Kde nájdem číslo elektromera a plynomera (EAN a EIC)

Elektromer a plynomer ukazujú koľko ste spotrebovali plynu a elektriny. Na základe čísla EAN a EIC ste ľahšie identifikovateľní pre dodávateľov elektriny či plynu. V našom článku nájdete aj aktuálnych dodávateľov pre štvrťrok 2023 a mnoho ďalšieho.

EAN číslo elektromera
EAN kód odberného miesta
EIC kód plynomera
Identifikácia dodávateľa plynu a elektriny
Distribúcia elektrickej energie 2023
Dodávatelia plynu 2023

eac Foto: Pixabay

Čo je elektromer

Elektromer je elektrický merací prístroj. Vďaka jeho meraniu zistíte aké veľké množstvo elektrickej energie ste odobrali. Zvyčajne sa inštaluje špecialistom - distribútorom elektrickej energie na mieste odberateľa. Na základe miesta odberu prebieha aj stanovenie a vyúčtovanie spotrebovanej elektrickej energie.

Jednou zo zaujímavostí je práve nesprávne označenie pre elektromer, ktoré sa často používa. Pomenovanie znie: elektrické hodiny. Vedeli ste, že sa zrejme toto pomenovanie ujalo ešte z minulosti, keď elektromery pripomínali svojou konštrukciou hodiny? Dnes už viete, že toto pomenovanie je nesprávne a preto treba používať slovo elektromer.

EAN číslo (angl. European Article Number) - čo to je?

Označenie EAN pozostáva z 18-miestneho kódu, na základe ktorého je ľahšie identifikovateľné odberné miesto elektriny. Takýto kód vzniká po registrácii nového odberného miesta elektriny. V prípade, že toto odberné miesto zanikne, môžete rátať s tým, že aj toto 18-číslie stratí platnosť. Ak sa odberné miesto prenáša z jedného majiteľa na iného, EAN číslo získava aktuálny zákazník.

EAN kód odberného miesta - výrobné číslo elektromera

Výrobné číslo elektromera, ktoré nájdete uvedené na svojom elektromere je vlastne číslo meradla. Pri odčítavaní elektriny sa pracovník riadi práve týmto výrobným číslom, aby ľahko priradil spotrebovanú energiu k zákazníkovi. Číslo elektromera sa nachádza priamo na skrinke. Nájdite štítok s číslom so skratkami N. alebo Nr., či No. a zapíšte si číslo pre prípad potreby.

Kde hľadať EAN kód pre elektrinu?

EAN kód nájdete na každej faktúre alebo e-faktúre pre elektrinu bez ohľadu na dodávateľa elektriny. Na faktúre nájdete okrem EAN kódu aj číslo elektromera, svojho dodávateľa elektriny. Keď zrovna nie ste pri "elektrických hodinách", tento kód sa vám zíde mať poznačený alebo odfotený v telefóne.

sipka Informujte sa o zrušení koncesionárskych poplatkov RTVS!

Plynomer - základné informácie

Plynomer je prístroj, ktorý meria objem a spotrebu plynu v litroch, dm³ alebo v m³. Vo väčšine prípadov sa plynomer umiestňuje na dobre prístupných miestach. Vstup do plynomeru by mal byť z ľavej strany z pohľadu číselníka. Minimálna vzdialenosť od iných spotrebičov, ako i iné dôležité parametre sa uvádzajú v predpisoch. Pre rôzne typy odberateľov sa používajú rôzne typy plynomerov. Tu sú niektoré z nich:

  • membránový plynomer sa používa pre domácnosti
  • rotačný, piestový plynomer využijú odberatelia so stredným objemom odberu
  • rýchlostný plynomer možno vidieť vo väčších budovách, ako sú napr. školy

Kde hľadať EIC (Energy Identification Code) kód  pre plyn - čo to je?

Skratka EIC (energetický identifikačný kód) sa označuje 16-miestnym unikátnym kódom, ktorý poslúži ako identifikátor spotrebného miesta plynu a jeho odberateľa i dodávateľa. Pri vzniku alebo zániku odberného miesta zemného plynu následne vzniká nové 16-číslie alebo naopak zaniká. EIC kód nájdete na každej faktúre alebo e-faktúre pre plyn bez ohľadu na dodávateľa plynu.

Kde je číslo plynomeru?

Číslo plynomeru je uvedené priamo na konštrukcii plynomeru. Ak ho neviete nájsť, objaví sa aj na faktúre za zemný plyn. Pozor, nemýľte si EIC kód s číslom plynomeru. EIC kód nehľadajte na plynomeri, na ňom nájdete len výrobné číslo plynomera (5 až 9.miestny kód).

sipka Ušetrite pri tankovaní PHM na cestách po Európe.

Identifikácia dodávateľa a termíny odčítania plynu a elektriny

Vďaka spomínaným kódom EAN (pre elektrinu) a EIC (pre plyn) môžete veľmi ľahko zistiť dodávateľov. Odčítanie plynu a elektriny väčšinou prebieha raz ročne. Minimálne dva dni dopredu dostanete správu o odčítaní plynu a elektriny. Všetko však závisí od dodávateľa a jeho podmienok. Čo sa týka sebestačnosti v tejto modernej dobe, tak na stránke distribútora (napr. spp-distribucia.sk a pod.) viete v e-službách vykonať aj samo-odpočet plynu. Pozor na dátum odčítania, pretože nesmie byť starší ako 5 dní. Ako v tomto prípade postupovať?

