Kedy sú Traja králi, ako sa volali a čo priniesli? Čo znamená C+M+B?

Traja králi podľa starodávnej legendy priniesli malému jezuliatku Ježišovi tri darmi: zlato, kadidlo a myrhu. S touto legendou ostali spätá tradície, ktoré sa uchovávajú dodnes. Spoznajte príbeh troch kráľov a mnoho ďalšieho.

Traja králi a Betlehem Foto: Pixabay

Traja králi 2024: kedy sa oslavujú?

Najstarší kresťanský sviatkom je slávnosť Zjavenia Pána, známy ľudovo ako Traja králi. Pripomíname si ho 6. januára rok čo rok. V roku 2024 to pripadá práve na sobotu. V tento deň si pripomíname legendu, kedy traja mudrci z Východu putovali do Betlehema vedený hviezdou na oblohe, aby sa prišli pokloniť novému židovskému kráľovi.

Traja králi je označenie pre mudrcov pohanov, ktorí sa spomínajú sa v Evanjeliu podľa Matúša (Mt 2,1-12). Boli to prví pohania, ktorí uverili v Ježiša. Hovorí sa, že ako uvideli nemluvňa na slame, ihneď padli na kolená a klaňali sa mu. Okrem úcty mu vzdali hold darmi typickými pre svoje kráľovstvo. Bola to myrha, kadidlo a zlato.

Slávnosť Zjavenia Pána, zvyky (20-C+M+B-24)

V katolíckej cirkvi sa okrem príbehu putovania troch kráľov spomína aj na krst v Jordáne, či na zázrak v Káne galilejskej, kedy Ježiš premenil vodu na víno. Šiesteho januára je predposledným dňom pred koncom vianočného obdobia, čo pripadá na 7. januára. Dňa 6. januára, keď sa zúčastníte svätej omše, môžete počuť kňaza ako posväcuje vodu, tymián, kriedu a soľ, ktorú si môžete vziať do svojich príbytkov. Ten môže hovoriť napríklad niečo takéto:

Vodu so soľou potrebuje každý z nás pre život. Nech nám posvätená voda pripomína, že Boha potrebujete denne ako jedlo. Tymián znázorňujúci dym, vychádza nahor, ako naša modlitba, ktorá smeruje k Pánovi ".

Pre niektorých z vás je to aj impulzom k tomu, aby odzdobili vianočný stromček a zároveň, aby si nechali posvätiť príbytok. Pre pravoslávnych a grékokatolíkov začína obdobie Vianoc. Čiže pre nich je 6. január Štedrým dňom. Jednou z tradícií, ktoré sa uchovávajú aj dodnes je práve vyššie spomínané žehnanie domovov. Sprievod koledníkov obchádza domy spolu s pánom farárom a spievajú napríklad pesničku My traja králi ideme k vám.

sipka Pozrite si kalendár so štátnymi, cirkevnými a pamätnými dňami a ostaňte v obraze.

Význam nápisu C+M+B: prečo sa píše na dvere?

Kňaz odrieka modlitby a členovia domácnosti sa modlia spolu s ním. Potom posvätenou vodou zmiešanou so soľou pokropí príbytok a posvätenou kriedou napíše nad dvere nápis: 20-C+M+B-24 (lat. Christus mansionem benedicat), čo v preklade znamená Kristus nech žehná tento dom.

Symbol plus neznamená plus, ale opäť je to znak kríža, ktorý predstavuje Najsvätejšiu Trojicu (Otca, Syna a Ducha svätého). Samozrejmosťou pri takejto vzácnej návšteve je aj pohostenie pre koledníkov a príspevok (zbierka) pre spolok či ľudí v núdzi. Poznáte aj ďalšie ľudové zvyky, tradície vianočného obdobia na Slovensku? Napravte to, ak nie. Bola by škoda, keby úplne vymizlo folklórne cítenie.

Traja králi: význam mena Gašpar, Melichar a Baltazár

Gašpar je orientálneho pôvodu a v preklade znamená niečo ako strážca pokladov. Hebrejské meno Melichar zas zosobňuje kráľa svetla a babylonské meno Baltazár je prekladané ako boh, nech ochraňuje kráľa.

Podobizeň Gašpara, Melichara a Baltazára + dary

Gašpar nazývaný tiež ako Maur s turbanom na hlave obdaroval malého Ježiša myrhou. Jedná sa o šťavu z kríka myrha, ktorá sa zvykla používať ako balzamovacia masť či vydymovadlo v chrámoch. Melichar oblečený v purpurovom plášti priniesol Ježiškovi zlato, čo v tej či dnešnej dobe symbolizovalo platidlo a najušľachtilejší kov.

Baltazár oblečený v zelenom rúchu daroval novorodenému židovskému kráľovi kadidlo. Jednalo sa o vonnú zmes zo živice, drevín, myrhy a rôznych sušených korienkov, kvetov a semien. Táto zmes sa vedela využiť pri liečbe či balzamovaní, rovnako ako myrha.

sipka Spoznajte zvyky a tradície na Vianoce vo svete.

Traja králi a pranostiky

  • Na Tri krále, o krok dále.
  • Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.
  • Traja králi prinášajú vlahu na polia.
  • Ak veľa hviezd, bude veľa zemiakov.
  • Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica.
  • Tri krále ľadové mosty stavajú alebo ich zboria.
  • Jasné hviezdy veštia príchod tuhej a vytrvalej zimy – na Tri krále zima stále.
  • Ak sa trblietajú v noci pred Troma kráľmi hviezdy, budú sa rodiť biele barany.
  • Ak je jasno a v noci vidieť veľa hviezd, bude dobrá úrodu zemiakov, pšenice, ale aj veľa oviec a dobytka.

Trojkráľová zbierka: praví koledníci a podvodníci

Praví koledníci majú so sebou preukazy koledníka, úradne zabezpečené pokladničky a určite vás neotravujú s požiadavkami o príspevok na každom mieste. Keď stretnete tých pravých, nebojte sa podporiť dobrú vec a užite si zvyšné dni Vianoc.

Koleda na Tri krále: text a video

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

Roráty

Advent, Vianoce, roráty. Čo sú roráty a kde sa tento rok konajú?

Roráty, či anjelské ranné omše 🕯️, sú súčasťou adventu. Spoznajte ich históriu, pôvod a význam a prežite predvianočné obdobie naplno.🎄

strom

Zimný slnovrat, jesenná rovnodennosť: informácie a význam

Zimný slnovrat ukončuje astronomickú jeseň 🍁, ktorá začína 22. 09. 2024. Najkratší deň v roku s najdlhšou nocou prichádza pravidelne každý...

Tradície na Nový rok

Tradície a zvyky na Nový rok: povery a pranostiky + história

Slávenie Nového roku sa spájalo v minulosti s množstvom zvykov, povier. Poďte sa s nami pozrieť na to, ako to v minulosti bolo a čo sa z...