Ako na triedenie odpadu - farby a značky

Odpad možno brať ako každodennú súčasť života človeka i prírody. Našťastie príroda si vie sama poradiť s množstvom nepotrebného, a vie ho krásne zrecyklovať. Ako je to s odpadom čo vyprodukuje ľudstvo? Vidíte rozdiely triedenia medzi rôznymi druhmi odpadu? Naučte sa to spolu s nami!

recyklace Foto: Pixabay

Odpad: materiál a značky
Odpad a jeho zberné nádoby
Aplikácia na triedenie odpadu
Recyklácia skla: Slovensko
Zero Waste (život bez odpadu)

Prečo triediť odpad?

Odpoveď je jednoduchá. Triedenie odpadu zanecháva menšiu ekologickú stopu, keď sa aj zrecykluje, ako odpad, ktorý by sa len tak povaľoval na zemi alebo v koši bez ladu a skladu. Tým, že sa človek naučí ako správne triediť odpad minimalizuje svoj dopad na životné prostredie, ktoré teba aj týmto spôsobom chrániť. Predsa len, nikto nechce žiť na smetisku, aj keď to na mnohých kútoch sveta tak nevyzerá.

Označenie odpadu a priemyselný odpad

Nenechajte sa zmiasť označením viacerými piktogramami na jednom obale. Každá jedna vyobrazená ikonka má svoj význam. Pokojne navštívte aj tento web, kde nájdete aj vyobrazenie používaných motívov pre triedenie odpadu. My vám predstavíme základné najčastejšie sa vyskytujúce vysvetlivky na obaloch, medzi ktoré patrí:

 • panáčik s košom označuje to, že použitý obal by ste mali vyhodiť do prislúchajúcej nádoby
 • číselné označeniepísomná skratka informujú o druhu materiálu, z ktorého je obal vyrobený, čím usmerňuje spotrebiteľa k tomu, aby obal vyhodil do príslušného zberného koša

Nezabúdajte na to, že priemyselný odpad nesmiete zneškodňovať sami, radšej sa poraďte s príslušným zberným dvorom, zástupcami miestnej samosprávy či s pracovníkom oddelenia životného prostredia na príslušnom mestskom úrade. Oni najlepšie vedia, aké sú bezpečné postupy na prevoz, uskladnenie a zneškodnenie takéhoto typu odpadu.

Triedenie odpadu: farby a značky, kontajner na sklo - farba

Rozšírte si obzor o takú dôležitú činnosť ako je triedenie odpadu. Určite každý z vás má ako taký všeobecný prehľad o tom, ale iste sa medzi vami nájde aj pár výnimiek. Preto by sme vám radi predstavili postup, podľa ktorého si hravo osvojíte techniku a naučíte sa poznávať použité obaly podľa piktogramov uvedených na jeho zadnej strane. Podľa piktogramov uvedených na obale rozdeľujeme odpad na:

Označenia na obaloch
Materiály z plastov Materiály z papiera a lepenky Materiály z kovov Materiály z dreva Materiály zo skla Kompozitné obaly (VKM)
PET PAP FE 40 FOR 50 GL 70 C/PAP 80
PET 1 PAP 20 ALU 41 FOR 51 GL 71 C/PAP 81
HDPE 2 PAP 22 - - GL 72 C/PAP 84
PVC 3 - - - - C/PAP 90
LDPE 4 - - - - -
PP 5 - - - - -
PS 6 - - - - -

Triedenie odpadu: kovy a plasty, ostatné

Ak chcete lepšie pochopiť čo sa skrýva pod značkami uvedenými v tabuľke vyššie,  máme pre vás ich detailný popis.

Materiály z plastov Materiály z papiera a lepenky Materiály z kovov
PET polyetylén tereftalát PAP papier a lepenka FE 40 železo
PET 1 polyetylén tereftalát PAP 20 vlnitá lepenka ALU 41 hliník
HDPE 2 polyetylén veľkej hustoty PAP 21 hladká lepenka - -
PVC 3 polyvinylchlorid PAP 22 papier - -
LDPE 4 polyetylén malej hustoty - - - -
PP 5 polypropylén - - - -
PS 6 polystyrén - - - -
Materiály z dreva Materiály zo skla Kompozitné obaly (VKM)
FOR 50 drevo GL 70 bezfarebné sklo C/PAP 80 papier a lepenka/rôzne kovy
FOR 51 korok GL 71 zelené sklo C/PAP 81 papier a lepenka/plasty
- - GL 72 hnedé sklo C/PAP 84 papier a lepenka/plast/hliník
- - - - C/PAP 90 plasty/hliník

