Zrýchlený tep (tachykardia): prečo vzniká a ako sa prejavuje? + Liečba

Zvýšená tepová frekvencia nastáva pri zrýchlenej srdcovej činnosti. Odborne je tento jav nazývaný tachykardia. Aká je etiológia vzniku  a ako sa tachykardia prejavuje? Kedy vyhľadať lekársku pomoc? srdce Foto: Shutterstock

Tachykardia = zrýchlený tep

Zrýchlená tepová frekvencia môže byť fyziologická ako reakcia na zvýšenú telesnú či emočnú aktivitu. Naopak môže byť patologická, ako prejav určitého ochorenia, najčastejšie srdcovo-cievneho ochorenia. Príčiny vzniku, príznaky, diagnostika, liečba a mnoho zaujímavých informácií sa dočítate pokračovaním v článku.

Zrýchlený tep alebo tiež pulz, je  stav, kedy je zvýšená srdcová činnosť. Normálna tepová frekvencia 60 - 90 tepov srdca za minútu, jej hodnota je však  individuálna. Príkladom sú športovci s fyziologicky nižšou frekvenciou približne 40-50 tepov za minútu.

Tachykardia je tak stav srdca, pri ktorej je tep vyšší ako 100 úderov za minútu.

Srdcový pulz je najčastejšie meraný na zápästí alebo na krku. Zodpovedá počtu kontrakcii srdcového svalu. Maximálna srdcová frekvencia jedinca pri fyzickej aktivite má byť číslo 220 mínus aktuálny vek jedinca.

Tachykardia bežne vzniká ako fyziologická reakcia tela na telesnú alebo duševnú záťaž. Je mierna a krátkodobá. V niektorých prípadoch však môže byť patologická, ako prejav srdcových či iných rôznych porúch. Najčastejšie sa tachykardia prejavuje palpitáciou - búšením srdca a dýchavičnosťou.

Faktory ovplyvňujúce vznik tachykardie:

 • Fyzická aktivita
 • Emočné vypätie, stresový faktor
 • Vyššia telesná hmotnosť – obezita
 • Kardiovaskulárne ochorenia a poruchy
 • Iné ochorenia (metabolické, endokrinné..)
 • Farmakoterapia (určité lieky a látky)
 • Hormonálna nerovnováha
 • Fajčenie a nezdravý životný štýl

Prečo je tachykardia nebezpečná?

Pokiaľ srdcový sval bije príliš rýchlo, spotrebováva viac energie a rýchlejšie sa „opotrebováva“. Dochádza k zhoršeniu čerpaniu krvi srdcovým svalom. Následkom neliečenej tachykardie môžu byť srdcovocievne zdravotné komplikácie až po riziko zlyhania srdca.

Prečo tachykardia vzniká?

Etiológia vzniku zrýchlenej tepovej frekvencie je rôznorodá. Pri diagnostike tachykardie sa najmä jedná o kardiovaskulárne ochorenia, taktiež metabolické, endokrinné, neurologické, respiračné a iné ochorenia.

Emočný vplyv a stres

Niektoré emocionálne vypäté situácie a pocit stresu, strachu, úzkosti či nebezpečia môžu vyvolávať určité telesné zmeny. Jedná sa o zrýchlený tep, búšenie srdca, zvýšené potenie, chvenie končatín, pocit tlaku na hrudníku a podobne. Po odznení stresu sa stav tela upokojí.

Fyzická aktivita

Pri zvýšenej telesnej aktivite organizmus potrebuje zvýšené množstvo kyslíka. Srdcový sval tak zvýši svoju činnosť a dochádza k tachykardii. Jedná sa o bežnú fyziologickú situáciu, ktorá po skončení fyzickej činnosti odznie. Ak však búšenie srdca a iné nežiadúce príznaky vznikajú už po ľahkej záťaži, môže sa jednať o prejav určitého ochorenia, srdcovocievneho či respiračného.

