Kde nájdem číslo elektromera a plynomera (EAN a EIC) 2024

Elektromer a plynomer ukazujú koľko ste spotrebovali plynu a elektriny. Na základe čísla EAN a EIC ste ľahšie identifikovateľní pre dodávateľov elektriny či plynu. V našom článku nájdete aj aktuálnych dodávateľov pre každý štvrťrok aktuálneho roku a mnoho ďalšieho.

eac Foto: Pixabay

Identifikácia dodávateľa plynu a elektriny
Distribúcia elektrickej energie 2024
Dodávatelia plynu 2024
EAN číslo plynomera
EAN kód odberného miesta
EIC kód elektriny

Čo je elektromer?

Elektromer je elektrický merací prístroj. Vďaka jeho meraniu zistíte aké veľké množstvo elektrickej energie ste odobrali. Zvyčajne sa inštaluje špecialistom - distribútorom elektrickej energie na mieste odberateľa. Na základe miesta odberu prebieha aj stanovenie a vyúčtovanie spotrebovanej elektrickej energie.

Jednou zo zaujímavostí je práve nesprávne označenie pre elektromer, ktoré sa často používa. Pomenovanie znie: elektrické hodiny. Vedeli ste, že sa zrejme toto pomenovanie ujalo ešte z minulosti, keď elektromery pripomínali svojou konštrukciou hodiny? Dnes už viete, že toto pomenovanie je nesprávne a preto treba používať slovo elektromer.

Kde hľadať EIC (Energy Identification Code) kód pre elektrinu

Skratka EIC (energetický identifikačný kód) sa označuje 16-miestnym unikátnym kódom, ktorý poslúži ako identifikátor spotrebného miesta elektriny a jeho odberateľa i dodávateľa.

Pri vzniku alebo zániku odberného miesta elektrickej energie následne vzniká nové 16-číslie alebo naopak zaniká. EIC kód nájdete na každej faktúre alebo e-faktúre pre elektrinu bez ohľadu na dodávateľa elektriny.

sipka Ušetrite pri tankovaní PHM na cestách po Európe.

EAN číslo (angl. European Article Number) - čo to je?

Označenie EAN pozostáva z 18-miestneho kódu, na základe ktorého je ľahšie identifikovateľné odberné miesto plynu. Takýto kód vzniká po registrácii nového odberného miesta zemného plynu.

V prípade, že toto odberné miesto zanikne, môžete rátať s tým, že aj toto 18-číslie stratí platnosť. Ak sa odberné miesto prenáša z jedného majiteľa na iného, EAN číslo získava aktuálny zákazník.

EAN kód odberného miesta - výrobné číslo plynomera

Výrobné číslo plynomera, ktoré nájdete uvedené na svojom plynomery je vlastne číslo meradla. Pri odčítavaní plynu sa pracovník riadi práve týmto výrobným číslom, aby ľahko priradil spotrebovanú energiu k zákazníkovi.

Číslo plynomera sa nachádza priamo na skrinke. Nájdite štítok s číslom so skratkami N. alebo Nr., či No. a zapíšte si číslo pre prípad potreby.

Kde hľadať EAN kód pre plyn?

EAN kód nájdete na každej faktúre alebo e-faktúre pre plyn bez ohľadu na dodávateľa plynu. Na faktúre nájdete okrem EAN kódu aj číslo elektromera, svojho dodávateľa plynu. Keď zrovna nie ste pri "hodinách", tento kód sa vám zíde mať poznačený alebo odfotený v telefóne.

sipka Informujte sa o zrušení koncesionárskych poplatkov RTVS!

Plynomer - základné informácie

Plynomer je prístroj, ktorý meria objem a spotrebu plynu v litroch, dm³,či v m³. Vo väčšine prípadov sa plynomer umiestňuje na dobre prístupných miestach. Vstup do plynomeru by mal byť z ľavej strany z pohľadu číselníka.