Elektro-odpad, ako sú napríklad tuškové batérie, menšia elektronika či monitory, dnes už viete vyhodiť do koša na to určeného, prípadne môžete ešte v niektorých kamenných obchodoch s drogériou či potravinami, ako aj s elektronikou nájsť zberné nádoby na baterky, ktoré sa potom hromadne recyklujú spolu s iným elektro-odpadom. Väčšina škôl na Slovensku má zriadené nádoby, kde môžu študenti zahadzovať použité batérie.

Novinkou v oblasti triedenia odpadu sú aj kovové zberné nádoby maslovej farby, ktoré sú určené na recyklovanie starých, ale čistých odevov, obuvi a doplnkov oblečenia. Najlepšie preto bude, že predtým, ako zamierite na nákupy Dni Marianne, vytrieďte si šatník a domácnosť, zbavte sa vecí, ktoré nepotrebujete a nenosíte. Ak vaše veci ešte nositeľné a použiteľné, venujte ich na charitu, do sekáča či na iné miesta, kde to skutočne potrebujú alebo ich zaneste do koša, ktorý zodpovedá vytriedenému tovaru.

tomto článku vám poradíme ako si môžete kúpiť alebo vymeniť staré oblečenie za nové alebo zánovné bez toho, aby ste zanechali veľkú ekologickú stopu. Prípadne si nainštalujte mobilnú aplikáciu Vinted, kde svoje oblečenie predáte alebo vymeníte. Tu sa dozviete bližšie informácie o tejto skvelej patforme.

Triedenie odpadu tetrapak a keramika

Pýtate sa na to, kam patria odpady typu tetrapack a keramika? Ako naložiť s týmito materiálmi? Poznáme odpoveď. Separovanie odpadu tohto typu ako aj iných druhov materiálov si hravo osvojíte, keď si dáte záležať na tom, že budete hľadať a poznať etikety na výrobkoch a ich obaloch, ktoré vás usmernia.

Napríklad tetrapacky sa zaraďujú k odpadu vyprodukovaných človekom, keď vypije nápoj (mlieko, káva, džús, šťava) uschovaný vo viacvrstvovom kombinovanom obale. Triedenie tetrapackov je povinnou súčasťou triedeného zberu, preto patrí do žltej alebo oranžovej zbernej nádoby. Tetrapacky pred vyhodením ešte nezabudnite stlačiť, aby v žltom alebo oranžovom kontajneri nezaberali veľa miesta.

Spôsob triedenia a do akej nádoby tetrapacky vyhadzovať sa môže líšiť v závislosti od obce, mesta a zberovej spoločnosti. Ak si s triedením odpadu neviete dať rady, požiadajte o tieto informácie príslušný odbor životného prostredia vášho mesta či obce.

Keramika patrí jednoznačne do nevytriediteľného zmesového komunálneho odpadu, čo v praxi znamená, že ho treba vyhodiť do klasického kovového koša alebo do čierneho plastového koša označeného ako komunálny odpad. Ak disponujete veľkým množstvom keramiky, vhodnejšie bude, keď ho odveziete na príslušný zberný dvor, kde vám s jeho znehodnotením veľmi ochotne pomôžu.

Nádoby a kontajnery na triedenie odpadu

Podľa farby kontajnerov delíme odpad na tieto skupiny:

 • čierna farba kontajneru prislúcha komunálnemu odpadu
 • žltá farba kontajneru predstavuje plastový odpad
 • modrá farba kontajneru patrí k papierovému odpadu
 • zelená farba kontajneru sa zamerala na sklenený odpad
 • červená farba kontajneru odpovedá kovovému odpadu alebo elektro-odpadu
 • hnedá farba kontajneru patrí k biologickému odpadu
 • oranžová farba kontajneru by mala slúžiť pre viacvrstvový kombinovaný (nápojový) obal

V nasledujúcej tabuľke vám predstavíme druhy odpadov patriacich do príslušnej zbernej nádoby, ako aj odpad, ktorý tam nepatrí.

