Maturitné skúšky: informácie, otázky a odpovede

Maturitná skúška je všeobecne považovaná za meradlo vedomostí, schopností a zručností, ktoré študent nadobudol počas štúdia na strednej škole. Býva označovaná aj ako skúška dospelosti.

TermínyTémy – Slovenský jazykMatematika – Cudzie jazyky

Maturitná skúška, odpoveď - Zdroj Profimedia Foto: Profimedia

Hodnotenie dôležitosti maturitnej skúšky: 9,9/10

 • Termín: od 12. do 15. marca 2024
 • Forma: externá a interná časť

Maturita Slovensko 2024: interná (ústna), externá (písomná), dátum

Začiatok tohtoročných maturít pripadol na utorok 12. marca. Práve v tento deň odštartuje externá, čiže písomná časť maturít. Povinne sa maturuje z materinského jazyka a jedného cudzieho jazyka. V doobedňajších hodinách je na programe test, poobede zasa sloh.

 • 12. marec (utorok): slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
 • 13. marec (streda): angličtina, francúzština, nemčina, ruština, španielčina, taliančina
 • 14. marec (štvrtok): matematika
 • 15. marec (piatok): slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Interná, teda ústna časť maturitnej skúšky prebehne obvykle v mesiaci mája až jún. Pre rok 2024 je stanovený termín od 20. mája do 7. júna 2024. Každá škola si však môže vybrať vlastný termín pre maturitný týždeň. Interná časť prebieha pred komisiou; študent si vylosuje tému (maturitnú otázku) a následne dostane 20 minút na prípravu a rovnaký čas na odpoveď.

Náhradné termíny maturitnej skúšky: kedy je opravný termín

Upriamte pozornosť aj na náhradné termíny pre maturitnú skúšku:

 • od 9. až 12. apríla: náhradný termín EČ, PFIČ MS
 • od 13. mája do 14. júna: zber dát o výsledkoch z PFIČ MS 2024 cez IS pre EČ a PFIČ MS
 • od 3. až 6. septembra: opravný a náhradný termín EČ a PFIČ MS

NÚCEM maturita testy slovenský jazyk a literatúra + sloh 2024

Externá časť maturity zo slovenčiny (ale aj maďarského a ukrajinského jazyka a literatúry) pozostáva zo 64 úloh; v štyridsiatich prípadoch študent odpovedá výberom zo štyroch predom určených možností, vo zvyšných 24 otázkach uvedie len krátku odpoveď.

Úlohy sú viazané na 8 textov a ich cieľom je preveriť schopnosť študentov čítať s porozumením. Na vypracovanie tejto časti maturitnej skúšky musí stačiť 100 minút. Za správnu odpoveď je 1 bod, za nesprávnu 0. O tom aké témy boli navrhnuté pre maturitný rok 2024 vás budeme informovať.

Témy na sloh 2023

Maturita SJ a LIT 2022/2023 - témy
V zime na vidieku (umelecký opis) Bezpečnosť na sociálnych sieťach (výklad)
Hľadel/Hľadela som ako vyoraná myš (rozprávanie) Má zmysel kandidovať do školského parlamentu? (diskusný príspevok)

Interná časť maturity zo slovenčiny - to je ľudovo povedané sloh. Maturant si tu vyberá jednu zo zadaných tém, respektíve žánre ako úvaha, umelecký opis, charakteristika, beletrizovaný životopis, diskusný príspevok, výklad a slávnostný prejav. Na vypracovanie dostane 150 minút. Rozsah úlohy by mal byť 1,5 - 3 strany, hodnotí sa členenie textu, dodržanie témy, pravopis a gramatika, štylizácia a slovná zásoba.

sipka Kedy maturovala Petra Vlhová?

Maturita cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština, ruština): úroveň B1, B2, C1

Maturity z cudzích jazykov sa vykonávajú v rozsahu náročnosti B1 - C1. Gymnazisti vykonávajú túto maturitu povinne na úrovni B2. Študenti stredných odborných a športových škôl, konzervatórií a umeleckých priemysloviek si môžu vybrať medzi B1 a B2. Študenti bilingválnych stredných škôl maturujú z úrovne C2. Základné rozdiely medzi jednotlivými úrovňami uvádzame v tabuľke nižšie.

Maturita z cudzích jazykov: informácie
Úroveň Externá časť Interná časť
Trvanie Počet úloh Trvanie
B1 100 minút 60 (36+24)* 60 minút
B2 120 minút 80 (46+34)* 60 minút
C1 150 minút 90 (64+26)* 90 minút

* V zátvorke uvádzame ako prvý počet úloh, kde si študent vyberá odpoveď spomedzi dopredu určených možností. Na druhom mieste je počet otvorených otázok, na ktoré stačí krátka, ale výstižná a jasná odpoveď.

Maturitná skúška matematika: testy, otázky, odpovede, kalkulačky povolené

Na vypracovanie písomnej časti maturity z matematiky je stanovený limit 150 minút. Študentov čaká 10 úloh s výberom možností, ďalších 20 úloh je otvorených. Z hľadiska tematických celkov je maturita z matematiky zostavená z týchto častí:

 • funkcie
 • planimetria
 • základy matematiky
 • stereometria
 • štatistika
 • kombinatorika
 • pravdepodobnosť

Z pomôcok sú povolené bežné písacie potreby a tiež jednoduché kalkulačky bez grafov, zjednodušovania algebrických výrazov obsahujúcich premenné a bez schopnosti vypočítať korene rovníc. Takisto platí, že kalkulačka nesmie byť súčasťou smartfónu, mobilného telefónu alebo podobného elektronického prenosného zariadenia.

Matematika Test 2023 Odpovede

Maturitné témy 2024: slovenský jazyk, cudzie jazyky

Témy zo slovenského jazyka vyhlási štandardne Rozhlas a televízia Slovenska v deň testovania. Informácie však zverejní aj web Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Témy maturít z cudzích jazykov nájdete aj na stránke MŠVVaŠ a na webovej stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže NIVaM (kliknite sem). Na spomínaných weboch budú neskôr, pred začiatkom hodnotenia odpovedí, uverejnené aj kľúče so správnymi odpoveďami k maturitným úlohám.

Zdroj: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

Odporcovia obrannej dohody medzi Slovenskou republikou a USA sa stretli pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky. - Zdroj Profimedia

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky: online výsledky

Deviate parlamentné voľby v ére samostatného Slovenska ⏰ Strany, hnutia a lídri, volebné prieskumy a preferencie, dôležité informácie ...

ČSOB marathon Bratislava

ČSOB marathon Bratislava - propozície, prihlásenie, trasa

Spoznajte s nami 18. ročník ČSOB marathon v Bratislave pre rok 2023 ⏩ Všetky informácie prinášame na jednom mieste - registrácia, trasa,...

Ako stiahnuť hudbu a video z Youtube

Ako stiahnuť hudbu a video z youtube zadarmo aj bez programu

Ako sťahovať videá a hudbu z Youtube ▶️ Najlepšie free online convertori a downloaderi. Sťahujte obsah z Youtube zadarmo len cez pár...