5. až 6. ročníka konzervatórií
dospelí od 20 rokov
umelecký prednes poézie od 3 do 8 minút
umelecký prednes prózy od 3 do 10 minút
Súťaž kolektívov
I. Kategória detské recitačné kolektívy a divadlá poézie vo veku do 15 rokov
II. Kategória divadlá poézie a recitačné kolektívy mládeže a dospelých vo veku nad 15 rokov

Básne, texty pre deti na Hviezdoslavov Kubín

Inšpiráciu na prednes poézie a prózy, ktorá je vhodná na súťaž, môžete nájsť u našich slovenských autorov, akými sú napríklad: Ľudmila Podjavorinská, Krista Bendová, Mária Rázusova Martáková, Andrej Sládkovič, Milan Rúfus, Samo Chalupka a mnohí ďalší. Záleží aj na tom, aká téma je vášmu srdcu blízka a dokážete ju prežiť a predniesť tak, že uchváti porotu natoľko, že vás posunie vpred, do ďalšieho kola.

Detské básničky na Hviezdoslavov Kubín pre 1. (prvákov), 2., 3. ročník

Pre deti prvého stupňa sa hodia básničky s tematikou, ktorej by aj vedeli porozumieť a precítiť v prednese. Medzi najznámejšie patria tieto básne:

 • Žabiatko od Ľudmily Podjavorinskej
 • Tanečnice od Ľudmily Podjavorinskej
 • Medový hrnček od Ľudmily Podjavorinskej
 • Bola raz jedna trieda, ktorú napísala Krista Bendová
 • Topánky od Márie Rázusovej Martákovej

V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať rozkošnú báseň Žabiatko.

Keď pršalo, mrholilo, žabiatko sa narodilo.
Žabiatko ver silné ako buk, otvorilo sivé očká, skríklo „Mama kŕk!“

A mamička, žabka milá, veľmi sa mu potešila.
Zavolala zakrátko:

Poďteže k nám babky, tetky, poďteže k nám na posiedky.
Máme malé žabiatko!

Hneď sa zbehli babky, tetky, znášajú mu nové hábky,
košieľočky, čepčeky i periny i kolísku z trstiny.

Dokola si posadali, Žabiatku sa radovali.
V celej šírej močarine nie je také krásne milé žiadne iné.

Sedia nad ním s škrekom-brekom, akože ho neúrekom,
akože ho nazveme, čo s ním robiť budeme?

Dohodli sa s kvikom kvakom kvak, že ho nazvú Žaburiakom, tak!
Okúpu ho v močarine, kvak! Povijú ho ako iné, tak!

Staré žaby prisvedčili, kvak, že je veru, že je veru tak!
„Hubičku má ako vráta, kvak!“ „Bude spevák ako tata, tak!“

„Očká veľké ako žiadne, kvak!“ „Čo nevidí, neukradne, tak!“
„Ako sane nôžky malé kvak!“ „Bude majstrom vo futbale, tak!“

Mamička len hlavou kýva, s láskou v očká sa mu díva.
Kolíše ho na podbeli, objíma ho od radosti,

pred očkami žabích hostí, až ho bolí bok!
„Hneď ťa spapám od ľúbosti!“

Preľaklo sa žaburiatko – skok!
Nikdy viac ho nevideli.

sipka Zistite, kedy začína školský rok 2023/2024!

Básničky pre deti na Hviezdoslavov Kubín pre 6., 7., 8., 9. ročník

K najobľúbenejším básňam pre druhý stupeň základných škôl, ktorým žiaci už viac porozumejú a vezmú si z nich ponaučenie, patria tieto skvosty:

 • Zlatá muzika od Milana Rúfusa
 • Kráľohoľská od Sama Chalupku
 • Branko od Sama Chalupku
 • Mor ho od Sama Chalupku
 • Dcérka a Mať od Andreja Sládkoviča
 • Marína od Andreja Sládkoviča a ďalšie

V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať báseň Zlatá muzika.

Poletuje nad mestami Zlatá muzika.
Poletuje ako vtáča, srdce preniká.

Ako husle, ako harfa, ako jasný zvon.
Raduje sa, chúďa zlaté, že je chvíľu von.

Že sa jej zas podarilo dostať z úkrytu,
kde ju drží ježibaba vo tme ukrytú.

Aby ľuďom nenosila radosť po svete,
nuž je, chúďa, ako zviera v klietke zavreté.

Ale teraz poletuje, spieva tralala,
lebo stará po obede s dievkou zaspala.

Poletuje ako vtáča a sa veselí.
Šuhaj Baláž dobrou zbraňou na ňu zacieli.

Cieli, cieli, ale mimo, do nej božechráň!
Kdeže by on do Muziky lúčal svoju zbraň!

Necieli jej do srdiečka ani do čela.
Len tak, aby na chvíľočku krátko omdlela.

Tak, aby sa chytiť dala húska divoká.
Tak, aby mu padla k nohám z toho vysoka.