Farba kontajnera Prislúchajúci odpad Nevhodný odpad a dodatočné informácie
modrá
 • noviny, časopisy, katalógy
 • kancelársky papier
 • reklamné letáky a plagáty
 • telefónne zoznamy
 • baliaci a krepový papier
 • zakladače a zošity
 • škatule a kartóny
 • papierové obaly
 • obálky a pohľadnice
 • lepenka
 • mokrý, mastný, voskovaný a znečistený papier
 • obaly z masla
 • asfaltový a dechtovaný papier
 • použité plienky a hygienické potreby
žltá
 • PET fľaše od nápojov
 • igelitové tašky
 • mikroténové vrecká
 • fólie
 • polystyrén
 • znečistené obaly chemikáliami a priemyselnými olejmi
 • novodurové rúrky
 • obaly od motorových olejov, chemikálií a farieb
 • podlahové krytiny, molitan, guma
 • nápojový kartón (v závislosti od pravidiel obce/mesta)
oranžová
 • nápojové kartóny
 • viacvrstvové kombinované obaly z mlieka a mliečnych výrobkov, džúsov a štiav
 • znečistené nápojové kartóny
pzn.: nápojový kartón je možné zbierať aj s kovmi v závislosti od nariadenia obce/mesta)
červená
 • kovové obaly a uzávery konzervy a nápojové plechovky
 • kovové výrobky a súčiastky
 • alobal a uzávery z jogurtov
 • znečistené kovové obaly chemickými látkami (laky, benzín, nafta, farby, lepidlá, spreje, oleje)
pzn.: kovové obaly a kovy je taktiež možné odniesť do zberní kovov alebo na zberné dvory
zelená
 • nevratné obaly zo skla od nápojov
 • sklenené nádoby a fľaše, flakóny
 • tabuľové sklo
 • sklené črepy a podobný materiál
 • porcelán a keramika
 • autosklo
 • zrkadlá
 • TV obrazovky
 • žiarovky a žiarivky
hnedá
 • biologicky rozložiteľný odpad
 • izbové kvety, zemina
 • zvyšky z čaju a kávy
 • zvyšky ovocia a zeleniny
 • vajíčkové a orechové škrupiny
 • kvety, tráva a lístie, slama
 • drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov
 • pozberové zvyšky z pestovania
 • piliny, drevná štiepka, hobliny a drevný popol
pzn.: väčšie rozmery BIO odpadu treba posekať
 • mäso, kosti, koža, vlasy
 • uhynuté zvieratá
 • výkaly mačiek a psov
 • varené ovocie
 • popol z uhlia
 • cigaretové ohorky
 • plienky a textil
 • lesklý plagátový, pergamenový a viacvrstvový (tetrapakový) papier
 • sáčky z vysávača
 • mliečne vrecká a krabice
 • sklo, kovy a pelchovky, plasty
 • lieky a farby
 • guma, polystýren
 • chemické a nebezpečné látky
 • stavebné materiály a stavebná suť
 • zmiešaný komunálny odpad
čierna alebo kovová
 • obaly z farieb riediteľných vodou, maltou
 • obaly znečistené potravinami
 • znečistený textil
 • keramika, porcelán
 • zrkadlá, auto-sklo, dymové sklo
 • drôtené a lepené sklo
 • sklobetón
 • kopírovací a faxový papier
 • celofán a voskovaný papier
 • vata
 • obaly zo sladkých a slaných pochutín
 • kovové a plastové súčasti (strunky z kalendárov)
 • použité plienky a hygienické potreby,
 • podlahové krytiny, guma, molitan
 • hadice z vysávačov
 • pokazené a poškodené kabelky a obuv
 • vodoinštalačný materiál
 • plastové pásky na viazanie
 • plastové rámy z okien a vonkajšie žalúzie
 • nebezpečný odpad
 • stavebný odpad
 • elektro-odpad
 • bioodpad

Aplikácia na triedenie odpadu

Triedenie odpadu pre deti môže prebiehať aj formou zábavy. Ak svoje deti a študentov naučíte zodpovednosti aj v tom, ako správne triediť, recyklovať, minimalizovať odpad môžete ich pri ich prvých krokoch podporiť a motivovať slovami, darčekom či výletom.

Napríklad počas sviatku Dňa Zeme sa mnoho škôl či organizácií spojí a vytvorí spoločenskú akciu, pri ktorej sa vyzbierajú všetky odpadky pri brehoch riek, v lesoch či v okolí domova. Aj v Českej republike sa tento deň berie vážne. Viac sa dočítate tu.