Minimálna vzdialenosť od iných spotrebičov, ako i iné dôležité parametre sa uvádzajú v predpisoch. Pre rôzne typy odberateľov sa používajú rôzne typy plynomerov. Tu sú niektoré z nich:

  • membránový plynomer sa používa pre domácnosti
  • rotačný, piestový plynomer využijú odberatelia so stredným objemom odberu
  • rýchlostný plynomer možno vidieť vo väčších budovách, ako sú napr. školy

Kde je číslo plynomeru?

Číslo plynomeru je uvedené priamo na konštrukcii plynomeru. Ak ho neviete nájsť, objaví sa aj na faktúre za zemný plyn. Pozor, nemýľte si EAN kód s číslom plynomeru. EAN kód nehľadajte na plynomeri, na ňom nájdete len výrobné číslo plynomera (5 až 9. miestny kód).

Identifikácia dodávateľa a termíny odčítania plynu a elektriny

Vďaka spomínaným kódom EAN (pre plyn) a EIC (pre elektrinu) môžete veľmi ľahko zistiť dodávateľov. Odčítanie plynu a elektriny väčšinou prebieha raz ročne. Minimálne dva dni dopredu dostanete správu o odčítaní plynu a elektriny. Všetko však závisí od dodávateľa a jeho podmienok.

Čo sa týka sebestačnosti v tejto modernej dobe, tak na stránke distribútora (napr. spp-distribucia.sk a pod.) viete v e-službách vykonať aj samo-odpočet plynu. Pozor na dátum odčítania, pretože nesmie byť starší ako 5 dní. Ako v tomto prípade postupovať?

  1. POD je jednoznačný identifikátor miesta odberu plynu a skladá sa z 20 znakov. Do príslušnej kolónky s popisom SKSPPDIS doplňte 20 znakov. Toto dlhé číslo nájdete vo faktúre za dodávku zemného plynu.
  2. Potom nájdite sériové číslo plynomeru, ktoré do e-formulára zadáte bez pomlčiek a bez predpony N., No. alebo Nr.. Väčšinou sa nachádza na plynomery pod čiarovým kódom.
  3. Už len doplňte dátum odčítania stavu meradla a načítajte súvisiace údaje. Stav meradla nájdete v čiernom poli pred desatinnou čiarkou. Odčítajte stav v m³ (dm³ alebo doplníte dátum odčítania stavu a opäť stlačte tlačidlo "načítajte súvisiace údaje". Odpočet plynu je hotový.

Odpočet plynu a elektriny 2024

Pýtate sa, kedy je potrebné vykonať odčítanie plynu a elektriny? Väčšinou sa to realizuje na konci odpočtového cyklu. Na konci odpočtového obdobia a v závislosti od podmienok distribučných spoločností sa stanovia rôzne termíny, kedy je možné odpočet realizovať. Distribučné spoločnosti sú taktiež aj zodpovedné vykonať tento odpočet ako pre plyn, tak i pre elektrinu.

sipka Pozrite si aké majú ceny plynu a energie v Českej republike.

Distribúcia elektrickej energie pre II. štvrťrok 2024

V nasledujúcej tabuľke vám predstavíme dodávateľov elektrickej energie pre domácnosti pre II. štvrťrok roku 2024. Nájdete tam svojho? Uvedené údaje sú aktualizované 01. apríla 2024 a budú sa aktualizovať pravidelne počas každého nasledujúceho štvrťroku.