Zablysklo sa, zahrmelo a už zakrátko
túlila sa v jeho rukách ako vtáčatko.

„Neľakaj sa, moja Zlatá, nekryže si tvár!
Zanesiem ťa dobrej panej na svadobný dar.

Všetkým ľuďom budeš svietiť, moja kométa.
Nebudeš viac ako zviera v klietke zavretá.

Len si sa mi neudrela o tú tvrdú zem?
Veď som iba zato strieľal, že ti dobre chcem."

Poletuje nad mestami Zlatá muzika.
Poletuje ako vtáča, srdce preniká.

Ako husle, ako harfa, ako jasný zvon.
Pospevuje, raduje sa, že je z klietky von.

sipka Pozrite si, kedy začínajú školské prázdniny.

Deň matiek – najkrajšie básničky pre rok 2024

Deň Matiek je skvelou príležitosťou k tomu, aby ste si spomenuli na vaše mamy i staré mamy, ktoré sa o vás s láskou starajú. V tento deň, ktorý pripadá na siedmy deň v týždni, na nedeľu 14. 05. 2024, nemusíte len skladať krásne verše a priania svojim mamám, ale môžete priniesť obľúbenú bonboniéru i krásne voňavé rezané či izbové kvety. Veľmi peknou básňou je aj nasledujúca s názvom "Mamičke k sviatku".

Do ruky ti kvietok vkladám, moja milá mamička.
Skloň sa ku mne, dám ti ešte horúci bozk na líčka.

Dnes ti želám veľa šťastia, usmievaj sa celý deň.
Povedz, ak chceš modré z neba, zabehnem ti chytro preň.

Ja viem, ty ho nebudeš chcieť, nemáš času hrať sa s ním.
Tak ti, mamka, dneska aspoň topánočky vyčistím.

V nasledujúcom videu si môžete vypočuť aj zhudobnenú báseň "Vďačiť ti chcem, mama", v ktorej sa spieva aj o otcovi.

sipka Štátne a cirkevné sviatky, dni pracovného pokoja, pamätné dni nájdete aj v tomto článku.

Detské básničky pre starých rodičov

Na starých rodičov sa nezabúda, najmä, keď pre vás robia prvé aj posledné a sú tu vždy pre vás. Krásnymi básňami vhodnými pre vašich starých rodičov, ktoré im môžete recitovať nielen počas úcty k starším v mesiaci október, sú tieto verše:

 • Modlitba za starkú
 • Modlitbičky od Milana Rúfusa
 • Moji starkí od Viery Dobijášovej
 • Veselo je s dedkom od Alojza Čobeja
 • Stará mama od Jarmily Štítnickej
 • Naša babka od Márie Topoľskej
 • Darček od Milana Ferka
 • Babičke od Márie Haštovej

Niet sa čomu Čudovať, že básne od Milana Rúfusa bývajú zhudobnené. My vám predstavujeme Modlitbu za starkú.

Matička Božia,

Ty deťom dvakrát milá!
Počúvaj, čo Ti teraz rozpoviem.

Nechaj nám starkú. Aby mi dlho žila.
Starká má pre mňa času, koľko chcem.

Starká je vľúdna.
Má Boží pokoj v duši.

Starká sa o nás s nikým nedelí.
Má času ľúbiť nás.

A nič ju nevyruší.
Pri nej má týždeň sedem nedelí.

Matička Božia,

Ty, ktorú nepoznáme, no vieme o Tebe,
Ozvi sa na môj hlas

Nechaj nám starkú. My spolu niečo máme.
To nikto viac už nemá okrem nás.

sipka Rozšírte si prehľad o sviatkoch v zahraničí a prekvapte svojich známych.

Básničky o láske, básničky o jeseni

V slovenskej poézii sa nachádza nespočetné množstvo ľúbostných básní, ktoré by ste si mohli prečítať. Nás veľmi zaujala báseň Jesenná láska, ktorú napísal Miroslav Válek. Báseň o láske i jeseni je súčasťou ľúbostnej poézie, ktorá bola neskôr aj námetom pre zhudobnenie. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať jej obsah a vypočuť jej zhudobnenú verziu od speváka Miroslava Žbirku.

Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi,
no ten, čo ľúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, ľúbi.

Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá,
poznala príliš neskoro, ako ho mala rada.

Tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše
a človek, koník túlavý, od srdca k srdcu kluše

a pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké,
chcel by mať jedno pre seba; je mu jedno aké.

Možno, že iba obrázok a možno tôňu iba.
No pred cieľom sa zastaví: Komu zas srdce chýba?

Zo všetkých mojich obrázkov mámivý ošiaľ stúpa;
bola to láska? Sklamanie? Aj láska bola hlúpa,

veď chcela všetko naraz mať a všetko naraz stráca.
Koľko raz v noci májovej hľadeli do mesiaca,

no máj im málo šťastia dal a krátke bolo leto.
Len jeseň, tá vie o všetkom, a jeseň nepovie to.