Všetko má však svoje medze a treba si preto dať pozor na to, aby spôsob odmeňovania nebol kontraproduktívny. Myslíme si, že ľudia, ktorí sa už v rannom veku naučia konať zodpovedne a so srdcom, nebudú mať problém robiť dobrú vec, ako je triedenie odpadu, prirodzene aj bez čakania odmeny.

V súčasnosti môžete nielen seba, ale i svoje deti naučiť triediť odpad aj pomocou mobilnej aplikácie Green Daily, ktorá vás usmerní v tom, kde máte aký druh odpadu vyhodiť. Green Daily je vhodná pre všetky mobilné telefóny, preto si ju môžete jednoducho a bezplatne stiahnuť do akéhokoľvek mobilného zariadenia cez Google Play alebo App Store.

TOP mobilné aplikácie na triedenie odpadu

Pri triedení odpadu sa môže stať, že vás zmätie farba kontajnerov, preto je vhodné čítať ich etikety. Ak nie sú uvedené ani etikety, je potrebné sa informovať o tom na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade. Keď si nebudete vedieť rady s tým, kam odpad vyhodiť, vyskúšajte aj tieto mobilné aplikácie:

 • TrashOut – World Cleanup Day partner okrem triedenia odpadu môžete aj nahlásiť a pomôcť eliminovať čierne skládky
 • Odkaz pre starostu + www.odkazprestarostu.sk (sem posielajte podnety na očistu obce a vášho okolia)
 • Recycle Coach ponúka tipy a triky ako správne recyklovať a informuje o tom čo zrecyklovať nejde
 • tak ako George SLPS vám ponúka prehľad o vašich financiách a mnoho iných služieb, tak i Recycle Trackerzaznamenáva históriu recyklovania a pomáha vám zlepšovať sa

Recyklovanie odpadu, Envipak - triedenie odpadu

Spoločnosť ENVI-PAK, ktorá funguje už od roku 2003 zabezpečuje činnosť, pri ktorej triedený zber odpadkov prechádza ešte zhodnocovaním a recykláciou. Vďaka tejto skvelej myšlienke a činnosti sa ENVI-PAK stala súčasťou OZV (Organizácie zodpovednosti výrobcov), potom ako získala autorizáciu pre obaly a neobalové výrobky pre všetky subjekty prostredníctvom MŽP SR už v roku 2016.

ENVI-PAK sa snaží zefektívňovať systém triedeného zberu, ako i zhodnocovania a recyklácie, pričom ešte optimalizuje náklady na tieto činnosti! Snaží sa fungovať na princípe spolupráce všetkých subjektov, ktorí sa podieľajú na toku odpadov, počnúc od osôb, ktoré uvádzajú na trh, ako i do obehu obaly a neobalové výrobky, ako aj cez obce a mestá, ktoré nesú zodpovednosť za to, aby zaviedli triedený zber na svojom území.

ENVI-PAK nevyníma ani rôzne zberové spoločnosti zabezpečujúce zber a dotriedenie odpadov, ako i spracovateľov odpadov, ktorí dokážu z vytriedených druhotných surovín vyrábať nové tovary. Spoločnosť je súčasťou celoeurópskeho združenia organizácií zodpovednosti výrobcov PRO EUROPE, kde dokáže získať osvedčené postupy zberu, zhodnocovania a recyklovania odpadu z rôznych krajín Európy. Ak sa chcete informovať o tom, ako recyklácia plastov a iného odpadu prebieha v Čechách, kliknite sem a dozviete sa viac.

Recyklácia skla na Slovensku

Tento proces prebieha na Slovensku vcelku efektívne len vtedy, ak samotná recyklácia skla prebieha správne a efektívne. Čo si pod tým predstaviť? Predsa, správne vyseparované suroviny, ktoré sú veľmi málo znečistené odpadmi, ktoré nepatria do kontajnera určeného pre sklo. Týmto procesom sa zaoberá napríklad aj firma Vetropack Nemšová s.r.o., ktorá uvádza, že:

