Maturitné skúšky: informácie, otázky a odpovede

Maturitná skúška je všeobecne považovaná za meradlo vedomostí, schopností a zručností, ktoré študent nadobudol počas štúdia na strednej škole. Býva označovaná aj ako skúška dospelosti.

TermínyTémy – Slovenský jazykMatematika – Cudzie jazyky

Maturitná skúška, odpoveď - Zdroj Profimedia Foto: Profimedia

Hodnotenie dôležitosti maturitnej skúšky: 9,9/10

 • Termín: 14. marca 2023
 • Forma: externá a interná časť

Maturita Slovensko 2023: interná (ústna), externá (písomná), dátum

Začiatok tohtoročných maturít pripadol na utorok 14. marca. Práve v tento deň odštartuje externá, čiže písomná časť maturít. Povinne sa maturuje z materinského jazyka a jedného cudzieho jazyka. V doobedňajších hodinách je na programe test, poobede zasa sloh.

 • 14. marec (utorok): slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
 • 15. marec (streda): angličtina, francúzština, nemčina, ruština, španielčina, taliančina
 • 16. marec (štvrtok): matematika
 • 17. marec (piatok): slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Interná, teda ústna časť maturitnej skúšky prebehne v termíne od 22. mája do 9. júna. Každá škola si môže vybrať vlastný termín pre maturitný týždeň. Interná časť prebieha pred komisiou; študent si vylosuje tému (maturitnú otázku) a následne dostane 20 minút na prípravu a rovnaký čas na odpoveď.

Náhradné termíny maturitnej skúšky: kedy je opravný termín

Náhradné termíny pre maturitnú skúšku sú 3. až 5. a 12. apríla. Opravný termín je predbežne stanovený na 5. až 8. septembra 2023.

NÚCEM maturita testy slovenský jazyk a literatúra + témy sloh 2023

Externá časť maturity zo slovenčiny (ale aj maďarského a ukrajinského jazyka a literatúry) pozostáva zo 64 úloh; v štyridsiatich prípadoch študent odpovedá výberom zo štyroch predom určených možností, vo zvyšných 24 otázkach uvedie len krátku odpoveď. Úlohy sú viazané na 8 textov a ich cieľom je preveriť schopnosť študentov čítať s porozumením. Na vypracovanie tejto časti maturitnej skúšky musí stačiť 100 minút. Za správnu odpoveď je 1 bod, za nesprávnu 0.

Maturita SJ a LIT 2022/2023 - témy
V zime na vidieku (umelecký opis) Bezpečnosť na sociálnych sieťach (výklad)
Hľadel/Hľadela som ako vyoraná myš (rozprávanie) Má zmysel kandidovať do školského parlamntu? (diskusný príspevok)

Interná časť maturity zo slovenčiny - to je ľudovo povedané sloh. Maturant si tu vyberá jednu zo zadaných tém, respektíve žánre ako úvaha, umelecký opis, charakteristika, beletrizovaný životopis, diskusný príspevok, výklad a slávnostný prejav. Na vypracovanie dostane 150 minút. Rozsah úlohy by mal byť 1,5 - 3 strany, hodnotí sa členenie textu, dodržanie témy, gramatika, štylizácia, slovná zásoba a samozrejme pravopis.

sipka Kedy maturovala Petra Vlhová?

Maturita cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština, ruština): úroveň B1, B2, C1

Maturity z cudzích jazykov sa vykonávajú v rozsahu náročnosti B1 - C1. Gymnazisti vykonávajú túto maturitu povinne na úrovni B2. Študenti stredných odborných a športových škôl, konzervatórií a umeleckých priemysloviek si môžu vybrať medzi B1 a B2. Študenti bilingválnych stredných škôl maturujú z úrovne C2. Základné rozdiely medzi jednotlivými úrovňami uvádzame v tabuľke nižšie.

Maturita z cudzích jazykov: informácie
Úroveň Externá časť Interná časť
Trvanie Počet úloh Trvanie
B1 100 minút 60 (36+24)* 60 minút
B2 120 minút 80 (46+34)* 60 minút
C1 150 minút 90 (64+26)* 90 minút

* V zátvorke uvádzame ako prvý počet úloh, kde si študent vyberá odpoveď spomedzi dopredu určených možností. Na druhom mieste je počet otvorených otázok, na ktoré stačí krátka, ale výstižná a jasná odpoveď.

Maturitná skúška matematika: testy, otázky, odpovede, kalkulačky povolené

Na vypracovanie písomnej časti maturity z matematiky je stanovený limit 150 minút. Študentov čaká 10 úloh s výberom možností, ďalších 20 úloh je otvorených. Z hľadiska tematických celkov je maturita z matematiky zostavená z týchto častí:

 • funkcie
 • planimetria
 • základy matematiky
 • stereometria
 • štatistika
 • kombinatorika
 • pravdepodobnosť

Z pomôcok sú povolené bežné písacie potreby a tiež jednoduché kalkulačky bez grafov, zjednodušovania algebrických výrazov obsahujúcich premenné a bez schopnosti vypočítať korene rovníc. Takisto platí, že kalkulačka nesmie byť súčasťou smartfónu, mobilného telefónu alebo podobného elektronického prenosného zariadenia.

Matematika Test Odpovede

Maturitné témy 2023: slovenský jazyk, cudzie jazyky

Témy zo slovenského jazyka vyhlási štandardne Rozhlas a televízia Slovenska v deň testovania. Informácie však zverejní aj web Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Témy maturít z cudzích jazykov nájdete aj na stránke MŠVVaŠ a na webovej stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže NIVaM (kliknite sem). Na spomínaných weboch budú neskôr, pred začiatkom hodnotenia odpovedí, uverejnené aj kľúče so správnymi odpoveďami k maturitným úlohám.

Zdroj: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

Odporcovia obrannej dohody medzi Slovenskou republikou a USA sa stretli pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky. - Zdroj Profimedia

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky: online výsledky

Deviate parlamentné voľby v ére samostatného Slovenska ⏰ Strany, hnutia a lídri, volebné prieskumy a preferencie, dôležité informácie ...

ČSOB marathon Bratislava

ČSOB marathon Bratislava - propozície, prihlásenie, trasa

Spoznajte s nami 18. ročník ČSOB marathon v Bratislave pre rok 2023 ⏩ Všetky informácie prinášame na jednom mieste - registrácia, trasa,...

Ako stiahnuť hudbu a video z Youtube

Ako stiahnuť hudbu a video z youtube zadarmo aj bez programu

Ako sťahovať videá a hudbu z Youtube ▶️ Najlepšie free online convertori a downloaderi. Sťahujte obsah z Youtube zadarmo len cez pár...