Tabuľka č. 1

Dodávatelia elektriny poskytujúci univerzálnu službu - domácnosti 2024 Webová stránka Pôsobnosť
ELGAS, s.r.o. www.elgas.sk celá SR
Energie2, a.s. www.energie2.sk celá SR
EP ENERGY TRANDING, a.s., organizačná zložka www.epet.sk celá SR
Greenlogy a.s. www.greenlogy.com celá SR
MAGNA ENERGIA a.s. www.magnaea.sk celá SR
Pow.en. a.s. www.pow-en.sk celá SR
RIGHT POWER, a.s. www.rightpower.sk celá SR
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. www.energetickesluzby.sk celá SR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. www.spp.sk celá SR
Stredoslovenský energetika, a.s. www.sse.sk celá SR
UTYLIS s.r.o. www.utylis.sk celá SR
Východoslovenská energetika a.s. www.vse.sk celá SR
ZSE Energia, a.s. www.zse.sk celá SR
MH teplárenský holding, a.s. www.mhth.sk celá SR
BIOELEKTRO ENERGY 3 s.r.o. www.bioelektro.sk MDS
BUKÓZA ENERGO, a.s. www.bukoza.sk MDS
Development In Slovak Investments, s.r.o. www.disi.sk MDS
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. www.engie.sk MDS
ENSTRA, a.s. www.enstra.sk MDS
ESCO Distribučné sústavy a.s. www.escods.sk MDS
HBP, a.s. (HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť) www.hbp.sk MDS
Istrochem Reality, a.s. www.istrochem.sk MDS
MEOPTIS, s.r.o. www.meoptis.sk MDS
SK Energy, s.r.o. www.sk-energy.sk MDS
Slovenská energetika, a.s. www.sle.sk MDS
SLOVNAFT, a.s. www.slovnaft.sk MDS
ŽSR (Železnice Slovenskej republiky, Bratislava) www.zsr.sk MDS
MYMA Invest s.r.o. www.mymainvest.szm.com MDS
Tatravagónka a.s. www.tatravagoka.sk MDS
ENERGOSAM, s.r.o. www.energosam.sk MDS
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. www.kb-s.sk MDS
BBF energy, s.r.o. bbfenergy.sk MDS

sipka Nalaďte si RTVS 3 cez anténu alebo Skylink aj u vás doma.

Distribúcia plynu pre II. štvrťrok 2024

V ďalšej tabuľke vám predstavujeme dodávateľov plynu pre domácnosti pre II. štvrťrok roku 2024. Údaje sú aktualizované naposledy 01. apríla 2024 a budú sa aktualizovať pravidelne počas každého nasledujúceho štvrťroku.

Tabuľka č. 2

Dodávatelia plynu poskytujúci univerzálnu službu - domácnosti 2024 Webová stránka Pôsobnosť
ELGAS, k.s. www.elgas.sk celá SR
Energie2, a.s. www.energie2.sk celá SR
MAGNA ENRGIA a.s. www.magnaea.sk celá SR
RIGHT POWER, a.s. www.rightpower.sk celá SR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. www.spp.sk celá SR
Stredoslovenská energetika, a.s. www.sse.sk celá SR
UTYLIS s.r.o. www.utyils.sk celá SR
ZSE Energia, a.s. www.zse.sk celá SR
Východoslovenská energetika a.s. www.vse.sk celá SR
ENERGY ONE, s.r.o. www.energyone.sk LDS

sipka Pripomeňte si športové udalosti roku 2023

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťKomentáre

Dobrý deň, EIC je kód pre odberné miesto elektriny 16 znakov), pre odberné miesto plynu je označenie POD alebo EAN ako píšete (18 znakov).

Áno, súhlasím.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Inflácia na Slovensku 2023

Aktuálna inflácia na Slovensku – tempo rastu cien sa spomaľuje

Čo je inflácia, aké sú jej dôsledky a čo ju spôsobuje? Pozrite si aktuálnu mieru inflácie na Slovensku a rast cien v roku 2023/2024 ⚡.

PH

Aktuálne ceny benzínu a nafty, LPG a CNG 2024: tankovanie phm

Ceny pohonných hmôt - benzínu a nafty sa menia ako počasie. Na vývoj cien PHM sa podieľa mnoho faktorov: vojnový konflikt, dostupnosť...

Súťaž rádia Expres

Aktuálne heslo na dnes ▶️ Súťaž Počúvam Rádio Expres

Jednou z najobľúbenejších LIVE súťaží je Počúvam Rádio Expres.📲 Aké je aktuálne heslo dňa na Exprese dnes? Práve hráme o 5000 € za jednu...