Výška a dĺžka materskej dovolenky: výpočet a nárok

Budúce mamičky čaká okrem povinností spojených so starostlivosťou o bábätko aj niekoľko administratívnych povinností. No a medzi nimi je napríklad aj vybavovanie materskej. Chcete sa dozvedieť, či máte na ňu nárok, kedy môžete nastúpiť na materskú dovolenku a ako sa počíta jej výška?

Tehotná žena Foto: Pixabay

Rozdiel medzi materskou a rodičovskou dovolenkou – kto vypláca peniaze

Na úvod bude užitočné vysvetliť si, aký je rozdiel medzi materskou a rodičovskou dovolenkou. Materská dovolenka má obvykle trvanie 34 týždňov, v prípade ženy-jednorodičky je to 37 týždňov, no ak ide o ženu, ktorá porodila dve a viac detí, trvá materská dovolenka až 43 týždňov. Dávku materskej vypláca matke Sociálna poisťovňa.

Rodičovská dovolenka je určená na ďalšiu starostlivosť o dieťa a rodič má na ňu nárok po skončení materskej dovolenky. Na rodičovskú dovolenku, počas ktorej poberáte rodičovský príspevok, máte nárok byť až do tretieho roku života dieťaťa.

Ak by malo dieťa nepriaznivý stav a vyžaduje si náročnejšiu starostlivosť, môžete si poberanie rodičovského predĺžiť až do šiestich rokov veku dieťaťa. Rodičovský príspevok je vyplácaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Materská dovolenka: podmienky

Materská dávka je vlastne dávka nemocenského poistenia, ktorú štát vypláca žene v prípade tehotenstva a následnej starostlivosti o narodené dieťa. Materská sa však môže vyplácať aj mužovi, a to pri starostlivosti o dieťa do veku troch rokov.

Muž má v prípade starostlivosti o narodené bábätko nárok na materskú v dĺžke 28 týždňov, ak ide o osamelého muža, je to 31 týždňov a pri dvoch a viac deťoch až 37 týždňov. Dajte si pozor na to, že nástup na materskú je potrebné oznámiť zamestnávateľovi najmenej mesiac vopred.

Žena môže začať poberať materskú najskôr osem týždňov pred termínom pôrodu stanoveným lekárom, no zvyčajne to býva šesť týždňov pred termínom. V oboch prípadoch však platia rovnaké podmienky týkajúce sa dĺžky trvania materskej dovolenky.

sipka Neprehliadnite: Daňový bonus na dieťa pre roky 2022/2023/2024

Nárok a ochranná lehota materskej dovolenky

Čo sa týka nároku na poberanie materskej dávky, vzniká na základe nemocenského poistenia. Táto dávka môže byť vyplatená jednak zamestnankyni a zamestnancovi, za ktorého platil nemocenské poistenie zamestnávateľ. Samozrejme, materská dávka náleží aj samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá si platila sociálne poistenie, ale aj dobrovoľne nemocensky poistenej osobe.

Podstatné je, aby bola žena poistená minimálne 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Táto podmienka je dôležitá a je potrebné si to sledovať, pretože sa často stáva, že Sociálna poisťovňa budúcej mamičke materskú dávku neprizná.

Dotýka sa to napríklad vysokoškolských študentiek alebo doktorandiek, za ktoré štát síce platil zdravotné poistenie, no nemocenské poistenie už nie. Ak si teda študentka či doktorandka neplatila dobrovoľné nemocenské poistenie 270 dní počas dvoch rokov pred pôrodom, materskú dávku dostávať nebude.

Podmienka na to, aby ste mali nárok na materskú, je teda v podstate len jedna. Jednoducho musíte mať uhradené nemocenské poistenie za obdobie najmenej 270 dní počas posledných dvoch rokov pred pôrodom.

Spomenúť musíme ešte ochrannú lehotu, ktorá sa vzťahuje na ženy, ktoré otehotnejú do polroka, resp. do 180 dní od ukončenia nemocenského poistenia, resp. ukončenia pracovného pomeru. Takéto ženy sú v ochrannej lehote, a tak im dávka materskej bude priznaná. Pozor však, po 180 dňoch ochranná lehota zaniká.