Účinok farmakoterapie a látok

Niektoré špecifické lieky a liečivá môže zrýchľovať srdcovú činnosť.  Jedná sa najmä o lieky ovplyvňujúce kardiovaskulárny systém. Mimo farmakoterapie sa jedná i o látky, ako je kofeín, nikotín či ilegálna látka kokaín.

Srdcovo-cievne ochorenia

Zmeny srdečného tepu najčastejšie súvisia s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Príkladom je ateroskleróza (upchávanie ciev), hypertenzia a hypotenzia (vysoký a nízky krvný tlak) či srdcové arytmie a vrodené vady.

Ateroskleróza postihuje steny ciev. Dochádza k postupného ukladaniu lipidov do stien tepien a ich upchávaniu. Úzko súvisí s hypertenziou. Dochádza k zhoršeniu krvného toku a riziku vzniku krvných zrazenín. Ďalej i  ischemická choroba srdca a infarktu myokardu. Sprievodným príznakom týchto ochorení a porúch je zrýchlený tep.

Viaceré srdcové vývojové vady môžu za zrýchlenú tepovú frekvenciu. Príkladom je koarktácia aorty - zúženie časti aort vystupujúcej zo srdca. Pri vývojových vadách sa jedná o patológiu elektrických ciest a vzruchov srdcového svalu.

Arytmie, poruchy srdcového rytmu, sú široká skupina porúch, ktoré môže zapríčiňovať zmeny činnosti srdca. Ich hlavným prejavom je tachykardia a palpitácia (búšenie srdca). Tachykardia môže byť taktiež príznakom pre chudokrvnosť – anémiu, pri ktorej dochádza k zníženiu počtu červených krviniek.

Iné ochorenia (metabolické, endokrinné..)

Mierne zrýchlená srdcová činnosť môže byť krátkodobým prejavom bežnejšieho ochorenia chrípky a taktiež sprievodným javom horúčky. Zrýchlený tep môže byť tak prejavom viacerých respiračných porúch, horúčkovitých a infekčných ochorení.

Niektoré ochorenia metabolického a endokrinného systému môžu byť sprevádzané zvýšením tepovej frekvencie. Typický je príklad hypertyreózy, a teda zvýšenia funkcie štítnej žľazy a hladiny hormónov v tele.

Tachykardia nastáva aj pri viacerých ochoreniach nervového systému, ako je diabetická neuropatia, Diabetes mellitus, cukrovka, je často spojená so srdcovocievnymi a neurologickými problémami.

Príznaky a prejavy

Základným prejavom tachykardie je búšenie srdca a dýchavičnosť. Dochádza k zvýšenému poteniu, točeniu hlavy a pocitu nedostatku vzduchu. Príznaky sú individuálne a závisia na druhu a sile tachykardie.

Možné príznaky tachykardie:

 • Silný tlkot a búšenie srdca
 • Vnútorný nepokoj a tras
 • Zrýchlené dýchanie (dýchavičnosť)
 • Nadmerné potenie
 • Točenie hlavy
 • Nadmerná únava

Kedy je potrebné neodkladne vyhľadať akútnu pomoc (155)?

 • Ak pociťujete nevysvetliteľné búšenie a tlkot srdca
 • Ak cítite bolesť a tlak na hrudníku
 • Ak je tlkot srdca nepravidelný
 • Ak pociťujete mdloby a pocit na odpadnutie
 • Ak vnímate náhle zmeny videnia
 • Ak máte pulz vyšší ako 140 tepov za minútu

Zvýšená tepová frekvencia a v tehotenstve?

Srdce musí v období gravidity pracovať o niečo viac. Srdcový sval pumpuje krv nielen pre vlastnú potrebu, ale aj pre potrebu rastúceho plodu. Placenta musí byť dostatočne a pravidelne prekrvovaná. Dodáva plodu kyslík a iné výživné látky. Jedná sa tak o miernu tachykardiu, ktorá je v tehotenstve bežná. Pri nejasnostiach, búšení srdca a iných nežiadúcich prejavoch je potrebné vždy navštíviť lekára.

Zvýšená tepová frekvencia u detí?