  1. POD je jednoznačný identifikátor miesta odberu plynu a skladá sa z 20 znakov. Do príslušnej kolónky s popisom SKSPPDIS doplňte 20 znakov. Toto dlhé číslo nájdete vo faktúre za dodávku zemného plynu.
  2. Potom nájdite sériové číslo plynomeru, ktoré do e-formulára zadáte bez pomlčiek a bez predpony N., No. alebo Nr.. Väčšinou sa nachádza na plynomery pod čiarovým kódom.
  3. Už len doplňte dátum odčítania stavu meradla a načítajte súvisiace údaje. Stav meradla nájdete v čiernom poli pred desatinnou čiarkou. Odčítajte stav v m³ (dm³ alebo doplníte dátum odčítania stavu a opäť stlačte tlačidlo "načítajte súvisiace údaje". Odpočet plynu je hotový.

Odpočet plynu a elektriny

Pýtate sa, kedy je potrebné vykonať odčítanie plynu a elektriny? Väčšinou sa to realizuje na konci odpočtového cyklu. Na konci odpočtového obdobia a v závislosti od podmienok distribučných spoločností sa stanovia rôzne termíny, kedy je možné odpočet realizovať. Distribučné spoločnosti sú taktiež aj zodpovedné vykonať tento odpočet ako pre plyn, tak i pre elektrinu.

Distribúcia elektrickej energie a plynu pre III. štvrťrok 2023

V nasledujúcej tabuľke vám predstavíme dodávateľov elektrickej energie pre domácnosti pre III. štvrťrok roku 2023. Nájdete tam svojho? Uvedené údaje sú aktualizované 1. júla 2023 a budú sa aktualizovať pravidelne počas každého nasledujúceho štvrťroku.

Tabuľka č. 1

Dodávatelia elektriny poskytujúci univerzálnu službu - domácnosti 2023 Webová stránka
ELGAS, s.r.o. www.elgas.sk
Energie2, a.s. www.energie2.sk
EP ENERGY TRANDING, a.s., organizačná zložka www.epet.sk
Greenlogy a.s. www.greenlogy.com
MAGNA ENERGIA a.s. www.magnaea.sk
Pow.en. a.s. www.pow-en.sk
RIGHT POWER, a.s. www.rightpower.sk
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. www.energetickesluzby.sk
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. www.spp.sk
Stredoslovenský energetika, a.s. www.sse.sk
UTYLIS s.r.o. www.utylis.sk
Východoslovenská energetika a.s. www.vse.sk
ZSE Energia, a.s. www.zse.sk
MH teplárenský holding, a.s. www.mhth.sk
BIOELEKTRO ENERGY 3 s.r.o. www.bioelektro.sk
BUKÓZA ENERGO, a.s. www.bukoza.sk
Development In Slovak Investments, s.r.o. www.disi.sk
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. www.engie.sk
ENSTRA, a.s. www.enstra.sk
ESCO Distribučné sústavy a.s. www.escods.sk
HBz, a.s. (HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť) www.hbp.sk
Istrochem Reality, a.s. www.istrochem.sk
MEOPTIS, s.r.o. www.meoptis.sk
SK Energy, s.r.o. www.sk-energy.sk
Slovenská energetika, a.s. www.sle.sk
SLOVNAFT, a.s. www.slovnaft.sk
ŽSR (Železnice Slovenskej republiky, Bratislava) www.zsr.sk
MYMA Invest s.r.o. www.mymainvest.szm.com
Tatravagónka a.s. www.tatravagoka.sk
ENERGOSAM, s.r.o. www.energosam.sk
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. www.kb-s.sk
BBF energy, s.r.o. bbfenergy.sk

sipka Nalaďte si RTVS 3 cez anténu alebo Skylink aj u vás doma.

V ďalšej tabuľke vám predstavujeme dodávateľov plynu pre domácnosti pre III. štvrťrok roku 2023. Údaje sú aktualizované naposledy 1. júla 2023 a budú sa aktualizovať pravidelne počas každého nasledujúceho štvrťroku.

Tabuľka č. 2

Dodávatelia plynu poskytujúci univerzálnu službu - domácnosti 2023 Webová stránka
ELGAS, k.s. www.elgas.sk
Energie2, a.s. www.energie2.sk
MAGNA ENRGIA a.s. www.magnaea.sk
RIGHT POWER, a.s. www.rightpower.sk
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. www.spp.sk
Stredoslovenská energetika, a.s. www.sse.sk
UTYLIS s.r.o. www.utyils.sk
ZSE Energia, a.s. www.zse.sk
Východoslovenská energetika a.s. www.vse.sk
ENERGY ONE, s.r.o. www.energyone.sk

sipka Ostaňte v obraze a sledujte športové udalosti roku 2023

Komentáre

Pridať komentár


Diskusné príspevky vyjadrujú názor ich pisateľov a prevádzkovateľ tohto portálu za ne nenesie zodpovednosťSÚVISIACE ČLÁNKY

Inflácia na Slovensku 2023

Aktuálna inflácia na Slovensku - zažívame rekordné zdražovanie

Čo je inflácia, aké sú jej dôsledky a čo ju spôsobuje? Pozrite si aktuálnu miernu inflácie na Slovensku a rast cien v roku 2022/2023 ⚡.

PH

Kde natankovať? Aktuálne ceny benzínu a nafty

Ceny pohonných hmôt - benzínu a nafty sa menia ako počasie. Na vývoj cien PHM sa podieľa mnoho faktorov: vojnový konflikt, dostupnosť...

Súťaž rádia Expres

Súťaže o peniaze - Rádio Expres a internetové súťaže

Vyhrajte 5 000 € za 1 SMS. Zapojte sa do súťaže rádia Expres so správnym heslom dňa! Adventný kalendár, Vianočné pexeso, lotéria a online...