Výpočet materskej dovolenky: kalkulačka 2023 a 2024

Materská dávka sa v roku 2023 aj v aktuálnom roku 2024 počíta ako 75 % hrubej mzdy, ktorú ste poberali pred pôrodom, na základe denného vymeriavacieho základu. Ten si môžete vypočítať pomocou rôznych online kalkulačiek, ktoré nájdete po chvíli googlenia.

Poďme si však ilustrovať, aký je systém vypočítavania výšky materskej dávky pre zamestnankyňu aj pre živnostníčku. Predstavme si situáciu, že ste zamestnaná a za uplynulých 12 mesiacov ste zarobili v hrubom mesačne 1 000 eur. Navyše ste boli aj nemocensky poistená viac ako 270 dní za posledné dva roky.

Materskú budete poberať štandardne 34 týždňov. Na výpočet výšky vašej materskej musíme vypočítať denný vymeriavací základ. Ten dostaneme, ak vynásobíme vašu hrubú mzdu 12 a vydelíme ju počtom dní v roku.

V tomto prípade by to teda bolo:

  • 1 000 € x 12 / 365 = 32,87 €
  • 75 % z tejto sumy je 24,65 €

Ako a z čoho sa počíta pre zamestnankyňu a SZČO?

Pri SZČO sa výška materskej počíta rovnako, teda ako 75 % denného vymeriavacieho základu. Ten sa vypočíta ako súčet vymeriavacích základov, z ktorých ste platili poistné v rozhodujúcom počte dní v rozhodujúcom období.

Ak teda platíte odvody do Sociálnej poisťovne minimálne 270 dní za posledné dva roky pred otehotnením a otehotneli ste v roku 2024, bude vás zaujímať práve výška vymeriavacieho základu za rok 2023. Tá je 652 eur, čiže denne to vychádza na približne 21,43 eur. No a 75 % z tejto sumy je 16,07 eur.

Dodáme ešte, že ak sa ako SZČO uchádzate o materské, nemôžete mať v Sociálnej poisťovni nedoplatok na nemocenskom poistení. Nedoplatok by ste nemali mať za posledných 5 rokov, no a tolerancia nedoplatku je menej ako 5 eur.

Dĺžka materskej dovolenky, ako dlho sa poberá

Už sme spomenuli, že dĺžka materskej dovolenky môže byť rôzna. V tabuľke nájdete prehľad o tom, ako dlho môžete v rôznych prípadoch poberať materskú.

Prípady poberania materskej Dĺžka poberania materskej
V bežných prípadoch 34 týždňov
Osamelé ženy 37 týždňov
Ženy, ktoré zároveň porodili dve a viac detí 43 týždňov
Muž na materskej 28 týždňov
Osamelý otec 31 týždňov
Muž pri starostlivosti o 2 a viac narodených detí 37 týždňov

Aká je maximálna materská, výpočet odchodu na materskú

Materská dávka má svoju maximálnu hodnotu a ako sme už spomenuli. Výška materskej sa odvíja od 75 % denného vymeriavacieho základu. Maximálny denný vymeriavací základ na rok 2024 je 64,3068750 eur. To v prípade 30-dňového mesiaca predstavuje maximálnu materskú 1 929,30 eur a pri 31-dňovom mesiaci je to o 64,30 € viac, teda 1 993,60 eur.