U novorodencov a dojčiat je fyziologický zvýšený tep približne 100 – 160 tepov za minútu. U detí do 10 rokov približne 80 – 100 tepov za minútu.

U detí srdečný tep výrazne ovplyvňujú emócie, fyzická aktivita i bežné ochorenia a horúčkové stavy. Avšak rôzne srdcové poruchy môžu postihovať ako dospelých jedincov, tak i deti. Je preto potrebné pri nejasnostiach vždy navštíviť lekára.

Pozor na abnormálne, nepravidelné rýchle či pomalé srdečné rytmy, búšenie srdca, vertigo či nadmernú únava a iné klinické príznaky.

Diagnostika

Diagnostika tachykardie prebieha primárne u kardiológa. Okrem základného vyšetrenia a odobrania anamnézy sa diagnostika opiera o prístrojové vyšetrenie EKG – elektrokardiogram.

Pacientovi sú pri EKG zmerané elektrické impulzy srdcového svalu. Ide o elektrické sledovanie srdca, ktoré pomôže určiť, o ktorý typ tachykardie sa jedná. Lekár môže taktiež indikovať ultrazvukové vyšetrenie srdca, ktoré vyhodnotí jeho veľkosť  a štruktúry.

Časté je sledovanie srdcovej frekvencie pacienta počas určitého časového obdobia. Pacient nosí na hrudi pripevnený senzor aspoň po dobru 24 hodín. Dochádza k stálemu zaznamenávaniu srdcovej aktivity.

EKG vyšetrenie a záznam činnosti srdca. Foto: Shutterstock

Aké sú možnosti liečby?

Liečba tachykardie sa zameriava spomalenie tepovej frekvencie a na vyliečenie základnej príčiny vzniku tohto problému. Niekedy je však príčina tachykardie neliečiteľná, a preto sa lekári snažia najmä o reduckiu nežiadúcich príznakov.

Liečba sa prispôsobuje konkrétnej príčine vzniku tachykardie a zdravotnému stavu pacienta.

Základom kardiovaskulárnych ochorení je úprava životosprávy. Ta zahŕňa zdravý vyvážený jedálniček, pravidelnú miernu pohybovú aktivitu, elimináciu fajčenia a alkoholu.

V niektorých prípadoch lekár indikuje lieky na ovplyvnenie srdcovej činnosti (napr. anti-arytmiká) alebo špeciálne externé prístroje na úpravu činnosti srdca.V závažnejších prípadoch je volený operačný zákrok (napr. voperovanie kardiostimulátora).

Použité zdroje

 • Internimedicina - Tepová frekvence a kardiovaskulární onemocnění. Interní medicína. prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC, prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
 • Healthline - Normal vs. Dangerous Heart Rate: How to Tell the Difference. Healthline. Deborah Weatherspoon, Ph.D., MSN
 • SKALICKÁ, Hana a Miloš TÁBORSKÝ. Ambulantní kardiologie v praxi: snadno a s přehledem. Praha: Grada Publishing, 2022. ISBN 978-80-271-3129-7
 • Medicalnewstoday - Everything you need to know about tachycardia. Medical News Today.  Dr. Payal Kohli, M.D., FACC


Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

po

Čo je perfúzny index (PI) a na čo slúži pulzný oxymeter?

Pulzný oxymeter je prístroj na meranie hodnôt saturácie kyslíka v krvi a ďalších parametrov. Spoznajte a vyskúšajte tento výdobytok...

Kriváň, pamätná tabuľka (Matica slovenská) - Zdroj Profimedia

Národný výstup na Kriváň 2024: termín, trasa, informácie

Tradičné výstupy národovcov na vrchol Kriváňa boli znovuobnovené v roku 1968. Kedy sa koná tohtoročný individuálny/skupinový výstup 🧗‍♀️?...

laska

Kura collection náramok - význam

Kura náramok je bižutéria vyrobená z dvoch kusov gumeného čierneho silikónu. Symbolizuje nekonečnú lásku i minimalizmus. Objavte slovenský...