Základy investovania do dividendových akcií – dôležitý krok možného úspechu

Dividendy predstavujú podiel zo zisku spoločnosti, ktorý je vyplácaný jej akcionárom. Nielen pre investorov, ktorí chcú získať pravidelný príjem, môže byť investovanie do takýchto akcií lákavou príležitosťou. Pustiť sa do zaujímavého obchodovania s dividendovými akciami si však vyžaduje určitý postup a rôzne očakávania. Ktoré to sú a ako začať s investovaním do tohto špecifického druhu akcií?

Dividendy Foto: jittawit21/Shutterstock.com

Čo sú dividendové akcie?

V prípade dividendových akcií ide v podstate o získavanie podielu na zisku spoločnosti, ktorá ho svojim akcionárom vypláca, ak dosahuje zisk. S takýmto druhom zisku sa však môže naložiť aj iným spôsobom, a síce investovaním do rozšírenia či zlepšenia svojho podnikania. To napokon môže, ale, samozrejme, aj nemusí priniesť vyššie zisky a tým aj pravidelné dividendy.

Najčastejšie sa dividendy vyplácajú na brokerský účet akcionára. Pravidelný príjem a relatívnu istotu investície poskytujú najmä uznávané a ziskové podniky. Investovanie do dividendových akcií je vhodné aj na diverzifikáciu portfólia. Každá investícia však so sebou nesie určité riziko, preto je vhodné akékoľvek kroky v tomto smere vždy konzultovať s odborníkom.

Ako začať investovať do dividendových akcií?

Investovanie do dividendových akcií sa teší čoraz väčšiemu záujmu. Záujem o investovania a vytvorenie pasívneho príjmu je vo všeobecnosti vysoký, čo do určitej miery súvisí aj so stúpajúcou infláciou.

Pred začiatkom investovania do dividendových akcií je ale potrebné poznať rozdiel medzi rastovými a hodnotovými akciami. Pri rastových akciách sa predpokladá, že ich hodnota bude v budúcnosti rásť. Sú investormi veľmi vyhľadávané, pretože veria v neskoršie vysoké zisky. Spoločnosti však zisky investujú najmä do svojho rastu, a tak vyplácajú iba nízke alebo žiadne dividendy.

Hodnotové akcie sa, naopak, týkajú spoločností, ktoré sú na trhu osvedčené. Obchodujú tak so svojím reálnym potenciálom a spravidla majú predvídateľný a stabilný biznis model. V tomto prípade sa neočakáva veľký rast v budúcnosti, avšak dividendy bývajú vyplácané pomerne pravidelne. Investori, ktorí stoja najmä o pravidelné dividendy sa zameriavajú viac na hodnotové akcie.

Ako sa vypočíta dividendový výnos?

Pre každého investora je podstatný aj dividendový výnos. Vypočíta sa ako podiel ročnej dividendy na akciu a aktuálnej ceny akcie. Uvádza sa v percentách a vyjadruje výnos samotnej dividendy. Dividenda na akciu je suma dividendy, ktorá sa vypláca za určitý časový úsek. Jej hodnota predstavuje sumu celkových vyplatených dividend za určité časové obdobie vydelenú počtom vydaných akcií. Prostredníctvom dividendového výnosu sa porovnávajú rôzne druhy investícií.

Rozpočet Foto: Pla2na/Shutterstock.com

Ktoré dividendové akcie sú najlepšie?

Ak sa niekto rozhodne pre investovanie do dividendových akcií, spravidla cieli na pravidelný pasívny príjem. Najlepšie dividendové akcie by teda mali byť tie, pri ktorých sa dividendy aj pravidelne vyplácajú.

Treba však myslieť aj na to, ako je dividendový výnos definovaný – ročná dividenda sa vydelí aktuálnou hodnotou akcie. V praxi to znamená, že čím vyššia je aktuálna cena akcie, tým nižší je dividendový výnos.

Dividendový výnos spoločnosti, ktorej sa darí, je nižší ako firmy, ktorej akcie klesajú. Vysoké výnosy teda môžu znamenať, že spoločnosti sa darí menej a jej akcie sú vo väčšej miere investormi predávané. Do budúcna tak nemusí byť spoločnosť stabilná.

Najlepšie dividendové akcie teda prinášajú stabilné spoločnosti s pravidelnými dlhodobými výnosmi a vyplácaním dividend. Základom pre investorov je pravidelnosť a predvídateľnosť.

Dobre zavedené spoločnosti dokážu vyplácať dividendy aj každý rok. Stále však ide o investíciu sprevádzanú určitým rizikom. Horšie časy môžu postihnúť aj stabilné spoločnosti, naopak, spoločnosti zažívajúce krízu môžu začať stúpať a stabilizovať sa.

Tento článok nie je určený na poskytovanie investičného poradenstva. Vzhľadom na rizikový charakter každej investície je odporúčané konzultovať svoje kroky s odborníkom a zabezpečiť, aby boli vaše investičné rozhodnutia v súlade s vašimi cieľmi a očakávaným rizikom.

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

Mobilný telefón - dobitie kreditu

Ako na dobitie kreditu - 4ka, O2, Orange, Telekom

Dobíjanie predplatenej karty pre toho ktorého 📞 operátora sa môže zdať ťažké. Opak je pravdou! So správnym prístupom môžete starosti s...

Daňový bonus na dieťa od júla 2022 a januára 2023

Daňový bonus na dieťa pre roky 2022/2023/2024

Daňový bonus na dieťa 2023/2024 💰 kto má na daňový bonus nárok a kedy sa vypláca? Informujte sa v našom článku.

bankomat

Ako fungujú vkladomaty - vkladové bankomaty

Vkladové automaty a bankomaty sú výdobytkami modernej doby. Uľahčite si prístup k financiám výberom alebo vkladom. Viac informácií nájdete...