Minimálna hodnota materskej však určená nie je, no ak žena zarábala minimálnu mzdu, vyplýva z toho, že bude dostávať minimálnu dávku materského. Spomenieme ešte, že môže nastať situácia, kedy je výška materskej dávky nižšia ako výška rodičovského príspevku. V takom prípade odporúčame podať žiadosť o dorovnanie materskej na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Ak vás zaujíma, ako sa vypočítava termín odchodu na materskú, zákonom je stanovených 6 až 8 týždňov pred termínom pôrodu, ktorý určil lekár. Najskôr môže žena nastúpiť na materskú v 32. týždni tehotenstva, najneskôr v 34. týždni.

sipka Prečítajte si: Podrobnú tehotenskú kalkulačku a výpočet termínu pôrodu

Rodičovská dovolenka výpočet, kalkulačka a rodičovský príspevok 2024

To, aký je rozdiel medzi materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou, sme si už povedali. Po tom, čo vyčerpáte materskú dovolenku, máte nárok poberať rodičovský príspevok do troch rokov veku vášho dieťaťa.

V prípade, že si zdravotný stav vášho dieťaťa vyžaduje špeciálnu starostlivosť, môžete byť na rodičovskej dovolenke až do šiestich rokov jeho veku. Rodičovský príspevok vám bude, rovnako ako materská, vyplácaný na váš bankový účet, prípadne na bankový účet vášho partnera.

Výška rodičovského príspevku (fixne stanovená na daný rok)

  • ak ide o rodičovský na dieťa, na ktoré ste poberali materskú – 473,30 eur mesačne
  • ak ste na rovnaké dieťa nepoberali materskú – 342,20 eur mesačne
  • ak ste na rodičovskej dovolenke s dvojičkami a poberali ste materskú – 591,60 eur mesačne
  • ak ste na rodičovskej dovolenke s trojičkami a poberali ste materskú – 710 eur mesačne
  • ak ste na rodičovskej dovolenke s dvojičkami a nepoberali ste materskú – 431,50 eur mesačne
  • ak ste na rodičovskej dovolenke s trojičkami a nepoberali ste materskú – 517,80 eur mesačne

Materská dovolenka, jej výška a ako sa vypočíta – časté otázky

Na záver si poďme ešte zodpovedať najčastejšie otázky, ktoré sa vám v súvislosti s materskou dovolenkou môžu vynárať v hlave.

*️⃣ Finančná pomoc v materstve a aký je jej výpočet?

Výška finančnej pomoci v materstve, teda materskej dávky, sa počíta ako 75 % hrubej mzdy pred pôrodom na základe denného vymeriavacieho základu. Podmienkou na získanie materskej je byť za posledné dva roky minimálne 270 dní nemocensky poistená.

*️⃣ Koľko je materská dovolenka (ako dlho môžem poberať príspevok)?

Dĺžka poberania materskej dávky je rôzna, vo väčšine prípadov je to 34 týždňov u ženy, ktorá má partnera a porodila jedno dieťa. Informácie o dĺžke poberania materskej v iných prípadoch si môžete pozrieť na tomto odkaze.

*️⃣ Aké doklady potrebujem k žiadosti o materskú?

Pred pôrodom vám gynekológ vydá žiadosť, v ktorej potvrdí predpokladaný termín vášho pôrodu. Žiadosť s vyplnenými údajmi následne osobne alebo poštou doručíte do Sociálne poisťovne. V prípade, že ste zamestnankyňou, musíte predložiť potvrdenie aj zamestnávateľovi.

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

Inflácia na Slovensku 2023

Aktuálna inflácia na Slovensku – tempo rastu cien sa spomaľuje

Čo je inflácia, aké sú jej dôsledky a čo ju spôsobuje? Pozrite si aktuálnu mieru inflácie na Slovensku a rast cien v roku 2023/2024 ⚡.

Daňové priznanie 2023

Daňové priznanie 2024: ako vyplniť a dokedy podať?

Daňové priznanie je potrebné podať do 31. marca 2024. Čo robiť ak ste študent, živnostník alebo zamestnanec? A ako vyplniť priznanie online...

Predpis liekov cez internet (ilustračný obrázok) - Zdroj Profimedia

Erecept - ako funguje predpis liekov cez internet

Ste radi, že fungujú erecepty? Uľahčili vám proces predpisovania a vyzdvihovania liekov? Alebo erecepty ešte nevyužívate? Prečítajte si náš...