Šla zima dolu údolím a niesla odkaz máju:
túžieval, čakal, dočkal sa, odišla, nepozná ju.

Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi,
no ten, čo ľúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, ľúbi.

Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá,
poznala príliš neskoro, ako ho mala rada.

sipka Spoznajte význam smajlíkov, ktoré používate v želaniach, vinšoch a blahoželaniach.

Básničky k meninám a k narodeninám (tzv. narodeninové básničky)

Krásne veršované želania pre svojich známych a blízkych si viete vytvoriť aj sami. Taktiež si môžete kúpiť predpísané pohľadnice s veršom k meninám alebo k narodeninám. Básničky k narodeninám či k meninám môžete odoslať aj e-mailom. Nemáte mailovú schránku? Vyskúšajte si založiť účet na gmail.com.

Ak nie ste typ, ktorý obľubuje písanie a posielanie pohľadníc, založením e-mailovej adresy vám hneď odpadá starosť výberu pohľadnice. Ak by ste predsa len chceli recitovať, v nasledujúcich riadkoch vám predstavíme básne, ktoré sa k sviatkom mena alebo narodenia zvyknú vinšovať.

Všetko dobré k Tvojmu sviatku, prijmi moje želanie,
nech Ti šťastie, zdravie, láska nablízku vždy zostane!

Maj vždy šťastia celé hory, zdravia ako vody v mori,
nech ti toľko lásky patrí, koľko majú štítov Tatry.

Veľa pohody, šťastné náhody, žiadne nehody, významné dohody,
úžasné príhody, duchovné hody, partnerské zhody a ďalšie výhody!

Ako kvitnú kvety v tejto váze, tak nech kvitne život tvoj.
Nech ti šťastie s láskou svieti, nech ti žičí osud tvoj.
K meninám všetko najlepšie praje...

Tvoje meno je v kalendári,
tak nech sa Ti všetko darí.

Pekný kvietok, dúšok vína,
nech Ti sviatok pripomína.

Šťastie, zdravie, lásky veľa,
to Ti dnes zo srdca želá....

Detské básničky o abecede, o škole vtipne

Veľmi peknou, poučnou a sem tam vtipnou básňou je aj Čin Čin Čan od Ľudmily Podjavorinskej. V nasledujúcich riadkoch vám predstavujeme ukážku.

Chodil vrabčiak do školy celý rok i dopoly.
Kúpil tata šlabikár pre vrabčiaka za toliar.

I tabuľku s písatkom na motúzku na krátkom.
"Uč sa, vrabčiak nabok žart, bude z teba muzikant."

Bude z teba veľký pán, chýrny spevák Čin – Čin – Čan.
Chodil vrabčiak dobrý syn, do školy toť za komín.

Tam sa učil „čimčari!“ od jesene do jari.
Večer zrána mnohokrát, abecedu, ba i „krát“.

Tam sa učil správne žiť! Tak sa učil múdrym byť.
Už je vrabčiak učený, už sa v lete ožení.

Básničky pre najmenších: slovenské riekanky, básničky, uspávanky

Veľmi materinským a láskavým spôsobom, ako uspať vaše dieťa, je čítať mu básničky na dobrú noc, spievať uspávanky. Pri zobudení je zas vhodné používať riekanky, aby sa intelekt vášho dieťaťa zdokonaľoval.

Rôzne typy riekaniek fungujú na princípe, kde sa okrem reči zapájajú do procesu recitovania aj končatiny. Vtedy dieťa ukazuje na to či na to a zároveň sa pri tom učí poznávať jednotlivé veci, úkazy a procesy. Pre zaujímavosť uvádzame najznámejšiu uspávanku z Macka Uška.

Dobrý večer, na dobrú noc,
macko z plyšu spieva vám.

Volajú ma Macko Uško,
lebo smiešne uško mám.

Huncút som a rád sa hrám,
s humorom je predsa fuška.

Všetky deti rád ja mám,
to je heslo Macka Uška.

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťKomentáre

celkom dobré

SÚVISIACE ČLÁNKY

Vianočné prianie pozdravy a vinše

Vianočné priania, vinše a pozdravy

Vianoce sú časom, kedy by sme mali myslieť na našich blízkych a priateľov. Poslanie vianočného želania je preto dôležitou súčasťou slávenia...

koledy

Vianočné koledy, tradičné vianočné pesničky a zvyky 2024

Vianočné koledy 🎼 piesne s vianočnou tematikou sa počúvajú, hrajú a spievajú v každej domácnosti počas vianočných sviatkov. Poznáte tie...

Šťastný nový rok

Novoročné prianie a pozdrav, Nový rok 2024

Rok 2024 sa pomaly chýli ku koncu a mnohí z vás určite premýšľajú nad novoročným prianím. V článku vám prinášame tipy na originálne, vtipné...