 • na výrobu skla by sa mali používať jednoduché nereaktívne suroviny (piesok, sóda a vápenec), kde pri reakčnom teple sa následne vyvolá tavné
 • recyklácia skla nielenže šetrí primárne suroviny, ale aj znižuje spotrebu energií a tepla, ako aj celkový objem emisií oxidu uhličitého, ktoré sa uvoľňujú do atmosféry
 • ak máte k dispozícii črepy skla, čo predstavuje hotové sklo, nepotrebujete pri ich recyklácii reakciu surovín, aby sklo vzniklo
 • sklo ako materiál koluje v 100% uzavretom látkovom cykle, čo predstavuje minimalizáciu uhlíkovej stopy, teda zaťaženia životného prostredia
 • pri výrobe skla z recyklovaného skla sú zabezpečené minimálne straty vo výslednej kvalite nových fliaš či pohárov vhodných na konzervovanie

Triedenie odpadu Bratislava

Ako prebieha triedenie odpadu v Bratislave? Hlavné mesto ponúka na triedenie odpadu ako je papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály príslušné nádoby, ktoré sú rozmiestnené po celom meste. Taktiež sa mesto Bratislava postaralo osvetu o tom ako triediť odpad a predchádzať mu a mnohé ďalšie informácie k tejto problematike, ako i o oddelený zber týchto druhov odpadov:

 • odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné obaly)
 • biologicky rozložiteľný komunálny odpad (komunitné kompostovanie)
 • objemný odpad
 • drobný stavebný odpad
 • odpad z domácností s obsahom škodlivých látok
 • elektro-odpad z domácností
 • batérie a akumulátory
 • vyradené lieky
 • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností

Zero Waste

Perfektný termín, ktorý označuje život bez tvorby odpadu. Týmto životným štýlom, ktorý sa zubami-nechtami drží recyklácie, sa naučíte opätovne využívať dostupné zdroje bez toho, aby ste pri tom vytvorili ďalší odpad či ho spálili alebo niekde uskladnili.

Ak vyskúšate tento štýl života, určite nebudete ľutovať (i keď všetky začiatky bývajú ťažké). Nielenže okúsite etický, ekonomický a efektívny spôsob života, ale naučíte sa fungovať udržateľne. Budete sa snažiť zamedziť negatívnemu dopadu na životné prostredie, kam patrí neustála tvorba odpadu, ako i plytvanie obnoviteľnými i neobnoviteľnými zdrojmi.

Zero Waste je ako inak inšpirovaný fungujúcimi a regeneračnými procesmi v prírode. Aj vy môžete skúsiť prvé kroky k Zero Waste napríklad takou EKO párty, kde všetko čo sa pripraví sa aj skonzumuje, vrátane riadu. O tejto skvelej možnosti, ako sa vyhnúť odpadu sa dočítate tu.

5 princípov Zero Waste

 1. refuse - zamietni čo nepotrebuješ
 2. reduce - redukuj čo skutočne potrebuješ a nemôžeš zamietnuť
 3. reuse - znovu použi a oprav, čo nemôžeš zamietnuť alebo zredukovať
 4. recycle - zrecykluj čo nemôžeš zamietnuť, zredukovať, alebo znovu použiť
 5. rot - zvyšok skompostuj

V prípade, že sa momentálne nemôžete venovať triedeniu odpadu ako aj filozofii Zero Waste, napríklad kvôli zdravotným ťažkostiam a iným pre vás momentálne dôležitejším činnostiam, premyslite si aspoň plán, ako by ste mohli neskôr začať. Inšpirácie o tom ako v tomto prípade postupovať nájdete tu.

Napriek tomu, stále neviete ako vôbec začať? Poradíme vám. Stačí, keď si začnete kupovať len to čo potrebujete a z drogérie si odnesiete produkty založené na EKO báze. Pýtate sa, či sa to oplatí? Určite áno. TU je 9 dôvodov prečo tak urobiť.

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

obchod

Dni Marianne 2024: zoznam obchodov, zľavové kupóny, aplikácia

Vďaka spolupráci časopisu Marianne a obchodmi na Slovensku i v Čechách vznikla skvelá príležitosť na nákupy rôzneho tovaru za skvelé ceny!

Slovenská sporiteľňa - Zdroj Marko Erd/SME, Profimedia

George - Internet banking SLSP

Vstúpte do bankovníctva budúcnosti s aplikáciou George od Slovenskej sporiteľne. Už ste ju vyskúšali?

Mobilný telefón - dobitie kreditu

Ako na dobitie kreditu - 4ka, O2, Orange, Telekom

Dobíjanie predplatenej karty pre toho ktorého 📞 operátora sa môže zdať ťažké. Opak je pravdou! So správnym prístupom môžete starosti s...